Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Malta

Šajās faktu lapās ir aprakstīts, kas notiek, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā, par kuru tiek ierosināta krimināllieta, ko izskata tiesā. Lai iegūtu informāciju par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, skatiet Saite atveras jaunā logā5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit atradīsiet visu informāciju par savām tiesībām.


Pārskats pār kriminālprocesu

Jūsu lieta tiks izskatīta miertiesā. Ja esat apcietināts, vispirms tiesai jāizlemj, vai jūsu turpmāka turēšana apcietinājumā ir pamatota saskaņā ar likumu, un tad jūs jāinformē, ka varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu. Ja netiekat turēts apcietinājumā, jums tiks paziņotas izvirzītās apsūdzības un tiks noteikts datums, kad jums jāierodas tiesā uz pirmo sēdi.

Ir trīs dažādu veidu tiesas procesi atkarībā no tā, cik smagas ir pret jums izvirzītās apsūdzības:

Pārskats pār lietas izskatīšanu miertiesā

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Lietas izskatīšana miertiesā pēc pierādījumu apkopošanas

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija un ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Zvērināto tiesa

 • Sākotnējās prasības un prasības, kas attiecas uz pierādījumu pieļaujamību
 • Apsūdzības raksta nolasīšana
 • Prokurora uzstāšanās
 • Apsūdzības lieta, ko uztur ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Prokurora atbilde
 • Aizstāvības iebildumi
 • Kopsavilkums
 • Lēmums
 • Spriedums

Faktu lapās var atrast sīkāku informāciju par visām šīm procesa stadijām un jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju, un tā paredzēta tikai informācijas sniegšanai.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija nekādā veidā nav saistīta ar kriminālprocesa gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt jums palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz kādas no zemāk sniegtajām saitēm

Saite atveras jaunā logā1 – Juridisko konsultāciju saņemšana

Saite atveras jaunā logā2 – Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Izmeklēšana
 • Apcietināšana
 • Pirmā tiesas sēde
 • Lietas sagatavošana pirms tiesas
 • Aizstāvības veiktā lietas sagatavošana

Saite atveras jaunā logā3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016