Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια - Ιταλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη.


Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί σύνοψη των σταδίων της συνήθους ποινικής διαδικασίας που ακολουθείται για τους ενηλίκους.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.

Η διαδικασία κινείται εφόσον περιέλθει σε γνώση της αστυνομίας ή της κατηγορούσας αρχής πραγματικό περιστατικό που μπορεί να συνιστά παράβαση ή ποινικό αδίκημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, η κατηγορούσα αρχή προβαίνει στην κίνηση ποινικής δίωξης για έναρξη της ποινικής διαδικασίας, εκτός εάν κρίνει ότι η υπόθεση μπορεί να απορριφθεί.

Για αδικήματα που εκδικάζονται ενώπιον του πολυμελούς δικαστηρίου, του κακουργιοδικείου [Corte di Assise – παρόμοιου με τα δικαστήρια του στέμματος (Crown Courts) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ομοσπονδιακή Δικαστική Περιφέρεια (Federal Judicial District) στις ΗΠΑ] και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του μονομελούς δικαστηρίου, η κατηγορούσα αρχή υποβάλλει αίτημα για παραπομπή σε δίκη προς εξέταση κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία.

Μετά την περάτωση της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη ή την άρση της ποινικής δίωξης.

Για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του μονομελούς δικαστηρίου ή του ειρηνοδικείου, η κατηγορούσα αρχή επιδίδει κλήτευση σε δίκη ή άμεση κλήτευση σε δίκη.

Στη συνέχεια, προβλέπονται ορισμένες ειδικές διαδικασίες: συνοπτική δίκη, επιβολή ποινής κατόπιν αιτήματος των διαδίκων [διαδικασία διαπραγμάτευσης συμφωνίας (patteggiamento)], άμεση ή συνοπτική απόφαση, διαδικασία έκδοσης καταδικαστικής διάταξης (decreto penale di condanna).

Η ποινική διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως τρία στάδια: το πρωτοβάθμιο όργανο [κακουργιοδικείο (Corte di Assise), πολυμελές δικαστήριο, μονομελές δικαστήριο και ειρηνοδικείο], το Εφετείο και το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Ανώτατο Δικαστήριο).

Στο πρωτοβάθμιο όργανο, συλλέγονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - μάρτυρες και έγγραφα - και η διαδικασία περατώνεται με την καταδίκη ή απαλλαγή του κατηγορουμένου.

Έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Το εφετείο μπορεί να αποφασίσει να επικυρώσει ή να ανατρέψει, πλήρως ή εν μέρει, την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή να ακυρώσει την απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του αρχικού δικαστή.

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση του εφετείου υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (του Ανώτατου Δικαστηρίου).

Κατά την εκφώνηση της απόφασής του, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναφέρει εάν κάνει δεκτό ή εάν απορρίπτει το αίτημα. Μπορεί ακόμα να ακυρώσει την απόφαση χωρίς να την αναπέμψει ή, τέλος, να ακυρώσει την απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του δικαστή που την εκδίκασε.

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω στάδια, η απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη. Εάν η απόφαση είναι καταδικαστική, καθίσταται αμέσως εκτελεστή.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.

Για πληροφορίες σχετικά με μικρής βαρύτητας αδικήματα, όπως τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 5.

Εάν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 - Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος

  • Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων
  • Ανάκριση
  • Σύλληψη, κράτηση, προσωρινή κράτηση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
  • Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διερεύνησης και προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 - Τροχαίες παραβάσεις και άλλα μικρής βαρύτητας αδικήματα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα γενικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα ποινικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνθρώπινα δικαιώματα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020