Id-drittijiet tal-imputati fil-proċeduri kriminali - Lussemburgu

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x’jiġri meta persuna tkun suspettata jew akkużata b’reat li jkun ġie ttrattat minn proċess quddiem qorti.


Għal informazzjoni dwar reati minuri bħal reati tat-traffiku normalment punibbli b’piena fissa bħal multa, ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-iskeda informattiva 5.

Jekk inti vittma ta’ delitt, hawnhekk issib informazzjoni sħiħa dwar id-drittijiet tiegħek.

Sommarju tal-proċedimenti kriminali

Hawn taħt hawn sommarju tal-istadji normali tal-proċedimenti kriminali

 • Il-proċedura tibda b’denunzja ta’ reat, ilment minn vittma jew reat jew reat mill-pulizija.
 • Investigazzjoni preliminari hija ordnata mill-Prosekutur tal-Istat.
 • il-pulizija tistaqsi lis-suspettati u jistgħu jżommuhom għal perjodu massimu ta’ 24 siegħa.
 • jekk il-Prosekutur tal-Istat jaħtar imħallef inkwirenti, huwa jew hija jiddeċiedu dwar l-akkuża tiegħek, jiġifieri, akkużati b’mod uffiċjali li wettqu reat, u mbagħad iqajjem il-mistoqsija dwar jekk tkunx għamilt xi reat jew le.
 • l-imħallef jista’ jarrestawk mill-pulizija u jpoġġik f’ħabs: għandek id-dritt li titlob għar-rilaxx proviżorju mill-kamra tal-qorti distrettwali
 • l-imħallef inkwirenti jinvestiga l-każ favur u kontra
 • meta jkun lesta, l-imħallef inkwirenti jgħaddi l-fajl lill-prosekutur, li jipproponi li ma jkunx hemm bżonn li nipproċedu (tmiem tal-prosekuzzjoni mingħajr aktar azzjoni) jew ir-riferiment tiegħek lil qorti għal proċess. Għandek id-dritt li tressaq azzjoni kontra r-riferiment
 • se tidher fis-smigħ tal-qorti f’kawżi kriminali.
 • sentenza tħallas lilek jew tikkundannaha.
 • għandek id-dritt li tappella u li terġa’ tiġi ġġudikata mill-Qorti tal-Appell

Issib id-dettalji ta’ dawn l-istadji kollha tal-proċedura u tad-drittijiet tiegħek fl-iskedi informattivi. Din l-informazzjoni ma għandhiex tissostitwixxi l-konsultazzjoni ta’ avukat u għandha tintuża biss għal gwida.

Rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok innota li l-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda rwol fi proċedimenti kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tgħinek jekk trid tilmenta. Dawn l-iskedi informattivi jgħidulna kif tista’ tilmenta u lil min.

Ikklikkja fuq il-links hawn taħt biex issib l-informazzjoni li teħtieġ.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida1 — Konsultazzjoni ma’ avukat

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2 — Id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni

 • Investigazzjoni/investigazzjoni preliminari tal-pulizija
 • Arrest (inkluż il-Mandat ta’ Arrest Ewropew)
 • L-interrogazzjoni mill-imħallef inkwirenti u d-detenzjoni
 • Seduta ta’ smigħ tal-Kamra tal-Kunsill biex tittieħed deċiżjoni dwar ir-rilaxx
 • Investigazzjoni tal-każ mill-Prosekutur tal-Istat/il-maġistrat inkwirenti u d-drittijiet ta’ difiża
 • Proċedura għat-terminazzjoni ta’ l-investigazzjoni u għar-rinviju lill-Qorti tal-Prim’ Istanza

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3 — Id-drittijiet tiegħi matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida4 — Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 — Ksur tal-Kodiċi tat-Triq u ta’ reati minuri oħra


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 10/09/2019