1 – Samråd med en advokat

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Det är mycket viktigt att få oberoende rådgivning från en advokat när du på något sätt är inblandad i straffrättsliga förfaranden. I faktabladen berättar du när och under vilka omständigheter du har rätt att företrädas av en advokat. De berättar också hur advokaten kommer att hjälpa dig. I detta allmänna faktablad hittar du en beskrivning av hur du hittar en advokat och hur advokatarvodet ska täckas om du inte kan betala för det.


Hitta en advokat

Du har absolut rätt att biträdas av en advokat i samtliga fall. Du kan kontakta den advokat som du väljer eller kontakta det Länken öppnas i ett nytt fönsterluxemburgska advokatsamfundet för att få en lista över advokater som du vill.

I avsaknad av val eller om ordföranden för advokatsamfundet anser att Ert val är olämpligt ska det vara upp till ordföranden för advokatsamfundet att utse det. Om det inte föreligger en intressekonflikt eller en intressekonflikt, är advokaten skyldig att överta det mandat som han eller hon fått.

Om du hålls i förvar kan du vända dig till förundersökningsdomaren i början av förfarandet för att få en advokat som du vill anlita på eget initiativ eller advokat.

Du kan begära rättshjälp för den juridiska vården och informationstjänsten vid domstolarna.

Det finns en tjänst för juridisk vård och information i Luxemburg, Diekirch och Esch-sur-Alzette:

  • Luxemburg: Europeiska unionens domstol, CR Building, L-2080, Luxemburg, Tfn: 22 18 46
  • Diekirch: EIB der ALER Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tfn: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: sätet för motståndsrörelsen, L-4002 Esch/Alzette, Tfn: 54 15 52

Att betala för advokaten

Advokatarvodena är kostnadsfria.

Om du inte har tillräckliga inkomster för att försvara dig och för att betala en advokat har du rätt till rättshjälp.

Denna brist på resurser bedöms i förhållande till inkomst och förmögenhet för den person som behöver hjälp och personer som bor hos honom eller henne i rättssamhället.

Du anses vara en person vars tillgångar är otillräckliga om du inte har några tillgångar som överstiger den lagstadgade minimiinkomsten.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet – Rättshjälp

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet – Rättshjälp


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/09/2019