Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Droits des accusés dans une procédure pénale

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Lettland

La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

På de här faktabladen förklaras det vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som prövas i domstol. Om du vill ha information om mindre förseelser som trafikförseelser, vilka oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, kan du läsa Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer kan du hitta fullständig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av brottmålsprocessen

Här nedanför sammanfattas de normala stegen i en brottmålsprocess:

 • Förundersökning
 • Åtal
 • Domstolsprövning av målet i första instans
 • Ny prövning av målet i andra instans
 • Ny prövning av målet i högsta domstolen
 • Omprövning av gällande dom.

Mer information om vart och ett av stegen i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen.

Den här informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är bara avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har ett klagomål. På de här faktabladen finns det information om hur du kan lämna in ett klagomål och vem du då ska vända dig till.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Förundersökning
 • Åtal
 • Vissa åtgärder

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter det att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Smärre trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterStraffprocesslag

Länken öppnas i ett nytt fönsterStrafflag

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatliga polismyndigheter

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmänna åklagarämbetet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettiska advokatsamfundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettiska domstolar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/06/2012