5 – Kelių eismo taisyklių pažeidimai

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kaip elgtis su nedideliais kelių eismo taisyklių pažeidimais?

Už nedidelius kelių eismo taisyklių pažeidimus paprastai skiriama nustatyto dydžio bauda. Ji gali būti skiriama už nedidelius pažeidimus kaip sankcija už Kelių eismo įstatyme numatytus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Fiksuoto dydžio bauda už eismą gali būti nuo 20 iki 200 eurų. Jį gali užsakyti policija, sienos apsaugos pareigūnai arba muitinės pareigūnai.

Jei asmuo nesutinka su jam skirta bauda už eismą, jis turi teisę reikalauti, kad sprendimą pašalintų sprendimą priėmusi institucija. Sprendimas dėl prašymo ištaisyti duomenis gali būti apskųstas Administraciniam teismui. Administracinio teismo priimti sprendimai gali būti skundžiami tik tuo atveju, jei Aukščiausiasis administracinis teismas suteikia leidimą pateikti apeliacinį skundą.

Dėl sunkesnių kelių eismo taisyklių pažeidimų

Jei už atitinkamą kelių eismo taisyklių pažeidimą negali būti skirta nustatyto dydžio bauda, policija gali prašyti skirti baudą ir nusiųsti ją prokurorui patvirtinti. Šioje byloje bauda nėra fiksuota. Bauda skiriama kaip baudos už Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskiekvieną dieną. Asmuo turi teisę nesutikti su bausme, apie tai pranešdamas prokurorui.

Jeigu asmuo prieštarauja prašymui skirti bausmę ir prokuroras nusprendžia vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, apylinkės teismas bylą nagrinėja kaip įprastą baudžiamąjį procesą. Šiuo atveju asmuo turi teisę pateikti skundą taip pat, kaip ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįprastoje baudžiamojoje byloje (žr. 4 atmintinę).

Už kelių eismo taisyklių pažeidimus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbauda gali būti taikoma ir kitose valstybėse narėse.

Jei asmuo pažeidžia transporto priemonės sustojimo arba stovėjimo taisykles, jis turi sumokėti mokestį už stovėjimo klaidą.Jį gali užsakyti policija arba savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelės sargyba. Transporto priemonių statymo klaidos mokestis, priklausomai nuo regiono, yra 20–80 EUR. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPavyzdžiui, Helsinkyje transporto priemonių statymo klaidos mokestis yra 80 EUR pagrindiniame centre ir 60 EUR kitose vietovėse.

Asmuo turi teisę prašyti ištaisyti sprendimą dėl stovėjimo mokesčio. Prašymas ištaisyti duomenis pateikiamas per 30 dienų nuo sprendimo pritvirtinimo prie transporto priemonės. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGavus prašymą ištaisyti padėtį, stovėjimo aikštelės priežiūros pareigūno sprendimas gali būti apskųstas administraciniam teismui.Skundo pateikimo terminas yra 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą gavimo dienos. Apeliacinis skundas dėl administracinio teismo sprendimo Aukščiausiajam administraciniam teismui gali būti paduodamas tik tuo atveju, jei Aukščiausiasis administracinis teismas suteikia leidimą paduoti apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo pranešimo apie administracinio teismo sprendimą.

Stovėjimo mokestis ir kelių eismo bauda yra administracinės nuobaudos, todėl jų vykdymas kitoje valstybėje narėje nėra užtikrinamas.

Ar tokie nusikaltimai registruojami nuosprendžių registre?

Baudos neįrašomos į nuosprendžių registrą. Bauda už eismą ir už transporto priemonių statymą yra administracinės sankcijos, todėl jos neįrašomos į nuosprendžių registrą.

Nuorodos

Informacija apie baudasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ES baudų vykdymo užtikrinimasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Skundo pateikimas administraciniam teismuiNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAutomatinis eismo valdymas

Informacija apie baudasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ES baudų vykdymo užtikrinimasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Sujungimas su skundu administraciniam teismuiNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automatinis eismo stebėjimasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 09/06/2020