Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

 • Home
 • Rechte der Beschuldigten in Strafverfahren

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Luksemburg

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

W poniższych arkuszach wyjaśniono, co się dzieje, gdy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu sądowym. Informacje o wykroczeniach, takich jak naruszenia przepisów kodeksu drogowego, które zazwyczaj kończą się nałożeniem kary w ustalonej wysokości, takiej jak grzywna, można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 5.

Jeżeli jesteś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.


Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego:

 • postępowanie rozpoczyna się od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, skargi pokrzywdzonego lub stwierdzenia przez policję faktu popełnienia zbrodni lub występku;
 • prokurator zarządza wszczęcie dochodzenia wstępnego;
 • policja przesłuchuje świadków i ma prawo ich zatrzymać na okres nieprzekraczający 24 godzin;
 • jeżeli prokurator wyznaczył sędziego śledczego, sędzia ten decyduje o ewentualnym oskarżeniu, czyli o przedstawieniu formalnych zarzutów popełnienia przestępstwa, a następnie przesłuchuje daną osobę;
 • sędzia może polecić policji dokonanie zatrzymania i zastosowanie tymczasowego aresztowania; tymczasowo aresztowany może wystąpić z wnioskiem do izby doradczej sądu okręgowego (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) o uchyleniu tymczasowego aresztowania;
 • sędzia śledczy prowadzi postępowanie dowodowe;
 • po zakończeniu postępowania sędzia śledczy przekazuje akta sprawy prokuratorowi, który postanawia o umorzeniu sprawy (koniec postępowania) albo o skierowaniu sprawy do sądu; postanowienie o skierowaniu sprawy do sądu podlega zaskarżeniu;
 • oskarżony staje na rozprawie przed sądem właściwym do rozpoznawania spraw karnych;
 • sąd wydaje wyrok uniewinniający albo skazujący;
 • skazanemu przysługuje prawo wniesienia apelacji i prawo do powtórnego procesu przed sądem apelacyjnym.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów procesu oraz przysługujących ci praw możesz znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w postępowaniach karnych toczących się w państwach członkowskich i w związku z tym nie może udzielić pomocy w złożeniu skargi. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz organów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Potrzebne informacje możesz uzyskać, klikając na jeden z poniższych linków.

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 – Moje prawa w toku dochodzenia i śledztwa

 • przesłuchanie/dochodzenie wstępne prowadzone przez policję;
 • zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania);
 • przesłuchanie przez sędziego śledczego i tymczasowe aresztowanie;
 • posiedzenie izby doradczej w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania;
 • śledztwo prowadzone przez prokuratora/sędziego śledczego i prawo do obrony;
 • zamknięcie śledztwa i skierowanie sprawy do sądu.

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

Link otworzy się w nowym oknie5 – Naruszenia kodeksu drogowego oraz inne wykroczenia i występki


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016