1 – Konzultace s advokátem

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Je velmi důležité získat od právníka nezávislé poradenství, pokud jste jakýmkoli způsobem zapojeni do trestního řízení. Informační přehledy obsahují informace o tom, kdy a za jakých okolností máte právo na zastoupení advokátem. Sdělte vám také, jak vám bude obhájce nápomocen. Tento obecný informační list vám sdělí, jak najít advokáta a jak se bude hradit odměna advokáta, pokud za něj nebudete moci zaplatit.


Nalezení advokáta

Máte absolutní právo na pomoc obhájce ve všech případech. Můžete se obrátit na obhájce podle svého výběru nebo se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.lucemburskou advokátní komoru, abyste získali seznam advokátů.

Při neexistenci volby nebo v případě, kdy předseda advokátní komory považuje Vaši volbu za nevhodnou, bude předseda advokátní komory pověřit jeho jmenování předsedou advokátní komory. Pokud nedojde ke střetu zájmů nebo střetu zájmů, je obhájce povinen převzít pověření, které mu bylo uděleno.

Pokud jste zadržen (a), můžete vyšetřujícího soudce na začátku řízení požádat, aby se obrátil na právníka z vlastního podnětu nebo na obhájce podle Vašeho výběru.

Můžete požádat o právní pomoc v případě soudní péče a informační služby u soudu.

Právní služba péče a informační služba existuje v Lucembursku, Diekirch a Esch-sur-Alzette:

  • Lucembursko: Soudní dvůr, budova CR, L-2080, Lucemburk, tel: 22 18 46
  • Podniku Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: Odolnost, L-4002 Esch/Alzette, tel: 54 15 52

Platba advokátovi

Odměny advokátů jsou bezplatné.

Pokud nemáte dostatečný příjem k obhajobě sebe a k úhradě advokáta, máte nárok na právní pomoc.

Tento nedostatek zdrojů se posuzuje ve vztahu k příjmu a majetku osoby, která potřebuje pomoc, a osob, které s ní v právním společenství žijí.

Jste považováni za osobu, jejíž zdroje jsou nedostatečné, pokud nemáte žádné finanční prostředky, které by přesahovaly minimální příjmy zaručené zákonem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti – právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti – právní pomoc


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 10/09/2019