1 – Posvetovanje z odvetnikom

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Zelo pomembno je pridobiti neodvisno mnenje od odvetnika, kadar ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico do zagovornika. Povedali vam bodo tudi, kako vam bo odvetnik pomagal. V tem splošnem informacijskem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako se bodo krile odvetniške nagrade, če jih ne boste mogli plačati.


Kako poiskati zagovornika?

V vseh primerih imate absolutno pravico do pomoči odvetnika. Če želite prejeti seznam odvetnikov, se lahko obrnete na odvetnika po vaši izbiri ali stopite v stik z Povezava se odpre v novem oknuluksemburško odvetniško zbornico.

Če pogodbeni stranki ne izbereta prava ali če predsednik odvetniške zbornice meni, da je vaša izbira neprimerna, jo lahko imenuje predsednik odvetniške zbornice. Odvetnik je zavezan, da prevzame mandat, ki mu je bil podeljen, razen če obstaja navzkrižje interesov ali navzkrižje interesov.

Če ste pridržani, lahko preiskovalni sodnik na začetku postopka zaprosite za odvetnika po uradni dolžnosti ali po odvetniku po lastni izbiri.

Zaprosite lahko za pravno pomoč za pravno pomoč in informacijske storitve na sodiščih.

V Luxembourgu, Diekirchu in Esch-sur-Alzette obstaja pravna pomoč in informacijska služba:

  • Luksemburg: Sodišče stavbe CR, L-2080, Luxembourg, telefon: 22 18 46
  • Za Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, telefon: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: sedež odpornosti, L-4002 Esch/Alzette, telefon: 54 15 52

Plačilo stroškov odvetnika

Odvetniške nagrade so brezplačne.

Če nimate dovolj prihodkov, da bi se branili in plačevali odvetnika, imate pravico do brezplačne pravne pomoči.

Pomanjkanje sredstev se ocenjuje glede na dohodek in premoženje osebe, ki potrebuje pomoč, in oseb, ki živijo z njim v pravni skupnosti.

Za vas velja, da ste oseba, katere viri so nezadostni, če nimate finančnih sredstev, ki presegajo minimalni zajamčeni dohodek.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje – pravna pomoč

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje – pravna pomoč


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 10/09/2019