Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Droits des accusés dans une procédure pénale

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Łotwa

La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, w sprawie którego toczy się postępowanie przed sądem. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, za które zazwyczaj nałożona zostaje kara w ustalonej wysokości, taka jak grzywna, można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 5.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.


Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono w skrócie etapy zwykłego postępowania karnego:

 • dochodzenie,
 • przygotowanie aktu oskarżenia,
 • rozprawa przed sądem pierwszej instancji,
 • postępowanie odwoławcze przed sądem apelacyjnym,
 • kasacja przed Sądem Najwyższym,
 • wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Szczegółowe informacje o poszczególnych etapach postępowania oraz o twoich prawach znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych.

Są to jedynie informacje poglądowe, nie należy korzystać z nich w zastępstwie porady prawnej.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Z arkuszy informacyjnych dowiesz się, jak i do kogo wnieść skargę.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

 • Dochodzenie
 • Przygotowanie aktu oskarżenia
 • Poszczególne czynności procesowe

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w toku rozprawy

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po rozprawie

Link otworzy się w nowym oknie5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa – Prawo karne

Link otworzy się w nowym okniePolicja

Link otworzy się w nowym oknieProkuratura

Link otworzy się w nowym oknieŁotewska adwokatura

Link otworzy się w nowym oknieŁotewskie sądownictwo


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012