1 – Konsultacje z adwokatem

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Bardzo ważne jest uzyskanie niezależnego doradztwa ze strony prawnika, jeżeli w jakikolwiek sposób uczestniczy Pan w postępowaniu karnym. Informacje o tym, kiedy i w jakich okolicznościach są Państwo uprawnieni do reprezentowania przez adwokata. Informują Państwo również o tym, w jaki sposób adwokat udzieli Ci pomocy. Ten ogólny arkusz informacyjny wskaże, w jaki sposób można znaleźć prawnika i w jaki sposób honorarium adwokackie zostanie pokryte, jeśli nie będziesz mógł go zapłacić.


Znalezienie adwokata

We wszystkich przypadkach przysługuje Ci prawo bezwzględne do korzystania z pomocy adwokata. Możesz skontaktować się z wybranym przez siebie adwokatem lub skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieluksemburską Izbą Adwokacką, aby uzyskać listę adwokatów.

W przypadku braku wyboru lub gdy przewodniczący izby adwokackiej uzna, że dokonany przez Państwa wybór jest niewłaściwy, do prezesa izby adwokackiej należy wyznaczenie tego organu. Adwokat jest zobowiązany, o ile nie zachodzi konflikt interesów lub konflikt interesów, do przejęcia udzielonego mu mandatu.

W przypadku zatrzymania ofiara może na początku postępowania zwrócić się do sędziego śledczego o zobowiązanie się do skorzystania z pomocy adwokata lub wybranego przez niego adwokata.

Ofiara może wystąpić o pomoc prawną w zakresie usług prawnych w zakresie opieki i informacji w sądach.

Służba prawna i informacyjna funkcjonuje w Luksemburgu, Diekirch i Esch-sur-Alzette:

  • Luksemburg: Trybunał Sprawiedliwości, Budynek CR, L-2080, Luksemburg, Tel.: 22 18 46
  • W przypadku przedsiębiorstwa Diekirch: Bank der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: siedziba oporu, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Wynagrodzenie prawników jest bezpłatne.

Jeśli nie masz wystarczających dochodów do obrony i do zapłacenia adwokatowi lub radcy prawnemu, masz prawo do pomocy prawnej.

Brak zasobów jest oceniany w odniesieniu do dochodów i majątku osoby, która wymaga pomocy, oraz osób żyjących z nim w środowisku prawnym.

Uważa się, że jest Pan/Pani osobą, której zasoby są niewystarczające, jeżeli nie posiada ona środków finansowych przekraczających minimalny dochód gwarantowany prawem.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości – pomoc prawna

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości – pomoc prawna


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 10/09/2019