1 – Asianajajan kuuleminen

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

On erittäin tärkeää saada riippumatonta neuvontaa asianajajalta, kun olet osallisena rikosoikeudellisessa menettelyssä. Tietosivuilla kerrotaan, missä tapauksissa ja missä olosuhteissa uhrilla on oikeus käyttää asianajajaa. He kertovat myös, miten asianajaja auttaa sinua. Tässä yleisessä tietolomakkeessa kerrotaan, miten voi löytää asianajajan ja miten asianajajan palkkiot katetaan, jos hän ei pysty maksamaan sitä.


Asianajajan löytäminen

Henkilöllä on ehdoton oikeus käyttää avustajaa kaikissa tapauksissa. Asianajaja voi ottaa yhteyttä valitsemaasi asianajajaan tai ottaa yhteyttä Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin asianajajaliittoon saadakseen haluamasi luettelon asianajajista.

Jos valintaa ei ole tehty tai jos asianajajayhdistyksen puheenjohtaja katsoo, että valinta ei ole asianmukainen, asianajajaliiton puheenjohtaja voi nimetä sen. Asianajaja on velvollinen hoitamaan hänelle annetut valtuudet, jollei kyseessä ole eturistiriita tai eturistiriita.

Jos sinut on otettu säilöön, hän voi pyytää tutkintatuomarilta menettelyn alussa asianajajaa, jonka hän on tehnyt omasta aloitteestaan tai hänen valitsemansa asianajajan kanssa.

Voit pyytää oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa tuomioistuimissa.

Luxemburgissa, Diekirchissä ja Esch-sur-Alzettessa on käytössä oikeus- ja tiedotuspalvelu.

  • Luxemburg: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, CR: building, L-2080, Luxemburg, puhelin: 22 18 46
  • Diekirch: EIP der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, puhelin: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: Resistance of the Resistance, L-4002 Esch/Alzette, puhelin: 54 15 52

Asianajajan maksaminen

Asianajajien palkkiot ovat maksuttomia.

Jos teillä ei ole riittäviä tuloja puolustautumista ja asianajajan käyttämistä, hänellä on oikeus saada oikeusapua.

Resurssien puutetta arvioidaan suhteessa sen henkilön tuloihin ja rikkauteen, joka tarvitsee apua ja henkilöitä, jotka asuvat hänen kanssaan samassa oikeudellisessa yhteisössä.

Henkilö katsotaan henkilöksi, jonka varat ovat riittämättömät, jos hänellä ei ole varoja, jotka ylittävät laissa taatun vähimmäistulon.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö – Oikeusapu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö – oikeusapu


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2019