1 — Διαβούλευση με δικηγόρο

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε ανεξάρτητες συμβουλές από δικηγόρο όταν εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε ποινικές διαδικασίες. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Επίσης, σας ενημερώνουν πώς θα σας βοηθήσει ο δικηγόρος σας. Αυτό το γενικό ενημερωτικό δελτίο θα σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε δικηγόρο και για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν οι αμοιβές του δικηγόρου εάν δεν είστε σε θέση να το πληρώσετε.


Εξεύρεση δικηγόρου

Έχετε απόλυτο δικαίωμα συνδρομής από δικηγόρο σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο της επιλογής σας ή να επικοινωνήσετε με τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου για να αποκτήσετε έναν κατάλογο δικηγόρων.

Ελλείψει επιλογής ή όταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κρίνει ότι η επιλογή σας είναι ακατάλληλη, εναπόκειται στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου να τον ορίσει. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή σύγκρουση συμφερόντων, να αναλάβει την εντολή που του έχει δοθεί.

Εάν τεθείτε υπό κράτηση, μπορείτε να ζητήσετε από τον ανακριτή, κατά την έναρξη της διαδικασίας, να έχει τη δική σας πρωτοβουλία ή τον δικηγόρο της επιλογής σας.

Μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή για τη νομική περίθαλψη και την υπηρεσία πληροφοριών ενώπιον των δικαστηρίων.

Το «Diekirch» και το Esch-sur-Alzette στο Λουξεμβούργο, την Diekirch και την Esch-sur-Alzette βρίσκονται στο Λουξεμβούργο:

  • Λουξεμβούργο: Δικαστήριο, CR Building, L-2080, Λουξεμβούργο, Τηλ: 22 18 46
  • Για την Diekirch: ΕΤΕπ der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Τηλ.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette): έδρα της Αντίστασης, L-4002 Esch/Alzette, τηλ.: 54 15 52

Αμοιβή δικηγόρου

Οι δικηγορικές αμοιβές είναι δωρεάν.

Εάν δεν έχετε επαρκές εισόδημα για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να πληρώσετε δικηγόρο, δικαιούστε νομική συνδρομή.

Αυτή η έλλειψη πόρων αξιολογείται σε σχέση με το εισόδημα και την περιουσία του προσώπου που απαιτεί τη συνδρομή και τα πρόσωπα που ζουν μαζί του στη νομική κοινότητα.

Ως πρόσωπο του οποίου οι πόροι δεν επαρκούν, θεωρείται ότι δεν διαθέτετε οικονομικά μέσα που να υπερβαίνουν το ελάχιστο εγγυημένο από τον νόμο εισόδημα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης — Νομική συνδρομή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης — Νομική συνδρομή


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2019