5 — reati tat-traffiku

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kif għandhom jiġu ttrattati r-reati minuri tat-traffiku?

Ir-reati minuri tat-traffiku huma normalment soġġetti għal penali ta’ traffiku b’rata fissa. Tista’ tiġi imposta għal reati minuri bħala sanzjoni għal reati tat-traffiku previsti fl-Att tat-Traffiku. Il-piena tat-traffiku b’rata fissa tista’ tvarja minn EUR 20 għal EUR 200. Din tista’ tiġi ordnata mill-pulizija, mill-gwardji tal-fruntiera jew mill-uffiċjali tad-dwana.

Jekk persuna ma taċċettax il-piena tat-traffiku imposta fuqu jew fuqha, huwa għandu jkollu d-dritt li d-deċiżjoni tiġi rettifikata mill-awtorità li tkun ħarġet id-deċiżjoni. Deċiżjoni dwar talba għal rettifika tista’ tiġi appellata quddiem il-Qorti Amministrattiva. Id-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti Amministrattiva jistgħu jiġu kkontestati biss meta l-appell jingħata mill-Qorti Amministrattiva Suprema.

Dwar reati tat-traffiku aktar serji

Jekk multa b’rata fissa ma tkunx tista’ tiġi imposta għar-reat tat-traffiku inkwistjoni, il-pulizija tista’ titlob penali u tibgħatha lill-prosekutur għal konferma. F’dan il-każ, il-multa mhijiex fissa. Il-multa għandha tkun imposta fil-forma ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamulti ta’ kuljum. Il-persuna għandha d-dritt li toġġezzjona għall-penali billi tinnotifika lill-prosekutur pubbliku.

Jekk il-persuna topponi t-talba għal sentenza u l-prosekutur jiddeċiedi li jħarrek, il-qorti distrettwali tisma’ l-każ bħala proċedimenti kriminali ordinarji. F’dan il-każ, il-persuna għandha d-dritt li tressaq ilment bl-istess mod bħal fil-każ ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakaż ordinarju kriminali (ara l-Iskeda 4).

Għal reati tat-traffiku, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapagament ta’ penali jista’ jiġi infurzat ukoll fi Stati Membri oħra.

Jekk persuna tikser ir-regoli dwar il-waqfien jew l-ipparkjar tal-vettura, hija għandha tħallas tariffa ta’ żball ta’ parkeġġ.Din tista’ tiġi ordnata mill-pulizija jew mill-gwardja muniċipali tal-parkeġġ. It-tariffa tal-iżball tal-ipparkjar hija bejn EUR 20 u EUR 80 skont ir-reġjun. F’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĦelsinki, pereżempju, it-tariffa ta’ żball għall-parkeġġ hija ta’ EUR 80 fiċ-ċentru ewlieni u EUR 60 f’oqsma oħra.

Il-persuna għandha d-dritt li tapplika għal rettifika tad-deċiżjoni dwar it-tariffa tal-parkeġġ. It-talba għal rettifika għandha ssir fi żmien 30 jum mid-deċiżjoni li tkun twaħħlet mal-vettura. Jista’ jsir appell quddiem Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-qorti amministrattiva kontra deċiżjoni meħuda mis-superviżur ta’ parkeġġ wara talba għal rettifika.L-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-appell hija 30 jum minn meta tasal in-notifika tad-deċiżjoni. Appell kontra deċiżjoni tal-qorti amministrattiva jista’ jitressaq quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema biss jekk il-Qorti Amministrattiva Suprema tagħti permess għal appell. L-appell irid jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum min-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva.

It-tariffa tal-parkeġġ u l-penali tat-traffiku huma penali amministrattivi u għalhekk ma jiġux infurzati fi Stat Membru ieħor.

Tali reati huma rreġistrati fir-rekord kriminali?

Il-multi mhumiex imdaħħla fir-rekord kriminali. Il-penali tat-traffiku u l-penali tal-parkeġġ huma penali amministrattivi u għalhekk ma jiddaħħlux fir-rekord kriminali.

Links

Informazzjoni dwar multiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Infurzar tal-multi tal-UEIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Tressiq ta’ lment quddiem il-Qorti AmministrattivaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKontroll awtomatiku tat-traffiku

Informazzjoni dwar multiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Infurzar tal-multi tal-UEIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Tappella lill-qorti amministrattiva tappella quddiem il-qorti amministrattivaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Sorveljanza awtomatika tat-traffikuIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/06/2020