Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Tieto informačné stránky obsahujú vysvetlenia, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho procesu. Bližšie o menej závažných trestných činoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.

 • Konanie sa začína oznámením trestného činu, podaním trestného oznámenia obeťou alebo zistením zločinu alebo prečinu políciou.
 • Štátny prokurátor nariadi predbežné vyšetrovanie.
 • Polícia vypočuje podozrivých a môže ich zadržať najviac 24 hodín.
 • Ak štátny prokurátor ustanoví vyšetrujúceho sudcu, rozhodne o vašom obvinení, to znamená rozhodne sa vás oficiálne obviniť zo spáchania trestného činu a potom vás vypočuje.
 • Sudca vás môže dať zatknúť políciou a uväzniť: máte právo požiadať poradný senát obvodného súdu o predbežné prepustenie.
 • Vyšetrujúci sudca vyšetrí prípad z hľadiska okolností svedčiacich vo váš prospech aj neprospech.
 • Po skončení vyšetrovania vyšetrujúci sudca odovzdá spis prokurátorovi, ktorý podá návrh na zastavenie trestného stíhania (skončenie trestného stíhania bez dôsledkov) alebo na vaše vydanie na trestné konanie pred súdom. Proti návrhu na vaše vydanie na trestné konanie máte právo sa odvolať.
 • Dostavíte sa na pojednávania na súd pre trestnoprávne veci.
 • Rozsudkom budete zbavený viny alebo odsúdený.
 • Máte právo odvolať sa na odvolací súd a na opätovné preskúmanie svojej veci týmto súdom.

Podrobné informácie o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nemôžu nahradiť poradu s advokátom a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete v týchto poučeniach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Porada s advokátom

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Výsluch / predbežné policajné vyšetrovanie.
 • Zatknutie (vrátane vydania európskeho zatykača).
 • Výsluch vyšetrujúcim sudcom a vzatie do väzby.
 • Zasadnutie poradného senátu vo veci prepustenia z väzby.
 • Vyšetrovanie prípadu štátnym prokurátorom / vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu.
 • Postup skončenia vyšetrovania a vydania obvineného na trestné konanie pred súdom.

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016