Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Itālija

Šajās faktu lapās ir izskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.


Kriminālprocesa pārskats

Šeit sniegts pārskats par posmiem, kas veido parastu kriminālprocesu pret pieaugušajiem.

Sīkāku informāciju par visiem procesa posmiem un par savām tiesībām skatiet faktu lapās. Šī informācija nevar aizstāt juridisku konsultāciju, un tai ir tikai informatīva nozīme.

Process sākas, kad policija vai valsts prokurors uzzina par faktu, ko var uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu vai par noziegumu.

Pēc izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, lai uzsāktu kriminālprocesu, ja vien prokurors neatsakās no lietas izskatīšanas.

Noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izskata koleģiāla tiesa, „Assise” tiesa (līdzīga Karaliskajai tiesai Apvienotajā Karalistē; federālajai apgabala tiesai ASV), bet dažos gadījumos – tiesa viena tiesneša sastāvā, valsts prokurors iesniedz tiesnesim pieprasījumu lietas izskatīšanai tiesā, lai uzsāktu pirmstiesas izskatīšanu.

Pēc pirmstiesas izskatīšanas tiesnesis var nodot apsūdzēto tiesai vai atcelt apsūdzību.

Tādu noziedzīgu nodarījumu gadījumā, kas ir tiesas viena tiesneša sastāvā vai miertiesas kompetencē, valsts prokurors izsniedz pavēsti par ierašanos tiesā vai tieši nodod tiesai.

Sastopami arī atsevišķi īpašie procesi: disciplinārtiesa, pušu pieprasīti soda mēri (atzīšanās mazākā nodarījumā), tūlītēja vai vienkāršota sprieduma pieņemšana, kriminālās sodāmības noteikšanas procedūra.

Kriminālprocess parasti notiek trīs posmos: pirmā instance („Assise” tiesa, koleģiāla tiesa, tiesa viena tiesneša sastāvā un miertiesa), apelācija un Kasācijas tiesa (augstākā tiesa).

Pirmajā instancē iegūst visus pierādījumus – liecības un dokumentus, un procesa beigās apsūdzēto notiesā vai attaisno.

Pirmās instances spriedumu var pārsūdzēt.

Apelācijas tiesas lēmums apstiprina pirmās instances spriedumu vai atceļ to daļēji vai pilnībā, vai arī to anulē, nosūtot atpakaļ pirmajam tiesnesim.

Apelācijas tiesas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot lūgumu Kasācijas tiesai (augstākajai tiesai).

Kasācijas tiesa pasludina spriedumu, kurā paziņo, ka lūgums nav pieļaujams, vai to noraida, vai pat anulē spriedumu, nenosūtot to atpakaļ, vai arī anulē spriedumu un nosūta atpakaļ tiesnesim, kurš izskatījis lietu.

Pēc tam, kad visi sprieduma pieņemšanas posmi ir beigušies, spriedums ir galīgs. Ja pieņemtais galīgais spriedums ir notiesājošs, ar šo brīdi var sākties piespriestā soda piemērošana.

Sīkāku informāciju par visiem procesa posmiem un par savām tiesībām skatiet faktu lapās. Šī informācija nevar aizstāt juridisku konsultāciju, un tai ir tikai informatīva nozīme.

Lai iegūtu informāciju par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudassodu, skatiet Saite atveras jaunā logā5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām skatiet šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekāda loma kriminālprocesos dalībvalstīs un tā nevar palīdzēt sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1. Juridiskas konsultācijas saņemšana

Saite atveras jaunā logā2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

  • Pierādījumu meklēšana
  • Izjautāšana
  • Arests, aizturēšana, preventīvs ieslodzījums un Eiropas apcietināšanas orderis
  • Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas

Saite atveras jaunā logā3. Manas tiesības tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi maznozīmīgi pārkāpumi

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu Ministrija

Vispārīgi tiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāItālijas Krimināllietu advokātu palāta

Saite atveras jaunā logāCilvēktiesības


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/06/2018