3 – Jogaim a tárgyalás során

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Melyik bíróság hatáskörébe tartozik?

Háromféle bűncselekmény létezik, amelyek mindegyikét eltérő bíróság bírálja el:

 • Összefoglaló = a rendőrségi bíróság előtt (egy bíró)
 • Bűncselekmény = a kerületi bíróság büntetés-végrehajtási kamarája előtt (három bíró, a keringést kivéve: bíró)
 • Bűnözés = a körzeti bíróság büntető tanácsa előtt (három bíró)

A bíróság elrendelheti, hogy a bíróság zárt ülést tartson, például ha a gyermek az áldozat.

Milyen mértékben lehet megváltoztatni a díjakat/terheket a tárgyalás során?

Az alapelv az, hogy a megadott jogi besorolás ideiglenes, és azt az ügyet tárgyaló bíróság nem veszi figyelembe.

A díjak megváltoztatásának lehetővé tétele érdekében a vádemelésnek meg kell egyeznie.

Mi történik, ha a per során minden vádra/vádra bűnösek bűnösek lennének?

Nem támadjuk meg bűnösségét, de bűncselekményről lehet szó. A bíróság az általa gyanúsnak ítélt eltérést csak gyanúsnak ítélheti meg. A felvétel azonban enyhítő körülménynek minősülhet.

Milyen jogok illetik meg Önt a tárgyalás során?

Jelen kell-e lenniük a tárgyaláson? Meg lehet-e őket tartani a nélkül?

A bírósághoz kell fordulnia, kivéve, ha mentséget, például orvosi igazolást nyújt be. A tárgyalást ezt követően el lehet halasztani. Önnek jogában áll, hogy az ügyvédjét képviselje, kivéve, ha azt a bíróság kéri. Az Ön által elkövetett bűncselekmények esetében kötelező a személyes megjelenés.

Ha másik tagállamban élek, részt vehetek egy kisfilmben? Köteles vagyok-e elfogadni?

A más államban lakóhellyel rendelkező személyek számára a videofelvételben való részvétel lehetőségét a törvény nem írja elő.

Jelen kell-e lenniük a tárgyalás során?

Igen, mivel a bíró bármikor meghallgathatja Önt.

Értelmezésem esetén nem értem a bíróság nyelvét?

Az emberi jogok európai egyezménye által garantált alapvető jog, hogy ha Ön nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet, akkor jogosult legyen a szabad segítségre. Az aktában szereplő dokumentumokat azonban nem fordítják le.

Szükség van-e ügyvédre? Engedélyezik-e az ügyvéd? Ügyvédem változtathatok-e?

Önnek joga van ahhoz, hogy saját maga védekezzen vagy az Ön által választott ügyvéd segítségét vegye igénybe, és ha nem rendelkezik a jogi segítségnyújtás kifizetéséhez szükséges eszközökkel (jogi segítségnyújtás). Még mindig módosíthatja az ügyvédjét.

Beszélhetek a tárgyaláson? Meg kell-e szólalnom a tárgyaláson? Pl. a hallgatáshoz való jog, önvádhatóság?

Joga van ahhoz, hogy minden díjról felszólaljon. Önnek joga van ahhoz is, hogy hallgatja a vád alá helyezett vádakkal szemben.

Milyen következményekkel jár, ha nem az igazat értem a tárgyalás során?

Ha Ön nem mondja el az igazságot a vizsgálat során, akkor a magasabb büntetés kockázata áll fenn.

Megvitathatom-e a számomra felhozott bizonyítékokat? Hogyan? Miért?

Az Ön által felhozott bizonyítékok vitatása bármilyen módon lehetséges, mint például a tanúk, a dokumentumok, az érvek vagy a szakértők.

Milyen bizonyítékokat terjeszthetek elő az én javára?

A bíróságnak minden bizonyítási eszközt figyelembe kell vennie.

Milyen körülmények között terjeszthetek elő ilyen bizonyítékokat?

Az ilyen bizonyíték a kettős feltétel függvényében megelőlegezhető, függetlenül attól, hogy azokat megfelelően helyezték-e el az aktában, és a felek nyilvános vita keretében folytatott szabad vitájától függően.

Használhatom-e magánnyomozót annak érdekében, hogy bizonyítékokat kérjek a nevemben? Elfogadható-e az ilyen bizonyíték?

A nyomozásnak a bizonyítékok megszerzése érdekében történő alkalmazása nem tiltott, de szükséges ahhoz is, hogy a nyomozó törvényesen cselekedett.

Ügyvédem vagy ügyvédem is kérhetem-e más tanúkat az ügyben? Ügyvédem vagy ügyvédem döntheti el, mit mondunk?

A tanúk meghallgatáshoz való joga az emberi jogok európai egyezménye 6. cikk (3) bekezdés meghatározott védelemhez való jog következménye. A védelem beidézheti és megkérdőjelezheti a szemtanúkat ugyanolyan feltételek esetén, mint az Ön elleni tanúkat.

Figyelembe veszik-e az Ön büntetett előéletére vonatkozó információkat?

A büntetett előéletére vonatkozó bármely korábbi büntetőítéletet a tárgyalás során a bíróság rendelkezésére bocsátják.

Figyelembe veszik-e a más tagállamban hozott korábbi ítéleteket?

Nem, ismételt szabályszegés esetén. Igen, a felfüggesztés feltételeit illetően.

Milyen eredménnyel járhat a tárgyalás?

Ön teljes egészében vagy részben fizethető ki. Azt is meg lehet találni, hogy bűnösök. A büntetés az Ön által elkövetett bűncselekménytől függ.

Büntetőjogi szankciók:

 • 5–30 év közötti életfogyás és/vagy életfogytig tartó szabadságvesztés
 • A bírság összege legalább 251 euró.
 • Speciális elkobzás
 • A címek, fokozatok, álláshelyek és közhivatalok elbocsátása
 • Egyes polgári és politikai jogok tilalma
 • Egy vállalkozás és egy létesítmény bezárása
 • Az ítélet vagy a határozat valamely kivonatának az elítélt személy költségére történő közzététele vagy megjelenítése
 • Bizonyos szakmai tevékenységek gyakorlásának tilalma

A büntetések a következők:

 • Szabadságvesztés (8 naptól 5 évig terjedő szabadságvesztés)
 • A bírság összege legalább 251 euró.
 • Speciális elkobzás
 • Egyes polgári és politikai jogok tilalma
 • Vállalkozás vagy vállalkozás bezárása
 • A mondat közzététele vagy megjelenítése
 • Bizonyos szakmai tevékenységek gyakorlásának tilalma
 • Bizonyos gépjárművek vezetésétől eltiltás
 • Ha a szabadságvesztés 6 hónapnál rövidebb, a bírónak lehetősége van arra, hogy 40–240 órán keresztül az általános érdeket képviselje.

A rendőrségi ítéletek a következők:

 • 25–250 EUR összegű bírság, ha jogszabály másként nem rendelkezik
 • Speciális elkobzás
 • Bizonyos gépjárművek vezetésétől eltiltás

Ha elítélik a szabadságvesztés-büntetést, milyen lehetőségek vannak a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására?

Luxemburgban a legfőbb ügyész a szabadságvesztés-büntetés végrehajtási módjáról a bíró bevonása nélkül dönt.

Különböző lehetőségek vannak:

Részleges végrehajtás

A bontás lehetővé teszi a fogvatartott számára, aki nem jelent veszélyt arra, hogy a megállapított időszakoknak megfelelő ideig tartson.

Napon belüli kiadás

Ez a rendszer lehetőséget biztosít a fogva tartottnak arra, hogy szakmai tevékenységet folytasson, vagy külföldi oktatásban vagy képzésben vegyen részt.

Feltételes szabadságra bocsátás

Lehetővé teszi a mondat felének elengedését.

Büntetőjogi szabadság

A büntetőjogi szabadság a büntetés-végrehajtási szolgálat elhagyásának az engedélyezése, akár a nap egy részében, akár 24 órás időszakok alatt, ami a büntetés hosszának számításához számít.

Felfüggesztett mondatok

A feltételes szabadságra bocsátás vagy a végleges bővítés fényében a büntetés felfüggesztése olyan elítélt személyek számára is odaítélhető, akiknek a kifejlődése a szabadság időtartama alatt pozitívnak minősült.

Elektronikus karóra

A törvény még nem tisztázta a használatát.

Mi a sértett szerepe a tárgyalás során?

A sértettet tanúként hallgathatják meg. Emellett polgári jogi félként, azaz kártérítési igénnyel léphet fel. Állást foglalhat az állítólagos jogsértéssel és annak következményeivel kapcsolatban. Fellebbezhet az ítéletek ellen, de csak a polgári érdekek tekintetében.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA bírósági szervezet

A link új ablakot nyit megBüntető törvénykönyv

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási kódex


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 10/09/2019