Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

 • Αρχική σελίδα
 • Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Люксембург

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, което е предмет на съдебен процес.


За информация относно леки нарушения, като например пътнотранспортни нарушения, които обикновено се наказват с фиксирана санкция, като например глоба, вж. Връзката отваря нов прозорецфиш 5.

Ако сте жертва на престъпление, ще намерите пълна информация за вашите права тук.

Резюме на наказателното производство

По-долу е представено обобщение на обичайните етапи на наказателното производство

 • Процедурата започва с разобличаване на престъпление, жалба от страна на жертвата или престъпление или нарушение от страна на полицията.
 • Досъдебното производство е разпоредено от главния прокурор.
 • полицията поставя под въпрос заподозрените и може да ги задържи за максимален срок от 24 часа.
 • ако държавният прокурор назначи съдия-следовател, той или тя вземе решение за Вашето обвинение, което е официално обвинено в извършване на престъпление, а след това повдига въпроса дали сте извършили нарушение.
 • съдията може да ви спре от полицията и да ви наложи наказание лишаване от свобода: имате право да поискате временно освобождаване от състава на районния съд.
 • съдия-следователят разследва случая срещу и против
 • след като приключи, съдия-следователят предава досието на прокурора, който предлага да не се предприемат действия (прекратяване на наказателното преследване без предприемане на по-нататъшни действия) или сезиране на съда за разглеждане на делото. Имате право да предявите иск срещу препращането.
 • ще се явите в съдебното заседание по наказателни дела.
 • съдебно решение ви плаща или го осъждате
 • имате право да обжалвате и да бъдете повторно разгледан от Апелативния съд

Подробна информация за всички тези етапи от процедурата и Вашите права ще намерите в информационните листове. Тази информация не следва да замества консултацията с адвокат и следва да се използва само за насоки.

Ролята на Европейската комисия

Моля, имайте предвид, че Европейската комисия няма роля в наказателното производство в държавите членки и не може да ви помогне, ако желаете да подадете жалба. Тези информационни листове показват как можете да подадете жалба и на кого.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете.

Връзката отваря нов прозорец1 — Консултация с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването

 • Разследване/предварително полицейско разследване
 • Арест (включително европейска заповед за арест)
 • Разпит от съдия-следовател и задържане
 • Изслушване на пленарната зала на Съвета за вземане на решение относно освобождаването
 • Разследване на делото от държавния прокурор/разследващ магистрат и право на защита
 • Процедура за прекратяване на разследването и за сезиране на Първоинстанционния съд

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 — Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец5 — Нарушения на правилника за движение по пътищата и други леки нарушения


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 10/09/2019