3 — Моите права по време на съдебния процес

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Каква е юрисдикцията на кой съд?

Има три вида престъпления, всеки от които се разглежда от различен съд:

 • Резюме = пред полицейския съд (един съдия)
 • Престъпление = преди изправителната колегия на районния съд (трима съдии, с изключение на обръщение: съдия)
 • Престъпност = пред наказателната колегия на окръжния съд (Circuit Court) (трима съдии)

Съд при закрити врата може да бъде поръчан от съда, например ако детето е жертвата.

До каква степен таксите/налозите могат да бъдат променяни по време на съдебния процес?

Принципът е, че правната квалификация е временна и не трябва да бъде вземана предвид от съда, който разглежда делото.

За да се даде възможност за промяна на обвинението, основанието за наказателно преследване трябва да бъде едно и също.

Какво се случва, ако възразявам срещу всички обвинения или обвинения или някои от тях по време на съдебния процес?

Ние не можем да се признаваме за виновни, но може да се каже, че е извършено престъпление. Съдът все пак може да се отклони от признание, което счита за подозрително. Приемането обаче може да бъде смекчаващо обстоятелство.

Какви са правата ви по време на съдебния процес?

Трябва ли да присъствам на съдебния процес? Може ли да се провежда без мен?

Трябва да се обърнете към съда, освен ако не предоставите оправдание, например медицинско свидетелство. След това изпитването може да бъде отложено. Можете да дадете указания на Вашия адвокат да го представлява, освен ако съдът не поиска това. За престъпленията, които сте длъжни да представите лично.

Ако живея в друга държава членка, мога ли да участвам във видео? Задължени ли съм да се приемат?

Тази възможност за участие чрез видеозапис на лице, което пребивава в друга държава, не е предвидена от закона.

Трябва ли да присъства през цялото време на съдебния процес?

Да, тъй като съдията може да Ви бъде разпитван по всяко време.

Ще имам ли тълкуване, ако не разбирам езика на съда/правораздавателния орган?

Правото на безплатна помощ на преводач, ако не разбирате или не говорите езика, използван в съдебното заседание, е основно право, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека. Документите от преписката обаче няма да бъдат преведени.

Имам ли нужда от адвокат? Ще бъде предоставен достъп до адвокат? Мога ли да сменя адвоката?

Имате право да се защитавате сами или да ползвате услугите на адвокат по Ваш избор и ако не разполагате с необходимите средства, за да платите за правна помощ, да бъдете подпомаган от адвокат (правна помощ). Все още можете да смените вашия адвокат.

Мога ли да говоря на съдебния процес? Трябва ли да се изказа на съдебния процес? Напр. право на мълчание, самоуправление?

Имате право да се изказва по всички обвинения. Вие също така имате право да запазите мълчание по отношение на обвиненията, по които сте обвинени.

Какви ще бъдат последствията, ако не казвам истината по време на съдебния процес?

Ако не кажете истината по време на съдебния процес, рискувате да платите по-висока глоба.

Мога ли да оспоря представените срещу мен доказателства? Как? Защо?

Оспорването на представените срещу Вас доказателства е възможно с всякакви средства, като например свидетели, документи, аргументи или експерти.

Какви доказателства мога да представя в моята полза?

Съдът трябва да вземе предвид всички доказателствени средства.

При какви обстоятелства мога да представя такива доказателства?

Такива доказателства могат да бъдат предоставени, при условие че са изпълнени двойното условие, дали са били надлежно приложени към досието и са били подложени на свободно обсъждане от страните в рамките на открит дебат.

Мога ли да използвам частен детектив, за да получа доказателства в моя полза? Допустими ли са такива доказателства?

Използването на детектив с цел събиране на доказателства не е забранено, но също така е необходимо детективът да е действал законосъобразно.

Мога ли да попитаме други свидетели по делото? Мога ли да оспоря това, което казват те?

Правото на изслушване на свидетелите произтича от правото на защита, закрепено в член 6, параграф 3 от Европейската конвенция за правата на човека. В писмената защита могат да се призовават и разпитват свидетели, за да оневинят себе си, при същите условия като свидетелите срещу вас.

Ще намерите ли информация за Вашето досие за съдимост?

На съда ще бъде предоставена предишна присъда по Вашето досие за съдимост.

Ще бъдат ли взети предвид предишни присъди в друга държава членка?

Не, за повторно нарушение. Да, за условията за предоставяне на спиране.

Какви са възможните резултати от процеса?

Можете да бъдете платени изцяло или частично. Можете също така да бъдете признати за виновни. Наказанието зависи от престъплението, на което сте виновни.

Наказателните мерки са:

 • Живот и/или доживотен затвор от 5 до 30 години
 • Глобата е в размер на най-малко 251 EUR
 • Специална конфискация
 • Освобождаване от длъжност, степени, длъжности и публични длъжности
 • Забрана на някои граждански и политически права
 • Закриване на предприятие и на предприятие
 • Публикуване или показване за сметка на осъденото лице на съдебното решение или на извлечение от решението за осъждане
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности

Наказанията са:

 • Лишаване от свобода (от 8 дни до 5 години)
 • Глобата е в размер на най-малко 251 EUR
 • Специална конфискация
 • Забрана на определени граждански и политически права
 • Закриване на предприятие или стопанска дейност
 • Публикуване или показване на изречението
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности
 • Забрана за управление на определени превозни средства
 • Ако лишаването от свобода е по-малко от 6 месеца, съдията има възможност да замести с работа в общ интерес за период от 40 до 240 часа.

Полицейските присъди са:

 • Глоба от 25 EUR на 250 EUR, освен ако законът не предвижда друго
 • Специална конфискация
 • Забрана за управление на определени превозни средства

Ако сте осъдени на лишаване от свобода за срок, какви са възможностите за изпълнение на наказанието лишаване от свобода?

В Люксембург главният прокурор взема решение относно методите за изпълнение на наказанията лишаване от свобода без участието на съдия.

Съществуват различни възможности:

Частично изпълнение

Разделянето позволява на задържаното лице, което не представлява опасност, да спази срока на договорените срокове.

Пускане в обращение

Тази схема предвижда възможността на задържаното лице да участва в професионална дейност или да участва в образование или обучение в чужбина.

Предсрочно освобождаване

Тя дава възможност половината от присъдата да бъде освободена.

Отпуск по наказателни дела

Наказателният отпуск е разрешение за напускане на службата за лишаване от свобода или през част от дневния срок, или в продължение на 24 часа, при което се изчислява продължителността на срока на наказанието.

Присъди с отложено изпълнение

С оглед на условното освобождаване или окончателното разширяване, на осъдените лица, чието развитие по време на предоставения отпуск е било счетено за положително, може да бъде разрешено изтърпяване на отложеното наказание.

Верижка на електронен часовник

Законът все още не е изяснил използването му.

Каква е ролята на жертвата по време на съдебния процес?

Жертвата може да бъде изслушана като свидетел. Тя ще може също така да се конституира като граждански ищец, т.е. да предяви иск за обезщетение за вреди. Тя може да заеме позиция по отношение на твърдяното нарушение и последиците от него. Той може да обжалва съдебните решения, но само по отношение на неговите граждански интереси.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецОрганизация на съдилищата

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 10/09/2019