1 — Консултация с адвокат

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Много е важно да получите независима консултация от адвокат, когато сте участвали по какъвто и да било начин в наказателното производство. Информационните листове ви показват кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. Те също така ви информират как ще ви помогнат адвокатите. Този формуляр с обща информация ще ви уведоми как да намерите адвокат и как ще бъдат покрити адвокатските хонорари, ако не можете да платите.


Намиране на адвокат

Във всички случаи имате абсолютно право да бъдете подпомагани от адвокат. Можете да се свържете с адвоката по Ваш избор или да се свържете с Връзката отваря нов прозорецадвокатската колегия на Люксембург, за да получите списък на адвокатите, които да изберат една от тях.

При липса на избор или когато председателят на Адвокатската колегия прецени, че изборът е неподходящ, той трябва да бъде определен от председателя на колегията. Адвокатът е задължен, освен в случаите на конфликт на интереси или конфликт на интереси, да поеме дадения му мандат.

Ако сте задържан (а), в началото на производството можете да поискате от разследващия съдия да има служебен адвокат или адвокат по Ваш избор.

Можете да поискате правна помощ в съдилищата.

В Люксембург съществуват служби за правна помощ и предоставяне на информация: diekirch и Esch-sur-Alzette:

  • Люксембург: Съд на Европейските общности, Building, L-2080, Luxembourg, Тел.: 22 18 46
  • За предприятие Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, тел.: 80 23 15
  • Еш-сюр-Алзет: седалка на съпротивата, L-4002 Esch/Alzette, Тел.: 54 15 52

Плащане за адвоката

Адвокатските хонорари са безплатни.

Ако не разполагате с достатъчен доход, за да се защитавате и да платите адвокат, имате право на правна помощ.

Тази липса на ресурси се оценява в зависимост от доходите и имуществото на лицето, което се нуждае от помощта, и от лицата, които живеят с него в правната общност.

Счита се, че сте лице, чиито ресурси са недостатъчни, ако не разполагате с финансови средства, надхвърлящи гарантирания от закона минимален доход.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието — Правна помощ

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието — Правна помощ


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 10/09/2019