5 – Porušení předpisů týkajících se silničního provozu a jiných méně závažných trestných činů

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Dopravní přestupky řeší zákon o silničním provozu, který zahrnuje trestné činy související s konzumací alkoholu, přestupky a přestupky související s chováním v případě nehody.

Jaké jsou trestné činy spojené se spotřebou alkoholu?

Sazba by měla být rozlišena sazbou. Základní sazba, ze které je spotřeba alkoholu postihována, je 0,5 g na litr krve a u některých kategorií řidičů je sazba 0,5 g až 0,2 g na litr krve (kandidáti na řidičské průkazy, nouzové řidiči, řidiči vozidel používaná pro placenou přepravu osob atd.). Z této sazby je příslušný policejní soud (závažné porušení pravidel) a zbývající doba činí nejméně 1,2 g na litr krve, což je prahová hodnota, od níž se trestní soud stává příslušným (trestný čin).

Zákon rovněž stanoví případ jasného označení intoxikace. Pokud máte míru nižší než 0,5 g na litr krve, ale máte jasné známky svého druhu, bude se s Vámi zacházet tak, jako by jste měli alespoň 0,5 g na litr krve. Stejně tak v případě rychlosti mezi 0,5 a 1.2 gramy na litr krve, ale za přítomnosti jasných známek řízení vozidla pod vlivem alkoholu, bude léčba stejná, jako kdyby nejméně 1,2 g na litr krve.

Jaké jsou podle vás sankce?

Můžete uložit tyto věty: trest odnětí svobody, pokuta, zákaz řízení (prozatímní, konečné, okamžité stažení) nebo konfiskace. Sankce se liší podle závažnosti protiprávního jednání.

Co jsou přestupky?

K dispozici jsou tři trestné činy související s rychlostí:

Stručné shrnutí

To se týká každého překročení, které nespadá do jiné kategorie. V případě prostého souhrnného trestu se uloží pokuta a věc bude ukončena.

Závažné porušení předpisů

Pokuta bude pokuta (25 až 500 EUR).

Trestný čin vysoké rychlosti (pouze v případě opakovaného přestupku po prvním závažném porušení předpisů)

Pokuta bude pokuta (500 až 10,000 EUR) a trest odnětí svobody (8 dní až 3 let) nebo jedna z těchto sankcí.

Další podrobnosti viz prahové hodnoty pro překročení povolené rychlosti a jejich závažnost, konzultace s Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvem pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu – Ministerstvo dopravy

Jaké jsou trestné činy související s jednáním v případě havárie?

Trestný čin skrývání se

V případě nehody (bez ohledu na povahu nebo význam škody) musíte zůstat na místě nehody, dokud nejsou učiněna veškerá zjištění, jinak jste se dopustili úniku.

V případě úniku můžete uložit trest odnětí svobody, pokutu a zákaz řízení.

Neposkytnutí pomoci ohroženým osobám

Neposkytnutí pomoci osobě, která je v nebezpečí, je trestné, jestliže jste úmyslně nebo bez vážného ohrožení osobou, která je vystavena vážnému riziku, zdržoval se úmyslně, a to buď proto, že jste jej zjistili, nebo proto, že osoba, která Vás požádala o pomoc, tuto situaci popsala.

V případě neposkytnutí pomoci Vám může být uložen trest odnětí svobody v délce osmi dnů až pěti let a peněžitý trest ve výši 251 až 10,000 EUR, nebo pouze jeden z těchto sankcí.

Neúmyslná výbuchy a zranění a zabití.

Případ bude považován za jiný případ nekrevního řízení u soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení dopravy, překročení povolené rychlosti


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 10/09/2019