Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Luxembursko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

V týchto prehľadoch sa vysvetľuje, čo sa stane, keď je niekto podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý sa prejednáva v súdnom konaní.


Pre informáciu o menej závažných trestných činoch, ako sú dopravné priestupky, za ktoré je za normálnych okolností možné uložiť pevný trest, ako je napríklad pokuta, Odkaz sa zobrazí v novom oknepozri informačný list 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, informácie o vašich právach nájdete v plnom rozsahu.

Zhrnutie trestného konania

Nižšie je zhrnutie bežných etáp trestného konania

 • Postup sa začína udaním výpovede trestného činu, sťažnosti obete alebo trestného činu alebo trestného činu zo strany polície.
 • Predbežné vyšetrovanie nariadi prokurátor.
 • polícia spochybňuje podozrivých a môže ich zadržať na obdobie najviac 24 hodín.
 • ak štátny prokurátor vymenuje vyšetrujúceho sudcu, rozhodne o vašom obvinení, a to oficiálne obvinení zo spáchania trestného činu, a potom si kladie otázku, či ste trestný čin spáchali alebo nie.
 • sudca vás môže zadržať a uväzniť: máte právo požiadať o predbežné prepustenie z komory okresného súdu.
 • vyšetrovací sudca vyšetruje prípad a proti
 • vyšetrovací sudca odovzdá spis prokurátorovi, ktorý navrhuje, aby nebolo potrebné pokračovať (koniec trestného stíhania bez ďalšieho konania) alebo Vašu sťažnosť na súd. Máte právo podať žalobu proti postúpeniu veci
 • na pojednávaní v trestných veciach.
 • rozsudok platí alebo odsudzujete.
 • máte právo podať odvolanie a opätovne posúdiť odvolací súd.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach postupu a o vašich právach nájdete v informačných listoch. Tieto informácie by nemali nahrádzať konzultácie s právnikom a mali by sa použiť len na usmernenie.

Úloha Európskej Komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nemá žiadnu úlohu v trestnom konaní v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak chcete podať sťažnosť. Tieto prehľady nám hovoria o tom, ako sa môžete sťažovať a komu.

Ak chcete nájsť informácie, ktoré potrebujete, kliknite na ďalej uvedené odkazy.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Konzultácie s právnikom

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva poèas vyšetrovania trestného èinu

 • Vyšetrovacie a predbežné policajné vyšetrovanie
 • Zatknutie (vrátane európskeho zatykača)
 • Výsluch vyšetrujúceho sudcu a jeho zadržanie
 • Vypočutie rokovacej sály Rady na účely rozhodnutia o prepustení
 • Vyšetrovanie veci prokurátorom/vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu
 • Konanie o ukončení vyšetrovania a postúpenie na Súd prvého stupňa

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Porušenia dopravných predpisov a iných menej závažných trestných činov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019