5 — Пътни нарушения

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Как да се процедира с леки пътнотранспортни нарушения?

Леките пътнотранспортни нарушения обикновено подлежат на фиксирана санкция за движение по пътищата. Тя може да бъде наложена за леки нарушения като санкция за пътнотранспортни нарушения, предвидена в Закона за движение по пътищата. Размерът на фиксираната санкция за движение по пътищата може да варира от 20 EUR до 200 EUR. Тя може да бъде разпоредена от полицията, граничната охрана или митническите служители.

Ако дадено лице не приеме наложената му наказателна санкция, то има право на коригиране на решението на органа, който е издал решението. Решението по искане за коригиране може да се обжалва пред Административния съд. Решенията на Административния съд могат да се обжалват само когато Върховният административен съд е уважил жалбата.

За по-тежки пътнотранспортни нарушения

Ако не може да бъде наложена фиксирана глоба за въпросното пътнотранспортно нарушение, полицията може да поиска санкция и да го изпрати на прокурора за потвърждение. В настоящия случай глобата не е определена. Глобата се налага под формата на Връзката отваря нов прозорецдневни имуществени санкции. Лицето има право да възрази срещу санкцията, като уведоми прокурора.

Ако лицето се противопостави на искането за присъда и прокурорът реши да започне наказателно преследване, районният съд разглежда делото като обикновено наказателно производство. В този случай лицето има право да подаде жалба по същия начин, както при Връзката отваря нов прозорецобикновено наказателно дело (вж. справка 4).

За нарушения на правилата за движение по пътищата Връзката отваря нов прозорецможе да бъде наложена имуществена санкция и в други държави членки.

Ако дадено лице наруши правилата за спиране или паркиране на превозното средство, той заплаща такса за паркиране.Тя може да бъде поръчана от полицията или от служител на общински паркинги. Таксата за грешка при паркиране е между 20 и 80 EUR в зависимост от региона. В Връзката отваря нов прозорецХелзинки например таксата за грешка при паркиране е 80 EUR в основния център и 60 EUR в други райони.

Лицето има право да поиска коригиране на решението относно таксата за паркиране. Искането за поправка се прави в срок от 30 дни от поставянето на решението върху превозното средство. Пред Връзката отваря нов прозорецадминистративния съд може да бъде подадена жалба срещу решение, взето от органа за надзор върху паркирането, след искане за поправка.Срокът за подаване на жалба е 30 дни от получаване на уведомлението за решението. Жалба срещу решение на административен съд може да се подаде до Върховния административен съд само ако ВАС допуска обжалване. Жалбата трябва да бъде подадена в срок от 30 дни от уведомлението за решението на административния съд.

Таксата за паркиране и периодичната имуществена санкция са административни санкции и следователно не се изпълняват в друга държава членка.

Регистрирани ли са тези престъпления в регистрите за съдимост?

Глобите не са вписани в регистрите за съдимост. Наказателната санкция и неустойката за паркиране са административни санкции и следователно не са вписани в регистрите за съдимост.

Връзки

Информация относно глобитеВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Налагане на глоби от страна на ЕСВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Подаване на жалба до административния съдВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Връзката отваря нов прозорецАвтоматично управление на движението

Информация относно глобитеВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Налагане на глоби от страна на ЕСВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Съединяване на жалби пред административния съдВръзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Автоматично наблюдение на движениетоВръзката отваря нов прозорецhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 09/06/2020