Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

 • Startside
 • Tiltaltes rettigheder i straffesager

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiltaltes rettigheder i straffesager - Finland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: finsk er allerede oversat.

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse, som er genstand for en retssag. For oplysninger om mindre forseelser såsom færdselsforseelser, der normalt medfører bødestraf, se Link åbner i nyt vinduefaktablad 5.

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde udførlige oplysninger om dine rettigheder her.


Oversigt over straffesagens forløb

Følgende er en oversigt over de almindelige faser i en straffesag:

 • Strafferetlig efterforskning
 • Behandling af tiltalen og anklagerens andre afgørelser
 • Retssag
 • Fuldbyrdelse af dommen

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder kan findes i faktabladene. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvor og til hvem man kan klage.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge

Link åbner i nyt vindue1 – Juridisk bistand

Link åbner i nyt vindue2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Afhøring
 • Anholdelse
 • Første retsmøde
 • Inden hovedretsmødet
 • Klager over politiets indsats
 • Sproglige rettigheder

Link åbner i nyt vindue3 – Mine rettigheder under retssagen

Link åbner i nyt vindue4 – Mine rettigheder efter retsafgørelsen

Link åbner i nyt vindue5 – Overtrædelse af færdselsloven

Relevante links

Link åbner i nyt vindueStraffesager ved distriktsdomstolen


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/01/2020