5 – Överträdelser av vägtrafikreglerna och andra mindre förseelser

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Trafikbrott behandlas i vägtrafiklagstiftningen, som omfattar brott med anknytning till alkoholkonsumtion, hastighetsöverträdelser och brott i samband med beteende vid en olycka.

Vad är brotten med alkoholkonsumtion?

Differentieringen bör göras med hjälp av satsen. Den bastullsats från vilken alkoholkonsumtion ska vara straffbelagd är 0,5 g per liter blod och för vissa kategorier av förare är skattesatsen 0,5 g till 0,2 g per liter blod (sökande till körkort, nödförare, förare av fordon som används för transport av personer etc.). Från denna nivå är polisdomstolen behörig (grovt brott) och resten är minst 1,2 g blod per liter, det vill säga det tröskelvärde från vilket den straffrättsliga domstolen blir behörig (förseelsen).

Lagen föreskriver också tydliga tecken på förgiftning. Om du har en hastighet som är lägre än 0,5 g per liter blod, men du har tydliga tecken på ditt slags blod, kommer du att behandlas som om du hade minst 0,5 g blod per liter. På motsvarande sätt, när det gäller en hastighet på 0,5–1,2 g per liter blod, men i närvaro av tydliga tecken på rattonykterhet, ska behandlingen vara som om minst 1,2 g blod per liter kommer att behandlas.

Vilka påföljder riskerar du att få?

Du kan ha följande meningar: fängelse, böter, körförbud (provisoriskt, slutgiltigt, omedelbart återtagande) eller förverkande. Påföljderna varierar beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

Vad är hastighetsbrott?

Det finns tre brott med koppling till hastighet:

Den enkla sammanfattningen

Detta avser varje överskridande som inte ingår i någon annan kategori. Straffet för en enkel sammanfattning kommer att vara betalning av böter och fallet kommer att avslutas.

Det allvarliga åsidosättandet

Böterna är böter (25–500 EUR).

Brott mot hög hastighet (endast om förseelsen upprepas efter en första allvarlig överträdelse)

Straffet är böter (500–10,000 EUR) och fängelsestraff (8 dagar till 3 år) eller en påföljd.

För mer information se tröskelvärdena för fortkörning och hur allvarliga de är i fråga om svårighetsgrad, samråd med Länken öppnas i ett nytt fönsterministeriet för hållbar utveckling och infrastruktur – Transportministeriet

Vilka brott rör det sig om handlingar i händelse av en olycka?

Brott mot avvikande

I händelse av en olycka (oavsett skadans art eller betydelse) måste du stanna kvar på olycksplatsen till dess att alla fynd har gjorts, annars har du gjort ett läckage.

Vid läckande kan du dömas till fängelse, böter och körförbud.

Underlåtenhet att tillhandahålla assistans till personer som befinner sig i riskzonen

Underlåtenhet att lämna bistånd till en person i fara är straffbart om du utan allvarlig fara för dig eller någon annan avsiktligt avstår från eller ger stöd till en person som är utsatt för en allvarlig risk, antingen därför att han eller hon har identifierats av dig, eller att situationen har beskrivits av dem som begär assistans.

Om du inte hjälper en person som befinner sig i fara kan du dömas till fängelse i mellan åtta dagar och fem år och böter på mellan 251 och 10,000 EUR eller en av dessa.

Oavsiktliga slag och skador samt manus.

Målet behandlas som ett annat ärende som inte är i omlopp vid domstolen.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTransportministeriet, fortkörning


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/09/2019