3 – Moje pravice med glavno obravnavo

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Katera je pristojnost sodišča?

Obstajajo tri vrste kaznivih dejanj, ki jih obravnava različno sodišče:

 • Povzetek = pred policijskim sodiščem (en sodnik)
 • Prekršek = pred popravnim delom sodišča okrožnega sodišča (trije sodniki, razen za obtok: sodnik)
 • Kriminal = pred kazenskim senatom okrožnega sodišča (trije sodniki)

Brez navzočnosti javnosti lahko sodišče odredi, na primer, če je otrok žrtev.

V kolikšni meri se lahko med glavno obravnavo stroški/stroški spremenijo?

Načelo je, da je navedena pravna kvalifikacija začasna in da ga sodišče, ki obravnava zadevo, ne sme upoštevati.

Da se omogoči sprememba uporabnin, mora biti podlaga za kazenski pregon enaka.

Kaj se zgodi, če se bom med sojenjem izkazal za krivega za vse obtožbe/obtožbe ali nekatere od njih?

Ne moremo se sklicevati na krivdo, vendar je mogoče reči kaznivo dejanje. Sodišče lahko kljub temu odstopa od sprejema, za katerega meni, da je sumljivo. Sprejem je lahko olajševalna okoliščina.

Kakšne so vaše pravice med glavno obravnavo?

Ali moram biti navzoč na sojenju? Ali se lahko drži brez mene?

Prijaviti se morate sodišču, razen če ne predložite opravičila, kot je zdravniško potrdilo. Sojenje se lahko nato odloži. Odvetnika lahko naročite, da vas zastopa, razen če sodišče ne zahteva vaše navzočnosti. Za kazniva dejanja, ki jih morate navesti osebno.

Ali lahko sodelujem v videoposnetku, če živim v drugi državi članici? Ali moram sprejeti?

Ta možnost sodelovanja v videoposnetku za osebo, ki prebiva v drugi državi, ni predvidena z zakonom.

Ali moram biti navzoč ves čas sojenja?

Da, ker vas sodnik morda kadar koli zanima.

Ali bom imel tolmačenje, če ne razumem jezika sodišča?

Pravica do brezplačne pomoči tolmača, če ne razumete ali ne govorim jezika, ki se uporablja na obravnavi, je temeljna pravica, ki jo zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Dokumenti v spisu pa ne bodo prevedeni.

Ali potrebujem odvetnika? Ali se bo zagotovil odvetnik? Ali lahko zamenjam odvetnika?

Pravico imate do obrambe ali pomoči odvetnika po svoji izbiri, če pa nimate sredstev za plačilo pravne pomoči, imate pravico do pomoči odvetnika (pravna pomoč). Svoj odvetnik lahko še vedno zamenjate.

Ali lahko govorim na glavni obravnavi? Naj govorim na glavni obravnavi? Npr. pravica do molka, samopregon?

Pravico imate, da govorite o vseh obtožbah. Glede na obtožbe, ki ste jih obtoževali, imate tudi pravico do molka.

Kakšne bodo posledice, če ne zgovorim resnico med sojenjem?

Če med sojenjem ne poveste resnice, tvegate višjo kazen.

Ali lahko izpodbijate dokaze, ki me navajajo? Kako? Zakaj?

Izpodbijanje dokazov, predloženih zoper vas, je mogoče na kakršen koli način, kot so na primer priče, dokumenti, trditve ali strokovnjaki.

Kakšne dokaze lahko predstavim v korist?

Sodišče mora upoštevati vsa dokazna sredstva.

V kakšnih okoliščinah sem predložil take dokaze?

Tak dokaz je lahko predmet dvojnega pogoja, ne glede na to, ali je bil pravilno vložen v spis in je bil predmet svobodne razprave strank v javni razpravi.

Ali lahko v svojo korist uporabi zasebni detektiva? Ali so taki dokazi dopustni?

Uporaba detektiva za pridobitev dokazov ni prepovedana, vendar je prav tako nujno, da je zdravilo ravnalo zakonito.

Ali lahko v zadevi vprašamo tudi druge priče? Ali lahko izpodbijate, kar pravijo mi?

Pravica do zaslišanja prič izhaja iz pravice do obrambe iz člena 6(3) Evropske konvencije o človekovih pravicah. Obramba lahko pozove in zasliši priče, naj se razbremenjujejo pod enakimi pogoji kot priče zoper vas.

Ali se bodo upoštevale informacije o vaši kazenski evidenci?

Vse prejšnje obsodbe, izrečene v kazenski evidenci, bodo predložene sodišču na glavni obravnavi.

Ali se bodo upoštevale prejšnje obsodbe v drugi državi članici?

Ne, za ponavljanje kaznivih dejanj. Da, za pogoje za odobritev začasnega preklica.

Kakšni so možni izidi sojenja?

V celoti ali delno se lahko poplačajo. Lahko ste tudi spoznani za krive. Kazen je odvisna od kaznivega dejanja, za katerega ste krivi.

Kazenske sankcije so:

 • Življenjska in/ali življenjska zaporna kazen od 5 do 30 let
 • Z denarno kaznijo najmanj 251 EUR
 • Posebna zaplemba
 • Razrešitev naslovov, razredov, delovnih mest in javnih pisarn
 • Prepoved nekaterih državljanskih in političnih pravic
 • Zaprtje podjetja in obrata
 • Objava ali prikaz sodbe ali povzetka odločbe na stroške obsojene osebe
 • Prepoved opravljanja nekaterih poklicnih dejavnosti

Kazni so:

 • Zapor (od 8 dni do 5 let)
 • Z denarno kaznijo najmanj 251 EUR
 • Posebna zaplemba
 • Prepoved določenih civilnih in političnih pravic
 • Zaprtje podjetja ali obrata
 • Objava ali prikaz kazenske sankcije
 • Prepoved opravljanja nekaterih poklicnih dejavnosti
 • Prepoved vožnje določenih vozil
 • Če je zaporna kazen krajša od 6 mesecev, ima sodnik možnost, da delo v splošnem interesu nadomesti z delom v obdobju od 40 do 240 ur.

Policijski stavki so:

 • Globa od 25 do 250 EUR, če zakon ne določa drugače.
 • Posebna zaplemba
 • Prepoved vožnje določenih vozil

Kakšne so možnosti za izvršitev kazni zapora, če ste obsojeni na zaporno kazen?

V Luksemburgu odloča generalni državni tožilec o načinih izvrševanja zapornih kazni brez sodelovanja sodnika.

Možnosti so različne:

Delno izvajanje

Razkol omogoča zaporniku, ki ne predstavlja nevarnosti, da bi v dogovorjenih obdobjih opravil svoje obdobje.

Sprostitev dneva

Ta sistem omogoča zaporniku, da opravlja poklicno dejavnost ali sodeluje v izobraževanju ali usposabljanju v tujini.

Možnost pogojnega izpusta

Omogoča sprostitev polovice kazni.

Dopust zaradi kaznivega dejanja

Kazenski dopust je dovoljenje za zapustitev zaporniške službe, bodisi v delu dneva ali v 24-ih urah, pri čemer se upošteva dolžina kazni.

Pogojne kazni

Zaradi pogojnega odpusta ali končne širitve se lahko obsodba izreče obsojenim osebam, katerih razvoj med dopustom se je štel za pozitivnega.

Elektronska zapestnica

Svojo uporabo še ni pojasnila nobena zakonodaja.

Kakšno vlogo ima med sojenjem žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev je lahko zaslišana kot priča. Prav tako bo lahko postala civilna stranka, to je zahtevati odškodnino. Sprejme lahko stališče o domnevni kršitvi in njenih posledicah. Zoper sodbe se lahko pritoži, vendar le v zvezi z njenimi civilnimi interesi.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOrganizacija sodišč

Povezava se odpre v novem oknuKazenski zakonik

Povezava se odpre v novem oknuZakonik o kazenskem postopku


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 10/09/2019