Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

 • Home
 • Rechte der Beschuldigten in Strafverfahren

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įtariamųjų / kaltinamųjų teisės baudžiamajame procese - Liuksemburgas

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

 

Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas būna, kai asmuo įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informacijos apie nesunkius pažeidimus, pavyzdžiui, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama bauda, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 duomenų suvestinėje.

Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.


Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau trumpai apžvelgiami įprasti baudžiamojo proceso etapai.

 • Procesas pradedamas pranešus apie nusikaltimą, nukentėjusiajam pateikus skundą arba policijai užregistravus nusikaltimą arba nusižengimą.
 • Valstybės prokuroras nurodo atlikti preliminarų tyrimą.
 • Policija apklausia įtariamuosius ir gali juos sulaikyti ne ilgesniam negu 24 valandų terminui.
 • Jeigu valstybės prokuroras skiria ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją, teisėjas priima sprendimą dėl kaltinimų pateikimo, t. y. dėl oficialaus jūsų apkaltinimo padarius nusikaltimą, ir paskui jus apklausia.
 • Teisėjas gali nurodyti policijai jus areštuoti ir įkalinti: turite teisę Apygardos teismo uždarosios kolegijos prašyti paleisti už užstatą.
 • Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas tirdamas bylą nagrinėja kaltės ir nekaltumo įrodymus.
 • Baigęs tirti bylą ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas perduoda ją prokurorui, kuris pasiūlo bylą nutraukti (persekiojimas nutraukiamas be padarinių) arba ją perduoti teismui, kad ten būtumėte teisiamas. Turite teisę sprendimą perduoti bylą teismui apskųsti.
 • Dalyvaujate baudžiamųjų bylų teismo posėdžiuose.
 • Priimamas sprendimas, kuriuo esate išteisinamas arba pripažįstamas kaltu.
 • Turite teisę teikti apeliaciją; jūsų bylą dar kartą nagrinėja Apeliacinis teismas.

Duomenų suvestinėse pateikiama informacija apie visus šiuos proceso etapus ir jūsų teises. Ši informacija nėra lygiavertė advokato konsultacijoms ir turi būti skirta tik susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija nedalyvauja valstybėse narėse vykdomame baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei norite pateikti skundą. Šiose duomenų suvestinėse rasite informaciją, kaip ir kam galite pateikti skundus.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1. Advokato konsultacijos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2. Mano teisės vykstant tyrimui

 • Policijos apklausa ir (arba) preliminarus tyrimas
 • Areštas (taip pat pagal Europos arešto orderį)
 • Ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdoma apklausa ir sulaikymas
 • Uždarosios kolegijos posėdis, rengiamas siekiant priimti sprendimą dėl paleidimo
 • Valstybės prokuroro ir (arba) ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomas bylos ikiteisminis tyrimas ir teisė į gynybą
 • Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir bylos perdavimas teismui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3. Mano teisės vykstant teismo procesui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir kiti nesunkūs pažeidimai


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016