5 – ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kā rīkoties, ja satiksmes noteikumu pārkāpumi ir maznozīmīgi?

Par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem parasti piemēro vienotas likmes sodu. To var piemērot par maznozīmīgiem pārkāpumiem kā sodu par ceļu satiksmes likumā paredzētajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Vienotas likmes sods par ceļu satiksmi var būt no EUR 20 līdz EUR 200. To var pasūtīt policija, robežsargi vai muitas darbinieki.

Ja persona nepiekrīt ceļu satiksmes sodam, kas tai piespriests, tai ir tiesības panākt lēmuma labošanu iestādē, kas pieņēmusi lēmumu. Lēmumu par lūgumu veikt labojumus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā. Administratīvās tiesas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt tikai tad, ja Augstākā administratīvā tiesa atļauj tos pārsūdzēt.

Par smagākiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Ja par attiecīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu nevar piemērot vienotas likmes naudas sodu, policija var pieprasīt sodu un nosūtīt to prokuroram apstiprināšanai. Šajā lietā naudas sods nav noteikts. Sodanaudu piemēro kā Saite atveras jaunā logādienas naudas sodu. Personai ir tiesības iebilst pret sodu, paziņojot par to prokuroram.

Ja persona iebilst pret lūgumu piespriest sodu un prokurors nolemj veikt kriminālvajāšanu, rajona tiesa lietu izskata kā parastu kriminālprocesu. Šajā gadījumā personai ir tiesības iesniegt sūdzību tādā pašā Saite atveras jaunā logāveidā kā parastā krimināllietā (sk. 4. faktu lapu).

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem Saite atveras jaunā logākavējuma naudu var piemērot arī citās dalībvalstīs.

Ja persona pārkāpj noteikumus par transportlīdzekļa apstāšanos vai novietošanu stāvvietā, tā maksā maksu par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā.To var pasūtīt policija vai pašvaldības autostāvvietas apsardze. Atkarībā no reģiona maksa par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā ir no EUR 20 līdz EUR 80. Saite atveras jaunā logāPiemēram, Helsinkos maksa par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā ir EUR 80 centrālajā centrā un EUR 60 citās teritorijās.

Personai ir tiesības lūgt labot lēmumu par stāvvietas lietošanas maksu. Pieprasījumu veikt labojumus iesniedz 30 dienu laikā pēc lēmuma piestiprināšanas transportlīdzeklim. Lēmumu, ko stāvvietu vadītājs pieņēmis pēc labošanas pieprasījuma, var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Saite atveras jaunā logāhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.htmlPārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no lēmuma paziņojuma saņemšanas. Administratīvās tiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā administratīvajā tiesā tikai tad, ja Augstākā administratīvā tiesa atļauj to pārsūdzēt. Pārsūdzība jāiesniedz 30 dienu laikā pēc administratīvās tiesas lēmuma paziņošanas.

Maksa par stāvvietu un ceļu satiksmes sods ir administratīvi sodi, un tādēļ tos nepiemēro citā dalībvalstī.

Vai šādi nodarījumi ir reģistrēti sodāmības reģistrā?

Soda naudas nav ierakstītas sodāmības reģistrā. Sods par ceļu satiksmi un sods par autostāvvietu ir administratīvi sodi, un tāpēc tie nav ierakstīti sodāmības reģistrā.

Saites

Informācija par naudas sodiemSaite atveras jaunā logāhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ES naudas sodu izpildeSaite atveras jaunā logāhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Sūdzības iesniegšana Administratīvajā tiesāSaite atveras jaunā logāhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Saite atveras jaunā logāAutomātiska satiksmes kontrole

Informācija par naudas sodiemSaite atveras jaunā logāhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ES naudas sodu izpildeSaite atveras jaunā logāhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Apelācijas konsolidēšana administratīvajā tiesāSaite atveras jaunā logāhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automātiska satiksmes uzraudzībaSaite atveras jaunā logāhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 09/06/2020