5 – prometni prekrški

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kako obravnavati prekrške?

Za manjše prometne prekrške je običajno predpisana pavšalna prometna kazen. Za lažja kazniva dejanja se lahko izreče kot kazen za prometne prekrške, določene v Zakonu o cestnem prometu. Pavšalna davčna kazen lahko znaša od 20 do 200 EUR. Lahko jo naročijo policija, mejni policisti ali carinski uradniki.

Če oseba ne sprejme predpisane denarne kazni, ki ji je bila naložena, ima pravico do popravka odločbe s strani organa, ki je izdal odločbo. Zoper odločbo o zahtevi za popravek se je mogoče pritožiti na upravno sodišče. Odločbe, ki jih izda upravno sodišče, se lahko izpodbijajo le, če je to odobrilo vrhovno upravno sodišče.

O hujših prometnih prekrških

Če pavšalnega zneska ni mogoče naložiti za zadevni prometni prekršek, lahko policija zaprosi za kazen in jo pošlje državnemu tožilcu v potrditev. V tem primeru globa ni določena. Globa se naloži v obliki Povezava se odpre v novem oknudnevnih denarnih kazni. Oseba ima pravico do ugovora zoper sankcijo tako, da o tem obvesti državnega tožilca.

Če oseba nasprotuje zahtevi za kazensko sankcijo in se tožilec odloči za pregon, bo okrožno sodišče zadevo obravnavalo kot redni kazenski postopek. V tem primeru ima oseba pravico do vložitve pritožbe na enak način kot v Povezava se odpre v novem oknurednem kazenskem postopku (glej informativni list 4).

Za prometne prekrške se Povezava se odpre v novem oknulahko denarna kazen izvrši tudi v drugih državah članicah.

Če oseba krši pravila o prenehanju ali parkiranju vozila, plača pristojbino za napako v parkiranju.Odredi jo lahko policija ali občinska straža na parkirišču. Pristojbina za napako v parkirnem prostoru znaša od 20 do 80 EUR, odvisno od regije. Povezava se odpre v novem oknuV Helsinkih je na primer pristojbina za napako v zvezi s parkirnimi mesti v osrednjem centru znašala 80 EUR, na drugih območjih pa 60 EUR.

Oseba ima pravico zahtevati popravek odločbe o parkirnini. Zahtevek za popravek se vloži v 30 dneh od datuma, ko je bilo vozilo pritrjeno na vozilo. Povezava se odpre v novem oknuZoper odločbo, ki jo sprejme parkirni nadzornik po zahtevi za popravek, se lahko vloži pritožba na upravno sodišče.Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od prejema obvestila o odločbi. Pritožba zoper odločbo upravnega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem upravnem sodišču le, če Vrhovno upravno sodišče dopusti pritožbo. Pritožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve odločbe upravnega sodišča.

Pristojbine za parkiranje in prometne kazni so upravne kazni in se zato ne izvršujejo v drugi državi članici.

Ali so takšna kazniva dejanja evidentirana v kazenski evidenci?

Globe niso vpisane v kazensko evidenco. Prometne kazni in parkirne kazni so upravne kazni in zato niso vpisane v kazensko evidenco.

Povezave

Informacije o globahPovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Izvrševanje glob EUPovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Vložitev pritožbe pri Upravnem sodiščuPovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Povezava se odpre v novem oknuSamodejni nadzor prometa

Informacije o globahPovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Izvrševanje glob EUPovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Združitev pritožbe na upravno sodiščePovezava se odpre v novem oknuhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Samodejni nadzor prometaPovezava se odpre v novem oknuhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 09/06/2020