5 – Naruszenia kodeksu drogowego i innych drobnych przestępstw

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Wykroczenia w ruchu drogowym są uregulowane w kodeksie drogowym, który obejmuje przestępstwa związane ze spożywaniem alkoholu, jego prędkość oraz przestępstwa związane z zachowaniem w razie wypadku.

Co oznaczają przestępstwa związane ze spożyciem alkoholu?

Należy dokonać rozróżnienia według stawki. Stawka podstawowa, z której spożywana jest alkohol wynosi 0,5 g na litr krwi i niektórych kategorii kierowców, wynosi od 0,5 g do 0,2 g na litr krwi (kandydatów na prawo jazdy, maszynistów awaryjnych, kierowców pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób, itd.). Od tego wskaźnika właściwy jest sąd policyjny (poważne naruszenie), a reszta jest do co najmniej 1,2 g na litr krwi, czyli od progu, od którego sąd karny staje się właściwy (przestępstwo).

Ustawa przewiduje również przypadki wyraźnych oznak zatrucia. Jeżeli w przeliczeniu na litr krwi stosuje się stawkę niższą niż 0,5 g, ale istnieją wyraźne oznaki, należy się je traktować tak, jakby wynosiła ona co najmniej 0,5 g na litr krwi. Podobnie, w przypadku stawki od 0,5 do 1,2 g na litr krwi, ale w przypadku wyraźnych oznak kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, leczenie będzie wynosiło co najmniej 1,2 g na litr krwi.

Jakie sankcje ponosi Pan/Pani?

Mogą Państwo mieć następujące zdania: pozbawienie wolności, grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów (tymczasowe, ostateczne, natychmiastowe) lub konfiskata. Kary różnią się w zależności od wagi przestępstwa.

Czym są ograniczenia prędkości?

Istnieją trzy przestępstwa związane z prędkością:

Krótki opis

Odnosi się to do każdego przekroczenia, które nie należy do innej kategorii. Kara za zwykłą karę pobieżną będzie karą grzywny, a sprawa zostanie zakończona.

Poważne naruszenie

Kara będzie grzywną (25 EUR do 500 EUR).

Przestępstwo wysokiej prędkości (tylko w przypadku kolejnego przestępstwa następującego po pierwszym poważnym naruszeniu)

Kara będzie grzywną (500 EUR do 10,000 EUR) i karą pozbawienia wolności (8 dni do 3 lat) lub jedną z tych kar.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z progami prędkości i ich ostrością w zakresie surowości, Link otworzy się w nowym oknienależy skonsultować się z Ministerstwem Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury – Departament Transportu

Jakie są przestępstwa związane z zachowaniem w razie wypadku?

Przestępstwo ucieczki

W razie wypadku (bez względu na charakter lub znaczenie szkody) musisz pozostać na miejscu zdarzenia do momentu dokonania wszystkich ustaleń, w przeciwnym wypadku doszło do wycieku.

W przypadku wycieku może Pan grozić karą pozbawienia wolności, grzywną i zakazem jazdy.

Brak udzielenia pomocy osobom zagrożonym

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie podlega karze, jeżeli, bez poważnego niebezpieczeństwa dla Państwa lub innej osoby, celowo wstrzymuje się od głosu lub udziela pomocy osobie, która jest narażona na poważne ryzyko, albo ze względu na to, że został przez nią zidentyfikowany, albo że sytuacja ta została opisana przez osoby, które zwracają się o udzielenie pomocy.

W przypadku nieudzielenia pomocy osobie zagrożonej możesz zostać skazany na karę pozbawienia wolności od ośmiu dni do pięciu lat oraz kary grzywny w wysokości od 251 EUR do 10,000 EUR lub na karę grzywny w wysokości od do EUR.

Niezamierzone zapalenie mózgu i zranienie oraz nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała.

Sprawa ta będzie traktowana przed sądem jako kolejna sprawa niemająca charakteru cyrkulacyjnego.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieDepartament Transportu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 10/09/2019