Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Латвия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато едно лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание, като например глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецИнформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу:

 • Разследване
 • Действия на прокурора
 • Разглеждане на делото в съд от първа инстанция
 • Преразглеждане на делото в Апелативния съд
 • Преразглеждане на делото във Върховния съд
 • Преразглеждане на текущи съдебни решения

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове.

Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 - Моите права по време на разследването на престъплението

 • Разследване
 • Действия на прокурора
 • Някои процедурни стъпки

Връзката отваря нов прозорец3 - Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 - Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 - Пътни нарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за наказателното производство

Връзката отваря нов прозорецНаказателно право

Връзката отваря нов прозорецОргани на държавната полиция

Връзката отваря нов прозорецПрокуратура

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Латвия

Връзката отваря нов прозорецЛатвийски съдилища


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/06/2020