Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Luksemburg

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Need teabelehed selgitavad, mis juhtub, kui kedagi kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, millega kohtutakse kohtus.


Teave pisirikkumiste kohta, nagu liiklusrikkumised, mille eest tavaliselt karistatakse fikseeritud trahviga, näiteks trahviga, vt Lingil klikates avaneb uus akenteabeleht nr 5.

Kui olete kuriteo ohver, leiate siit kogu teabe oma õiguste kohta.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool on esitatud kokkuvõte kriminaalmenetluse normaalsetest etappidest.

 • Menetlus algab rikkumise denonsseerimisest, ohvri kaebusest või kuriteost või rikkumisest politsei poolt.
 • Eeluurimise korralduse annab riigiprokurör.
 • politsei seab kahtluse alla kahtlusalused ja võib need kinni pidada kuni 24 tundi.
 • kui riigiprokurör määrab eeluurimiskohtuniku, otsustab ta teie tasu, st kuriteo toimepanekus ametlikult süüdistatuna, ning tõstatab seejärel küsimuse, kas olete pannud toime õigusrikkumise või mitte.
 • kohtunik saab teid vahistada ja teid vangistada: teil on õigus taotleda piirkonnakohtu kojalt ajutist vabastamist.
 • eeluurimiskohtunik uurib juhtumit seoses
 • kui uurimine on lõppenud, annab asja uuriv kohtunik toimiku üle prokurörile, kes teeb ettepaneku, et ei ole vaja jätkata (süüdistuse esitamise lõpetamist ilma edasiste meetmeteta) või asja arutamiseks kohtu poole. Teil on õigus esitada hagi esildise suhtes
 • teid kutsutakse kohtuistungile kriminaalasjades.
 • kohtuotsus maksab Teile või mõistate seda hukka
 • teil on õigus kaebus edasi kaevata ja seda uuesti läbi vaadata.

Üksikasjad kõigi menetluse etappide ja teie õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei tohiks asendada kaitsjaga konsulteerimist ja seda tuleks kasutada üksnes suuniste saamiseks.

Euroopa komisjoni roll

Pange tähele, et Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikides kriminaalmenetluses mingit rolli ning ta ei saa Teid aidata, kui soovite esitada kaebuse. Need teabelehed annavad meile teada, kuidas ja kellele kaebust esitada.

Klõpsake allpool olevatel linkidel, et saada vajalikku teavet.

Lingil klikates avaneb uus aken1 — Kohandamine advokaadiga

Lingil klikates avaneb uus aken2 — Minu õigused uurimise ajal

 • Politseiülekuulamine/politseieeluurimine
 • Vahistamine (sh Euroopa vahistamismäärus)
 • Ülekuulav kohtunik ja kinnipidamine
 • Nõukogu istungisaali kuulamine keskkonda viimise üle otsustamiseks
 • Riigiprokuröri/eeluurimiskohtuniku ja kaitseõiguste juhtumi uurimine
 • Uurimise lõpetamise ja Esimese Astme Kohtusse pöördumise kord

Lingil klikates avaneb uus aken3 — Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4 — Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken5 — liikluseeskirja rikkumised ja muud väiksemad õigusrikkumised


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 10/09/2019