1 — Raadpleging van een advocaat

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Het is van groot belang onafhankelijk advies van een advocaat te krijgen wanneer u op enigerlei wijze betrokken bent bij strafprocedures. De informatiebladen vertellen u wanneer en onder welke omstandigheden u recht heeft op vertegenwoordiging door een advocaat. Zij vertellen ook hoe de advocaat u zal helpen. In dit formulier voor algemene informatie kunt u vertellen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocatenkosten vergoed worden als u dat niet kunt betalen.


Het vinden van een advocaat

U heeft in alle gevallen een absoluut recht om door een advocaat te worden bijgestaan. U kunt contact opnemen met de advocaat van uw keuze of contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.balie van Luxemburg om een lijst van advocaten te verkrijgen die u wilt kiezen.

Bij gebreke van een rechtskeuze of wanneer de voorzitter van de orde van advocaten van mening is dat uw keuze ongeschikt is, is het de taak van de voorzitter van de orde van advocaten hem aan te wijzen. De advocaat is verplicht het aan hem verleende mandaat over te nemen, tenzij er een belangenconflict of een belangenconflict is.

Als u in bewaring wordt genomen, kunt u de onderzoeksrechter bij het begin van de procedure verzoeken om een advocaat van uw keuze of de advocaat van uw keuze.

U kunt een beroep doen op rechtsbijstand voor de Juridische Dienst en de Informatiedienst van de rechtbanken.

Er bestaat een juridische en informatieve dienst in Luxemburg, Diekirch en Esch-sur-Alzette:

  • Luxemburg: Hof van Justitie, CR Building, L-2080, Luxemburg, Tel: 22 18 46
  • Voor Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: plaats van het zetje, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

Betaling voor de advocaat

Advocatenhonoraria zijn gratis.

Als u niet over voldoende inkomsten beschikt om uzelf te verdedigen en een advocaat te betalen die u recht heeft op rechtsbijstand.

Dit gebrek aan middelen wordt beoordeeld aan de hand van het inkomen en het vermogen van de persoon die de bijstand nodig heeft en van de personen die bij hem in de juridische gemeenschap wonen.

U wordt beschouwd als een persoon wiens middelen ontoereikend zijn als u geen financiële middelen hebt die hoger zijn dan het wettelijk gegarandeerde minimuminkomen.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie — Rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie — Rechtsbijstand


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 10/09/2019