Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Droits des accusés dans une procédure pénale

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obviněných v trestním řízení - Lotyšsko

La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Následující informační přehledy vysvětlují, co se stane, pokud je člověk podezřelý nebo obžalovaný z trestného činu, který se projednává během soudního řízení. Informace o méně závažných formách protiprávního jednání, jako jsou dopravní přestupky, které se obvykle řeší pokutou, najdete v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, úplné informace o svých právech najdete zde.


Shrnutí trestního řízení

Toto je shrnutí běžných fází trestního řízení:

 • Vyšetřování
 • trestní stíhání
 • projednávání případu u soudu prvního stupně
 • přezkoumání případu u odvolacího soudu
 • přezkoumání případu u nejvyššího soudu
 • přezkoumání současných soudních rozhodnutí

Podrobnosti o všech těchto fázích trestního řízení a o svých právech najdete v informačních přehledech.

Tyto informace nemají nahradit právní pomoc a jsou zamýšleny pouze jako vodítko.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje žádnou úlohu v trestním řízení v členských státech a nemůže vám nijak pomoci, pokud budete mít nějakou stížnost. Tyto informační přehledy podávají informace o tom, jakým způsobem a komu si stěžovat.

Pro informace, které potřebujete, klikněte na níže uvedené odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

 • vyšetřování
 • trestní stíhání
 • některé procesní kroky

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po ukončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní právo

Odkaz se otevře v novém okně.Orgány státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy v Lotyšsku


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/04/2012