Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä - Luxemburg

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tietosivuilla selitetään, mitä tapahtuu, kun epäiltyä tai syytettyä käsitellään oikeudenkäynnissä, joka on käsitelty oikeudenkäynnissä.


Tiedot vähäisistä rikoksista, kuten liikennerikkomuksista, joista määrätään tavanomainen sakko, kuten sakko, ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanluku 5.

Rikoksen uhri saa lisätietoja oikeuksistasi.

Yhteenveto rikosoikeudellisista menettelyistä

Jäljempänä on yhteenveto rikosoikeudellisten menettelyjen tavanomaisista vaiheista.

 • Menettely aloittaa rikoksen irtisanomisen, uhrin tekemän rikosilmoituksen tai poliisin rikoksen tai rikoksen.
 • Valtion syyttäjä määrää esitutkinnan.
 • poliisi kyseenalaistaa epäillyt ja voi ottaa ne säilöön enintään 24 tunniksi.
 • jos valtion syyttäjä nimeää tutkintatuomarin, hän päättää syytteen, toisin sanoen syytetyn, joka on virallisesti syytetty rikoksesta, ja nostaa esiin kysymyksen siitä, onko rikoksen uhri tehnyt rikoksen.
 • tuomari voi pidättää sinut poliisin toimesta ja laittaa sinut vankilaan: teillä on oikeus pyytää väliaikaista vapauttamista käräjäoikeuden jaostosta.
 • tutkiva tuomari tutkii asian tutkinnan ja vastaan
 • kun tutkinta on päättynyt, tutkintatuomari siirtää asian syyttäjälle, joka ehdottaa, että asiassa ei ole tarvetta (syytetoimien lopettaminen ilman jatkotoimia) tai asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi. Sinulla on oikeus nostaa kanne lausuntopyyntöä vastaan.
 • tuomioistuin kuulee uhria rikosasioissa.
 • tuomio maksaa sinulle tai tuomitaan
 • muutoksenhakutuomioistuimella on oikeus hakea muutosta päätökseen, ja hovioikeus voi arvioida niitä uudelleen

Tarkempia tietoja kaikista menettelyn vaiheista on tietosivuilla. Nämä tiedot eivät saisi korvata asianajajan kuulemista, ja niitä olisi käytettävä ainoastaan ohjeiden antamiseen.

Euroopan komission rooli

On huomattava, että Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa jäsenvaltioiden rikosoikeudenkäynneissä eikä se voi avustaa teitä, jos haluatte tehdä valituksen. Tietosivuilla kerrotaan, miten voit tehdä valituksen ja kenelle.

Napsauta alla olevaa linkkiä ja hae tarvitsemasi tiedot.

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 – Asianajajan kuuleminen

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 – Oikeuteni tutkimuksen aikana

 • Esitutkinta/esitutkinta
 • Pidätys (myös eurooppalainen pidätysmääräys)
 • Tutkintatuomarin suorittama kuulustelu ja säilöönotto
 • Neuvoston istuntosalista vapauttamista koskeva kuulemistilaisuus
 • Valtion syyttäjälaitoksen suorittama tutkinta ja tutkintatuomari ja oikeus puolustukseen
 • Menettelyn päättämistä koskeva menettely ja asian saattaminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 – Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5- tieliikennelain ja muiden vähäisten rikkomusten rikkomiset


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2019