5 — Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και άλλα αδικήματα ήσσονος σημασίας

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Οι τροχαίες παραβάσεις ρυθμίζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος περιλαμβάνει αδικήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, τα αδικήματα της ταχύτητας και τα αδικήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποια είναι τα αδικήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ;

Η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τον συντελεστή. Το βασικό επιτόκιο από το οποίο η κατανάλωση αλκοόλης καθίσταται αξιόποινη είναι 0.5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και για ορισμένες κατηγορίες οδηγών ο συντελεστής είναι 0,5 g έως 0,2 g ανά λίτρο αίματος (υποψήφιοι για άδειες οδήγησης, οδηγοί έκτακτης ανάγκης, οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την αμειβόμενη μεταφορά προσώπων κ.λπ.). Από αυτό το ποσοστό, το αστυνομικό δικαστήριο είναι αρμόδιο (σοβαρή παράβαση) και το υπόλοιπο ποσοστό τουλάχιστον 1,2 g ανά λίτρο αίματος, δηλαδή το κατώτατο όριο από το οποίο το ποινικό δικαστήριο καθίσταται αρμόδιο (αδίκημα).

Ο νόμος προβλέπει επίσης την περίπτωση σαφών ενδείξεων δηλητηρίασης. Εάν έχετε ποσοστό μικρότερο από 0,5 g ανά λίτρο αίματος, αλλά έχετε σαφείς ενδείξεις ως προς το είδος σας, θεωρείται ότι έχετε τουλάχιστον 0.5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Ομοίως, στην περίπτωση ποσοστού μεταξύ 0,5 και 1,2 g ανά λίτρο αίματος, αλλά παρουσία σαφών ενδείξεων για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η επεξεργασία θα είναι τουλάχιστον ίση με 1,2 g ανά λίτρο αίματος.

Τι είδους κυρώσεις κινδυνεύετε;

Μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες φράσεις: φυλάκιση, πρόστιμο, απαγόρευση οδήγησης (προσωρινή, οριστική, άμεση) ή δήμευση. Οι κυρώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος.

Τι είναι τα αδικήματα της ταχύτητας;

Υπάρχουν τρία αδικήματα που συνδέονται με την ταχύτητα:

Η απλή περίληψη

Πρόκειται για κάθε υπέρβαση που δεν εμπίπτει σε άλλη κατηγορία. Η κύρωση μιας απλής συνοπτικής κύρωσης είναι η πληρωμή προστίμου και η υπόθεση τερματίζεται.

Η σοβαρή παράβαση

Το πρόστιμο θα είναι πρόστιμο (25 έως 500 EUR).

Το αδίκημα της υψηλής ταχύτητας (μόνο σε περίπτωση υποτροπής κατόπιν πρώτης σοβαρής παράβασης)

Το πρόστιμο θα είναι πρόστιμο (500 έως 10,000 EUR) και ποινή φυλάκισης (8 ημέρες έως 3 έτη) ή μία από αυτές τις ποινές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τα κατώτατα όρια υπέρβασης ταχύτητας και τη σοβαρότητά τους όσον αφορά τη σοβαρότητα, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτη διαβούλευση με το Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών — Υπουργείο Μεταφορών

Ποια είναι τα αδικήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος;

Το αδίκημα της διαφυγής

Σε περίπτωση ατυχήματος (ανεξάρτητα από τη φύση ή τη σημασία της ζημιάς) πρέπει να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να γίνουν όλα τα ευρήματα, διαφορετικά έχετε υποπέσει σε διαρροή.

Σε περίπτωση διαρροής, μπορεί να κινήσετε φυλάκιση, πρόστιμο και απαγόρευση οδήγησης.

Μη παροχή συνδρομής σε πρόσωπα που διατρέχουν κίνδυνο

Η μη παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που διατρέχει κίνδυνο τιμωρείται εάν, χωρίς να έχετε σοβαρούς κινδύνους για εσάς ή για κάποιον άλλο, έχετε εσκεμμένα απέχει από την παροχή βοήθειας ή την παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που είναι εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, είτε επειδή έχει ταυτοποιηθεί από εσάς είτε επειδή η κατάσταση έχει περιγραφεί από εκείνους που ζητούν τη συνδρομή σας.

Σε περίπτωση μη συνδρομής σε πρόσωπο που κινδυνεύει, μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης από οκτώ ημέρες έως πέντε έτη και σε χρηματική ποινή από 251 έως 10,000 EUR, ή από μία μόνο από τις κυρώσεις αυτές.

Κακώσεις και τραυματισμοί και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως άλλη υπόθεση που δεν αφορά την κυκλοφορία ενώπιον του δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤμήμα Μεταφορών, υπέρβαση ταχύτητας


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2019