3 — Manas tiesības tiesas procesā

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kura ir tās tiesas jurisdikcija?

Pastāv trīs veidu nodarījumi, un katrs no tiem tiek vērtēts citā tiesā:

 • Kopsavilkums = policijas tiesas priekšā (viens tiesnesis)
 • Nodarījums = pirms rajona tiesas labošanas palātas (trīs tiesneši, izņemot to, kas nodarbojas ar apriti: tiesnesis)
 • Noziedzība = trīs tiesnešu kriminālpalāta (trīs tiesneši)

Tiesa var noteikt aiz slēgtām durvīm, piemēram, ja cietušais ir cietušais.

Cik lielā mērā tiesas procesa laikā var mainīt maksu/maksājumus?

Šis princips nosaka, ka juridiskā klasifikācija ir provizoriska, un tiesa, kas izskata lietu, to nevar ņemt vērā.

Lai varētu mainīt maksu, kriminālvajāšanas pamatam jābūt vienādam.

Kas notiek, ja tiesas procesā es atzīstu savu vainu visos maksājumos/maksās vai kādu no tām?

Mēs nevaram apgalvot, ka tie ir atzīti par vainīgiem, bet var teikt par noziedzīgu nodarījumu. Tiesa nedrīkst atkāpties no uzņemšanas, kas, pēc viņa domām, ir aizdomīga. Tomēr uzņemšana var būt atbildību mīkstinošs apstāklis.

Kādas ir jūsu tiesības tiesas procesa laikā?

Vai man ir jābūt klāt tiesas procesā? Vai to var organizēt bez manis?

Jums ir jāvēršas tiesā, ja vien nesniedzāt attaisnojumu, piemēram, ārsta izziņu. Pēc tam izmēģinājumu var atlikt. Jūs varat apmācīt savu advokātu, lai pārstāvētu jūs, ja vien jūsu klātbūtne nav prasīta tiesā. Par noziegumiem, kuros jums ir jāierodas personiski.

Ja es dzīvoju citā dalībvalstī, vai es varu piedalīties videomateriālā? Vai man ir pienākums to pieņemt?

Šī iespēja piedalīties ar video palīdzību personai, kas dzīvo citā valstī, nav paredzēta tiesību aktos.

Vai man vajadzētu būt klāt tiesas procesa laikā?

Jā, kā tiesnesis jebkurā brīdī vēlētos jūs uzklausīt.

Vai man būs mutisks tulkojums, ja es nesaprotu tiesas valodu?

Tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību, ja nesaprotat vai nerunā tiesas sēdē izmantotajā valodā, ir pamattiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencija. Tomēr dokumentos iekļautie dokumenti netiks tulkoti.

Vai man ir vajadzīgs advokāts? Vai tiks piešķirts advokāts? Vai varu mainīt advokātu?

Jums ir tiesības aizstāvēt sevi vai saņemt advokāta palīdzību pēc savas izvēles, un, ja jums nav līdzekļu, lai samaksātu par juridisko palīdzību, jums jāsaņem advokāta palīdzība (juridiskā palīdzība). Jūs joprojām varat mainīt savu advokātu.

Vai es varu uzstāties tiesas procesā? Vai man būtu jārunā tiesas procesā? Piemēram, tiesības klusēt, tiesības uz kriminālvajāšanu?

Jums ir tiesības runāt par visām apsūdzībām. Jums ir arī tiesības klusēt attiecībā uz apsūdzībām par to, ka Jūs tiekat apsūdzēts.

Kādas būs sekas, ja atklāšu patiesību tiesas procesa laikā?

Ja nepazīst patiesību tiesas procesa laikā, jūs riskējat par augstāku sodu.

Vai es varu apstrīdēt pierādījumus, kas iesniegti pret mani? Kādā veidā? Kāpēc?

Pret Jums iesniegtos pierādījumus var apstrīdēt, izmantojot tādus līdzekļus kā, piemēram, liecinieki, dokumenti, argumenti vai eksperti.

Kādus pierādījumus es varu iesniegt manā labā?

Tiesai jāņem vērā visi pierādījumi.

Kādos apstākļos es varu iesniegt šādus pierādījumus?

Uz šādiem pierādījumiem var attiecināt dubultu nosacījumu, neatkarīgi no tā, vai tie ir pienācīgi iekļauti lietas materiālos un par tiem sabiedriskās apspriešanas laikā notiek brīva diskusija.

Vai varu izmantot privātdetektīvus, lai iegūtu pierādījumus manā labā? Vai šādi pierādījumi ir pieņemami?

Detektīvu izmantošana, lai iegūtu pierādījumus, nav aizliegta, bet ir arī nepieciešams, lai detektīvdarbības būtu veiktas likumīgi.

Vai es vai mans advokāts var lūgt, lai šajā lietā tiek uzdoti citi liecinieki? Vai es vai mans jurists vai mēs varam apstrīdēt to, ko viņi saka?

Tiesības uz liecinieku uzklausīšanu izriet no tiesībām uz aizstāvību, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 3. punktā. Aizstāvēšana var izsaukt lieciniekus un nopratināt viņu, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādi ir lieciniekiem pret jums.

Vai tiks ņemta vērā informācija par jūsu sodāmību?

Visi iepriekšējie notiesājošie spriedumi par jūsu sodāmību tiks iesniegti tiesā lietas izskatīšanā tiesā.

Vai iepriekšējie notiesājošie spriedumi citā dalībvalstī tiks ņemti vērā?

Nē, par atkārtotiem nodarījumiem. Jā, attiecībā uz apturēšanas piešķiršanas nosacījumiem.

Kādi ir iespējamie tiesas procesa rezultāti?

Jūs varat pilnībā vai daļēji samaksāt. Jūs varat arī atzīt par vainīgu. Sods būs atkarīgs no nozieguma, kuru esat vainīgs.

Kriminālsods ir:

 • Mūža ieslodzījums un/vai mūža ieslodzījums 5–30 gadi
 • Naudas sods vismaz EUR 251
 • Īpašā konfiskācija
 • Amatu, pakāpju, amatu un valsts biroju atlaišana
 • Dažu civilo un politisko tiesību aizliegums
 • Uzņēmuma un uzņēmuma slēgšana
 • Notiesātās personas izdevumi par sprieduma vai nolēmuma izraksta publicēšanu vai izrādīšanu uz tās rēķina
 • Dažu profesionālo darbību aizliegums

Sodi ir šādi:

 • Brīvības atņemšana (no 8 dienām līdz 5 gadiem);
 • Naudas sods vismaz EUR 251
 • Īpašā konfiskācija
 • Dažu civilo un politisko tiesību aizliegums
 • Uzņēmuma vai uzņēmuma slēgšana
 • Sprieduma publicēšana vai attēlošana
 • Dažu profesionālo darbību aizliegums
 • Aizliegums vadīt konkrētus transportlīdzekļus
 • Ja brīvības atņemšana ir īsāka par 6 mēnešiem, tiesnesim ir iespēja aizstāt darbu vispārējās interesēs 40–240 stundu laikposmā.

Sodi policijai ir šādi:

 • Naudassods EUR 25 līdz EUR 250, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi
 • Īpašā konfiskācija
 • Aizliegums vadīt konkrētus transportlīdzekļus

Kādas ir brīvības atņemšanas soda izpildes iespējas?

Luksemburgā valsts ģenerālprokurors lemj par brīvības atņemšanas sodu izpildes metodēm bez tiesneša iesaistes.

Pastāv dažādas iespējas:

Daļēja īstenošana

Sadalījums ļauj gūsteknim, kurš nav radījis apdraudējumu, noteikt periodu, par kuru ir panākta vienošanās.

Dienas izlaide

Šī shēma paredz, ka aizturētā persona var iesaistīties profesionālā darbībā vai piedalīties izglītības vai apmācības pasākumos ārvalstīs.

Atbrīvojums, izmantojot pardolu

Tā ļauj atbrīvot pusi no soda.

Atvaļinājums noziedzīgos nolūkos

Kriminālatvaļinājums ir atļauja atstāt ieslodzījuma vietu vai nu dienā, kas ir daļa no dienas, vai 24 stundu laikā, lai aprēķinātu soda ilgumu.

Piekārtie teikumi

Ņemot vērā nosacītu atbrīvošanu vai galīgo paplašināšanos, piespriestā soda atlikšanu var piešķirt notiesātām personām, kuru attīstība atvaļinājuma laikā tika uzskatīta par pozitīvu.

Elektroniskā plaukstas joslas elektroniskā forma

Tiesību akti vēl nav precizējuši savu pielietojumu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesā?

Cietušo var uzklausīt kā liecinieku. Tā arī varēs kļūt par civilpersonu, t. i., pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Tā var pieņemt nostāju attiecībā uz iespējamo pārkāpumu un tā sekām. Tā var pārsūdzēt spriedumus, bet tikai attiecībā uz tās pilsoņu interesēm.

Saites

Saite atveras jaunā logāTiesu organizācija

Saite atveras jaunā logāKriminālkodekss

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 10/09/2019