5 — Ksur tal-Kodiċi tat-Triq u ta’ reati minuri oħra

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


Ir-reati tat-traffiku huma ttrattati fil-kodiċi tat-triq, li jinkludi reati relatati mal-konsum ta’ alkoħol, reati ta’ veloċità u reati marbuta ma’ mġiba f’każ ta’ aċċident.

X’inhuma r-reati relatati mal-konsum tal-alkoħol?

Għandha ssir distinzjoni bir-rata. Ir-rata bażi li minnha l-konsum tal-alkoħol isir punibbli hija 0.5 g għal kull litru ta’ demm u għal xi kategoriji ta’ sewwieqa, ir-rata hija ta’ 0.5 g għal kull litru ta’ demm (kandidati għal-liċenzji tas-sewqan, muturi ta’ emerġenza, sewwieqa ta’ vetturi użati għat-trasport imħallas ta’ persuni, eċċ.). Minn din ir-rata, il-qorti tal-pulizija hija kompetenti (kontravenzjoni serja) u l-bqija hija sa rata ta’ mill-inqas 1.2 g għal kull litru ta’ demm, jiġifieri l-limitu li minnu l-qorti kriminali ssir kompetenti (reat).

Il-liġi tipprovdi wkoll għall-każ ta’ sinjali ċari ta’ intossikazzjoni. Jekk għandek rata ta’ inqas minn 0.5 g għal kull litru ta’ demm, iżda għandek sinjali ċari tat-tip tiegħek, tiġi ttrattat daqslikieku kellek tal-anqas 0.5 g għal kull litru ta’ demm. Bl-istess mod, fil-każ ta’ rata ta’ bejn 0,5 u 1.2 g għal kull litru ta’ demm, iżda fil-preżenza ta’ sinjali ċari ta’ sewqan taħt l-influwenza tax-xorb, it-trattament ikun daqslikieku talanqas 1.2 g għal kull litru ta’ demm.

X’penali toħloq?

Jista’ jkollok dawn is-sentenzi: priġunerija, multa, projbizzjoni fuq is-sewqan (irtirar provviżorju, definittiv, immedjat) jew konfiska. Il-penali jvarjaw skont il-gravità tar-reat.

X’inhuma reati ta’ veloċità?

Hemm tliet reati marbuta mal-veloċità:

Is-sommarju sempliċi

Dan jirreferi għal kull qbiż tal-limitu li ma jaqax f’kategorija oħra. Il-penali tas-sinteżi sempliċi se tkun il-ħlas ta’ multa u l-każ se jiġi tterminat.

Il-kontravenzjoni serja

Il-multa ser tkun ta’ multa (EUR 25 sa EUR 500).

Ir-reat ta’ veloċità għolja (fil-każ ta’ offiża ripetuta biss wara l-ewwel kontravenzjoni serja)

Il-penali ser tkun multa (EUR 500 sa EUR 10,000) u piena ta’ priġunerija (8 jum sa 3 snin) jew waħda minn dawn il-penali.

Għal aktar dettalji, ara l-limiti għal sewqan b’veloċità eċċessiva u s-severità tagħhom f’termini ta’ severità, ikkonsulta Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Infrastruttura — Dipartiment tat-Trasport

X’inhuma r-reati relatati mal-imġiba f’każ ta’ aċċident?

Ir-reat ta’ ħarba

F’każ ta’ aċċident (irrispettivament min-natura jew l-importanza tal-ħsara) trid tibqa’ fil-post tal-aċċident sakemm isiru s-sejbiet kollha, inkella tkun għamilt xi tnixxija.

F’każ ta’ tnixxija, tista’ tirriskja l-priġunerija, multa u projbizzjoni tas-sewqan.

Nuqqas ta’ għoti ta’ assistenza lil persuni f’riskju

In-nuqqas ta’ għoti ta’ assistenza lil persuna f’periklu huwa punibbli jekk, mingħajr periklu serju għalik jew għal xi ħadd ieħor, inti deliberatament tastjeni jew tipprovdi assistenza lil persuna li tkun esposta għal riskju serju, jew minħabba li tkun ġiet identifikata minnek, jew li s-sitwazzjoni tkun ġiet deskritta minn dawk li jitolbu l-għajnuna tiegħek.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ assistenza lil persuna fil-periklu, tista’ tiġi kkundannat għal piena ta’ priġunerija ta’ bejn tmint ijiem u ħames snin u multa ta’ bejn EUR 251 u EUR 10,000, jew waħda biss minn dawn is-sanzjonijiet.

Daqqiet u feriti mhux intenzjonati u ta’ omiċidju involontarju.

Il-każ jiġi ttrattat bħala każ ieħor mhux ta’ ċirkolazzjoni quddiem il-qorti.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-dipartiment tat-Trasport, l-eċċess ta’ veloċità


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 10/09/2019