5- tieliikennelain ja muiden vähäisten rikkomusten rikkomiset

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Liikennerikkomukset käsitellään tieliikennelaissa, joka sisältää alkoholinkäyttöön liittyvät rikokset, nopeusrajoitukset sekä liikennekäyttäytymiseen liittyvät rikokset.

Mitkä ovat alkoholin kulutukseen liittyvät rikokset?

Eriyttäminen olisi tehtävä verokannan mukaan. Alkoholin käytön perusteella määräytyvä peruskorko on 0.5 grammaa veritraa kohden ja joidenkin kuljettajaryhmien osalta 0.5–0.2 grammaa veritraa kohden (ajokortin hakijat, hätätilanteessa käytettävät kuljettajat, henkilöiden kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen kuljettajat jne.). Tältä osin poliisituomioistuin on toimivaltainen (vakava rikkomus) ja loppu on enintään 1.2 grammaa/litra, eli kynnys, josta rikostuomioistuin on toimivaltainen (rikos).

Laissa säädetään myös ilmeisistä myrkytystapauksista. Jos omavastuuosuus on alle 0,5 g/litra, mutta sinulla on selkeät merkit, sinua kohdellaan samoin kuin jos olisitte vähintään 0.5 grammaa/litra verta. Vastaavasti tapauksessa, jossa veritos/0,5–1,2 g/l, mutta joissa on selviä merkkejä rattijuopumuksesta, hoito on yhtä tärkeää kuin jos vähintään 1.2 grammaa veritoslitraa kohti.

Mitä seuraamuksia aiheutuu?

Sinulla voi olla seuraavat virkkeet: vankeusrangaistus, sakko, ajokielto (väliaikainen, lopullinen tai välitön peruuttaminen) tai menetetyksi tuomitseminen. Rangaistukset vaihtelevat rikoksen vakavuuden mukaan.

Mitä ovat nopeusrikokset?

Nopeuteen liittyy kolme rikosta:

Tiivistelmä

Tämä viittaa jokaiseen ylitykseen, joka ei kuulu mihinkään muuhun luokkaan. Yksinkertaisen summaarisen uhkasakon uhalla sakko maksetaan ja se päätetään.

Vakava rikkominen

Sakko on sakko (25–500 euroa).

Suuri nopeus (vain, jos rikkominen toistuu ensimmäisen vakavan rikkomisen jälkeen)

Seuraamuksena on sakko (500–10,000 euroa) ja vankeusrangaistus (8–3 vuotta) tai yksi seuraamus.

Lisätietoja ylinopeutta koskevista kynnyksistä ja niiden vakavuudesta on esitetty Linkki avautuu uuteen ikkunaankestävän kehityksen ja -kehityksen ministeriön liikenneministeriössä.

Mitkä rikokset liittyvät käyttäytymiseen onnettomuuden sattuessa?

Pakenemisrikos

Tapaturman sattuessa (vahingon luonteesta tai merkittävyydestä riippumatta) tapaturman tapahtumapaikka on pidettävä aina siihen asti, kunnes kaikki löydökset on tehty, muussa tapauksessa ne ovat vuotaneet.

Jos kyseessä on vuoto, voi kertyä vankeutta, sakkoa ja ajokiellon.

Riskialttiiden henkilöiden avustamisen laiminlyöminen

Avun antamatta jättäminen on rangaistava teko, jos henkilö, joka ei ole vakavasti vaaraksi teille tai joku muu, on tahallaan pidättymättä antamasta apua henkilölle, joka on altistunut vakavan vaaran uhalle joko siksi, että hän on tunnistanut hänet, tai siitä, että apua pyytänyt henkilö on kuvannut tilanteen.

Jos hakija ei ole avustanut vaarassa, hänet voidaan tuomita 8–5 vuoden vankeusrangaistukseen, jonka sakko on 251–10,000 euroa, tai yksi näistä seuraamuksista.

Luvattomat purkit ja vammet.

Asiaa käsitellään muuna kuin liikkeelle laskevana asiana tuomioistuimessa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKuljetusosasto, ylinopeus


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2019