3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Minkä tuomioistuimen toimivaltaan asia kuuluu?

Rikostyyppejä on kolmea, ja kutakin niistä käsittelee eri tuomioistuin:

 • Tiivistelmä = poliisituomioistuimen edessä (yksi tuomari)
 • Rikos = ennen käräjäoikeuden (3 tuomaria, lukuun ottamatta liikettä: a tuomari)
 • Rikollisuus = ennen Circuit Court -tuomioistuimen rikosjaostoa (kolme tuomaria)

Tuomioistuin voi määrätä asian suljetuin ovin esimerkiksi silloin, kun lapsi on uhri.

Missä määrin maksuja voidaan muuttaa oikeudenkäynnin aikana?

Periaatteena on, että annettu oikeudellinen luokitus on väliaikainen eikä sitä saa ottaa huomioon asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa.

Syytteiden muuttamisen on oltava sama peruste syytteen nostamiselle.

Mitä tapahtuu, jos tunnen syylliseksi kaikkiin syytteisiin tai maksuihin tai joihinkin niistä oikeudenkäynnin aikana?

EU ei voi vedota syyllisyyteen, mutta sen voidaan sanoa olevan rikos. Tuomioistuin voi poiketa menettelystä, jonka hän katsoo epäilyttäväksi. Hyväksyminen voi kuitenkin olla lieventävä seikka.

Mitkä ovat oikeutesi oikeudenkäynnin aikana?

Onko minun oltava läsnä oikeudenkäynnissä? Voidaanko sitä pitää ilman minua?

Hakijan on vietävä asia tuomioistuimeen, paitsi jos hän antaa siitä syyn, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Oikeudenkäyntiä voidaan sen jälkeen lykätä. Voit pyytää asianajajaa edustamaan itseään, paitsi jos tuomioistuin vaatii mukanasi. Rikoksiin, jotka on rikos, on pakko tehdä henkilökohtaisesti.

Voinko osallistua videoon, jos asun toisessa jäsenvaltiossa? Onko minun pakko hyväksyä?

Tätä mahdollisuutta antaa video henkilölle, joka asuu toisessa valtiossa, ei ole laissa säädetty.

Pitäisikö minun olla läsnä koko oikeudenkäynnin ajan?

Kyllä. tuomari voi halutessaan kuulla teitä milloin tahansa.

Voiko tuomioistuimen käyttää tulkkausta, jos en ymmärrä tuomioistuimen kieltä?

Oikeus maksuttomaan tulkin apuun, jos hän ei ymmärrä tai puhu istunnossa käytettyä kieltä, on perusoikeus, joka taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tiedoston asiakirjoja ei kuitenkaan käännetä.

Onko minulla oikeus asianajajaan? Myönnetäänkö asianajaja? Voinko vaihtaa asianajajan?

Teillä on oikeus puolustaa itseään tai saada apua valitsemaltaan asianajajalta, ja jos sinulla ei ole keinoja maksaa oikeusapua, saada apua asianajajalta (oikeusapu). Voit edelleen muuttaa asianajajaa.

Voinko puhua oikeudenkäynnissä? Pitäisikö minun puhua oikeudenkäynnissä? Esim. oikeus vaieta ja itsesyyte?

Teillä on oikeus käyttää puheenvuoroja kaikista maksuista. Teillä on myös oikeus vaieta syyttämättänne syytösten edessä.

Mitkä ovat seuraukset, jos en kerro totuutta kokeen aikana?

Jos et kerro totuutta oikeudenkäynnin aikana, vaarana on, että seuraamus on korkeampi.

Voinko kiistää minua vastaan esitetyt todisteet? Miten? Miksi?

Riidassa esitetyt todisteet on mahdollista kiistää millä tahansa tavalla, kuten todistajilla, asiakirjoilla, väitteillä tai asiantuntijoilla.

Millaisia todisteita voin esittää kannattajanani?

Tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki todistelukeinot.

Millaisissa olosuhteissa tällaista näyttöä voidaan esittää?

Voidaan todeta, että tällaiseen todistusaineistoon voi liittyä kaksi kertaa enemmän seikkoja riippumatta siitä, onko ne otettu asianmukaisesti asiakirjavihkoon ja ovatko osapuolet keskustelleet asiasta julkisesti.

Voinko käyttää yksityistä aretsivää todisteiden hankkimiseen puolesta? Voidaanko nämä todisteet ottaa huomioon?

Näytön hankkiminen todisteiden hankkimiseksi ei ole kiellettyä, mutta on myös välttämätöntä, että tämä havaittavuus on toiminut laillisesti.

Voin tai avustajani voi pyytää muita todistajia asiassa? Voin tai asianajajani, voimme kiistää, mitä he sanovat?

Oikeus kuulla todistajia johtaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisista puolustautumisoikeuksista. Puolustusasianajaja voi kutsua todistajia ja kuulustella todistajia samoin ehdoin kuin todistajat.

Otetaanko rikosrekisteriä koskevat tiedot huomioon?

Rikosrekisteriä koskevat aiemmat tuomiot annetaan oikeuskäsittelyssä olevalle tuomioistuimelle.

Otetaanko toisessa jäsenvaltiossa aiemmin annetut tuomiot huomioon?

Ei uusintarikoksia varten. Kyllä, tuen keskeyttämistä koskevien ehtojen osalta.

Mitkä ovat oikeudenkäynnin mahdolliset tulokset?

Maksu voidaan suorittaa kokonaan tai osittain. Voit myös todeta syyllisyyden. Rangaistus riippuu rikoksesta, johon uhri on syyllistynyt.

Rikosoikeudellisia seuraamuksia:

 • 5–30 vuotta kestävä elinaika ja/tai elinkautinen vankeus
 • Sakko vähintään 251 euroa
 • Erityinen menetetyksi tuomitseminen
 • Osastojen, palkkaluokkien, virkojen ja julkisten virastojen erottaminen
 • Tiettyjen kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kieltäminen
 • Yrityksen ja laitoksen sulkeminen
 • Tuomion tai tuomion otteen julkaiseminen tai esittäminen tuomitun kustannuksella
 • Kielto harjoittaa tietynlaista ammattitoimintaa

Rangaistuksia ovat:

 • Vankeusrangaistus (8–5 vuotta)
 • Sakko vähintään 251 euroa
 • Erityinen menetetyksi tuomitseminen
 • Tiettyjen kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kieltäminen
 • Yrityksen tai yrityksen sulkeminen
 • Virkkeen julkistaminen tai esittäminen
 • Kielto harjoittaa tietynlaista ammattitoimintaa
 • Kielto kuljettaa tiettyjä ajoneuvoja
 • Jos vankeusrangaistus on alle 6 kuukautta, tuomari voi korvata yleisen edun mukaisen työn 40–240 tunnin ajan.

Poliisin tuomiot ovat seuraavat:

 • 25–250 euron sakko, ellei laissa toisin säädetä
 • Erityinen menetetyksi tuomitseminen
 • Kielto kuljettaa tiettyjä ajoneuvoja

Jos Teidät on tuomittu vankeusrangaistukseen, mitkä ovat vapausrangaistuksen täytäntöönpanon mahdollisuudet?

Luxemburgissa valtakunnansyyttäjä päättää vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä ilman tuomarin osallistumista.

Vaihtoehtoja on useita:

Osatoteutus

Jako mahdollistaa sen, että vanki ei aiheuta vaaraa ajaakseen pidemmän aikaa sovituille ajanjaksoille.

Osittainen vapaus

Tämä järjestelmä mahdollistaa sen, että säilöönotetut henkilöt voivat harjoittaa ammatillista toimintaa tai osallistua koulutukseen ulkomailla.

Pääsy ehdonalaiseen vapauteen

Sen ansiosta on mahdollista vapauttaa puolet rangaistuksesta.

Rikosvapaa

Rikosvapaa tarkoittaa lupaa jättää vankilapalvelu joko sen osan ajaksi tai 24 tunnin ajaksi, jotka lasketaan rangaistuksen pituuden laskemiseksi.

Ehdolliset rangaistukset

Ehdonalaista vapauttamista tai lopullista laajentumista varten tuomion lykkääminen voidaan myöntää sellaisille tuomituille, joiden kehitys loman aikana katsottiin positiiviseksi.

Elektroninen rannekangas

Mikään laki ei ole vielä selventänyt niiden käyttöä.

Mikä on uhrin asema oikeudenkäynnin aikana?

Uhria voidaan kuulla todistajana. Se voi myös tulla siviiliosapuolena, toisin sanoen vaatia vahingonkorvausta. Se voi ottaa kantaa väitettyyn rikkomiseen ja sen seurauksiin. Se voi hakea muutosta tuomioihin, mutta ainoastaan silloin, kun on kyse sen siviilioikeudellisista asioista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinlaitos

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikoslaki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosprosessilaki


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2019