Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • Įtariamųjų / kaltinamųjų teisės baudžiamajame procese

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įtariamųjų / kaltinamųjų teisės baudžiamajame procese - Italija

Šiose faktų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, jei asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą.


Baudžiamojo proceso santrauka

Toliau pateikiama trumpa etapų, iš kurių paprastai susideda pilnamečių baudžiamasis procesas, santrauka.

Daugiau informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises rasite faktų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ji tėra patariamojo pobūdžio.

Procesas prasideda policijai arba prokurorui sužinojus faktą, kuris gali būti laikomas pažeidimu arba nusikaltimu.

Užbaigus ikiteisminį tyrimą, prokuroras pareiškia kaltinimus ir tuo pradedamas baudžiamasis procesas, jei, jo nuomone, bylos negalima nutraukti.

Jei nusikaltimą turi nagrinėti kolegialus teismas – asizų teismas (panašus į Jungtinės Karalystės karališkuosius teismus arba į JAV federalinius teismus), o kai kuriais atvejais – vienasmenis teismas, prokuroras kaltinamąjį aktą parengiamajam nagrinėjimui perduoda teisėjui.

Užbaigus parengiamąjį nagrinėjimą, teisėjas perduoda nagrinėti kaltinamojo bylą teisiamajame posėdyje arba nutraukia baudžiamąjį persekiojimą.

Jei nusikaltimas teismingas vienasmeniam teismui arba taikos teisėjui, prokuroras įteikia šaukimą į teismą arba tiesioginį šaukimą į teismą.

Tokiu atveju gali būti taikoma specialioji tvarka: bylos nagrinėjimas supaprastinta tvarka, proceso šalių prašoma sankcija (kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų), pagreitinta arba supaprastinta tvarka priimamas nuosprendis, nuteisimas baudžiamojo įsakymo tvarka.

Baudžiamąjį procesą paprastai sudaro trys etapai: pirmoji instancija (asizų teismas, kolegialus teismas, vienasmenis teismas ir taikos teisėjas), apeliacinė instancija ir kasacinė instancija [Aukščiausiasis Teismas].

Pirmojoje instancijoje išreikalaujami visi įrodymai (liudytojų parodymai ir dokumentai), ir bylos nagrinėjimas baigiamas nuteisimu arba išteisinimu.

Galite apskųsti pirmosios instancijos teismo skirtą bausmę.

Apeliacinis teismas priima tokius sprendimus: patvirtina pirmosios instancijos teismo priimtą nuosprendį, panaikina nuosprendį ar jo dalį arba grąžina bylą pirmosios instancijos teismo teisėjui nagrinėti iš naujo.

Apeliacinio teismo sprendimas apskundžiamas, pateikiant skundą Kasaciniam teismui (Aukščiausiajam Teismui).

Kasacinis teismas paskelbia sprendimą, kuriame pareiškimas pripažįstamas nepriimtinu arba atmetamas, nuosprendis panaikinamas negrąžinant bylos nagrinėti iš naujo arba panaikinamas ir grąžinamas pirmosios instancijos teismo teisėjui nagrinėti iš naujo.

Užbaigus visus etapus, nuosprendis įsiteisėja. Jei nuosprendžiu skiriama bausmė, ji tampa vykdytina.

Daugiau informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises rasite faktų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ji tėra patariamojo pobūdžio.

Informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama fiksuoto dydžio bauda, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 faktų suvestinėje.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji jums niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose faktų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1. Kaip gauti teisinę pagalbą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2. Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

  • Įrodymų išreikalavimas
  • Apklausa
  • Sulaikymas, suėmimas, kardomasis kalinimas ir Europos arešto orderis
  • Ikiteisminio tyrimo ir parengiamojo posėdžio pabaiga

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3. Mano teisės teismo proceso metu

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrieji teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamosios teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽmogaus teisės


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020