1 – Konzultácie s právnikom

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Je veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo od právnika, keď sa nejakým spôsobom podieľate na trestnom konaní. Z týchto informačných stránok sa dozviete, kedy a za akých okolností ste oprávnený mať právne zastúpenie. Takisto vám povedia, ako vám advokát pomôže. Tento všeobecný informačný list vám poskytne informácie o tom, ako nájsť právnika, a o tom, ako sa budú uhrádzať poplatky advokáta, ak za ne nie je schopný zaplatiť.


Ako nájs právnika

Máte absolútne právo na pomoc obhajcu vo všetkých prípadoch. Môžete sa obrátiť na právnika podľa vlastného výberu alebo obrátiť sa na Odkaz sa zobrazí v novom okneluxemburskú advokátsku komoru, aby ste získali zoznam právnikov, ktorí si budú podľa vlastného uváženia vybrať.

Pri absencii voľby alebo v prípade, že predseda advokátskej komory považuje vašu voľbu za neprimeranú, bude úlohou predsedu advokátskej komory určiť ju. Obhajca je povinný prevziať mandát, ktorý mu bol udelený, pokiaľ nejde o konflikt záujmov alebo konflikt záujmov.

Ak ste zaistený (-á), môžete požiadať vyšetrujúceho sudcu na začiatku konania, aby sa stal právnikom bez návrhu alebo právnikom podľa vášho výberu.

O právnu pomoc pre právnu a informačnú službu na súdoch môžete požiadať.

Právna starostlivosť a informačné služby existujú v Luxembursku, Diekirch a Esch-sur-Alzette:

  • Luxembursko: Súdny dvor, budova CR, L-2080, Luxemburg, tel.: 22 18 46
  • Diekirch: EIB der ALER Kirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: sedadlo odporu, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52

Platba za advokáta

Odmeny advokátov sú bezplatné.

Ak nemáte dostatočný príjem na svoju obranu a vyplatenie advokáta, máte nárok na právnu pomoc.

Tento nedostatok zdrojov sa posudzuje vo vzťahu k príjmom a bohatstvu osoby, ktorá potrebuje pomoc, a osobám, ktoré s ním žijú v právnickej komunite.

Považujete za osobu, ktorej zdroje nie sú dostatočné, ak nemáte finančné prostriedky presahujúce minimálny príjem zaručený zákonom.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti – právna pomoc

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti – právna pomoc


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019