Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Finland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till finska är dock redan färdig.

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om smärre trafikbrott som vanligen bestraffas med böter, se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du har utsatts för brott hittar du all information om dina rättigheter här.


Den straffrättsliga processen i korthet

De normala stegen i den straffrättsliga processen är följande:

 • Brottsutredning
 • Åtalsprövning och åklagarens andra beslut
 • Rättegång
 • Verkställande av dom

I faktabladen finns detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan bistå dig. Dessa faktablad innehåller information om hur du överklagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under utredningen av ett brott

 • Förhör
 • Anhållande
 • Den första domstolsförhandlingen
 • Åklagarens förberedelse inför huvudförhandlingen
 • Klagomål över polisens verksamhet
 • Språkliga rättigheter

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättegång i brottmål


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 15/01/2020