1 — Høring af en advokat

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Det er meget vigtigt at indhente uafhængig advokatbistand, når du er involveret i straffesager. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller dig også, hvordan advokaten skal hjælpe dig. Det generelle informationsark vil fortælle dig, hvordan du finder en advokat, og hvordan advokatsalærer skal dækkes, hvis du ikke er i stand til at betale for det.


Sådan finder du en advokat

Du har i alle tilfælde en absolut ret til advokatbistand. Du kan kontakte den advokat, du vælger, eller kontakte det Link åbner i nyt vindueluxembourgske advokatsamfund for at få en liste over advokater, som du ønsker.

Hvis valget ikke er truffet, eller hvis formanden for advokatsamfundet mener, at dit valg er uhensigtsmæssigt, vil det være formanden for advokatsamfundet at udpege det. Advokaten skal være forpligtet til at overtage det mandat, der er givet ham/hende, medmindre der foreligger en interessekonflikt eller en interessekonflikt.

Hvis du frihedsberøves, kan du anmode undersøgelsesdommeren ved indledningen af retssagen om at få en advokat begået af egen drift eller en advokat efter eget valg.

Du kan anmode om retshjælp til juridisk bistand og informationstjeneste ved domstolene.

Der findes en juridisk informations- og informationstjeneste i Luxembourg, Diekirch og Esch-sur-Alzette:

  • Luxembourg: Domstolen, CR Building, L-2080, Luxembourg, tlf.: 22 18 46
  • Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tlf.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: sæde for modstandsbevægelsen, L-4002 Esch/Alzette, tlf.: 54 15 52

Betaling til advokaten

Advokatsalærer er gratis.

Hvis du ikke har tilstrækkelige indtægter til at forsvare dig selv og til at betale en advokat, har du ret til retshjælp.

Denne mangel på ressourcer vurderes i forhold til indkomst og formue for den person, der har behov for hjælp, og personer, der bor hos ham i retssamfundet.

Du anses for at være en person, hvis ressourcer er utilstrækkelige, hvis du ikke råder over finansielle midler, der overstiger den garanterede minimumsindkomst.

Links

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet — retshjælp

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet — Retshjælp


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 10/09/2019