Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Id-drittijiet tal-imputati fil-proċeduri kriminali - Finlandja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Finlandiż diġà ġew tradotti.

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x'jiġri meta persuna tkun suspettata jew akkużata b'delitt li jinstema' quddiem qorti kriminali. Għal informazzjoni dwar reati minuri bħar-reati tat-traffiku fit-toroq, li għalihom ġeneralment tingħata penali fissa bħal multa, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 5.

Jekk sfajt vittma ta' reat, hawnhekk tista' ssib informazzjoni kompleta dwar id-drittijiet tiegħek.


Il-proċess kriminali fil-qosor

Dan li ġej huwa sommarju tal-istadji normali tal-proċess kriminali.

  • L-investigazzjoni kriminali
  • Il-kunsiderazzjoni tal-akkużi u tad-deċiżjonijiet l-oħra tal-prosekutur
  • Il-proċess quddiem il-qorti kriminali
  • L-eżekuzzjoni tas-sentenza

Id-dettalji dwar dawn l-istadji kollha tal-proċess u dwar id-drittijiet tiegħek jinsabu fl-iskedi informattivi. Din l-informazzjoni ma tissostitwix il-pariri legali u hija maħsuba biex isservi ta' gwida biss.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok innota li l-Kummissjoni Ewropea m'għandhiex rwol fil-proċeduri fl-Istati Membri u ma tistax tgħinek jekk ikollok xi lment. F'dawn l-iskedi informattivi hemm informazzjoni dwar kif tista' tilmenta u lil min.

Agħfas fuq il-links ta' hawn taħt biex issib l-informazzjoni li teħtieġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida1 – Kif tikseb parir legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2 – Id-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni ta' delitt

  • L-interrogazzjoni
  • L-arrest
  • Is-smigħ quddiem l-ewwel qorti
  • Qabel is-smigħ prinċipali
  • Kif tista' tilmenta dwar l-aġir tal-pulizija
  • Drittijiet lingwistiċi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3 – Id-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida4 – Id-drittijiet tiegħi wara li l-qorti tagħti s-sentenza

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 – Reati tat-traffiku

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-proċess kriminali fil-Qorti Distrettwali


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/01/2020