Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Malta

Šajās faktu lapās ir aprakstīts, kas notiek, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā, par kuru tiek ierosināta krimināllieta, ko izskata tiesā. Lai iegūtu informāciju par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, skatiet Saite atveras jaunā logā5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit atradīsiet visu informāciju par savām tiesībām.


Pārskats pār kriminālprocesu

Jūsu lieta tiks izskatīta miertiesā. Ja esat apcietināts, vispirms tiesai jāizlemj, vai jūsu turpmāka turēšana apcietinājumā ir pamatota saskaņā ar likumu, un tad jūs jāinformē, ka varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu. Ja netiekat turēts apcietinājumā, jums tiks paziņotas izvirzītās apsūdzības un tiks noteikts datums, kad jums jāierodas tiesā uz pirmo sēdi.

Ir trīs dažādu veidu tiesas procesi atkarībā no tā, cik smagas ir pret jums izvirzītās apsūdzības:

Pārskats pār lietas izskatīšanu miertiesā

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Lietas izskatīšana miertiesā pēc pierādījumu apkopošanas

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija un ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Zvērināto tiesa

 • Sākotnējās prasības un prasības, kas attiecas uz pierādījumu pieļaujamību
 • Apsūdzības raksta nolasīšana
 • Prokurora uzstāšanās
 • Apsūdzības lieta, ko uztur ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Prokurora atbilde
 • Aizstāvības iebildumi
 • Kopsavilkums
 • Lēmums
 • Spriedums

Faktu lapās var atrast sīkāku informāciju par visām šīm procesa stadijām un jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju, un tā paredzēta tikai informācijas sniegšanai.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija nekādā veidā nav saistīta ar kriminālprocesa gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt jums palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz kādas no zemāk sniegtajām saitēm

Saite atveras jaunā logā1 – Juridisko konsultāciju saņemšana

Saite atveras jaunā logā2 – Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Izmeklēšana
 • Apcietināšana
 • Pirmā tiesas sēde
 • Lietas sagatavošana pirms tiesas
 • Aizstāvības veiktā lietas sagatavošana

Saite atveras jaunā logā3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

1 – Juridisko konsultāciju saņemšana

Ja esat kādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu juridisku konsultāciju. Faktu lapās ir aprakstīts, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta palīdzību. Tajās ir arī sniegta informācija par to, ko advokāts var jūsu labā darīt. Šajās vispārējās faktu lapās ir aprakstīts, kā atrast advokātu un kā tiks apmaksāti advokāta pakalpojumi, ja jūs nevarat atļauties par tiem samaksāt.


Kā atrast advokātu

Ja jums nav sava advokāta, labākais veids, kā to atrast, ir apmeklējot Saite atveras jaunā logāAdvokātu palātas oficiālo tīmekļa vietni. Ja esat aizturēts, jums būs jālūdz palīdzība, lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei, jo piekļuve internetam varētu būt ierobežota.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Valsts apmaksāts advokāts ir neatkarīgs advokāts, kura pakalpojumus apmaksā valsts. Šā advokāta sniegtā juridiskā palīdzība ir pieejama 24 stundas diennaktī. Viņš jums izskaidros jūsu tiesības un nodrošinās, lai jūs neizdarāt vai nepasakāt kaut ko tādu, ko lietā varētu vērst pret jums.

Taču jums būs tiesības bez maksas izmantot valsts apmaksāta advokāta pakalpojumus vienīgi tad, ja jūs nevarat par tiem samaksāt. Netiek veikta īpaša līdzekļu pārbaude un galvenais kritērijs, lai noteiktu, vai jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ir tas, vai strādājat vai ne. Ja nestrādājat, valsts jums nodrošinās valsts apmaksāta advokāta pakalpojumus pirms jūsu nopratināšanas policijā un lietas izskatīšanas laikā tiesā.

Ja ierodaties tiesā bez advokāta, tiesa jums piedāvās izmantot advokāta pakalpojumus, ja vien jūs kategoriski no tiem neatteiksieties.

Ja varat atļauties algot savu advokātu, jums tas būs jādara, jo jums nebūs tiesību saņemt juridisko palīdzību. Pirms sava izvēlētā advokāta nolīgšanas ir ieteicams ar viņu vienoties par atlīdzības apjomu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

2 – Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

Kriminālizmeklēšanu var veikt, pamatojoties uz valsts amatpersonas ziņojumu, sabiedrības pārstāvju sniegtu informāciju vai cietušā sūdzību. Izmeklēšanu var veikt arī tad, ja persona ir notverta noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī.


Kādas ir pirmstiesas izmeklēšanas stadijas?

Izmeklēšana

Policija var lūgt personu ierasties policijas iecirknī, lai atbildētu uz jautājumiem. Šīs stadijas mērķis ir noskaidrot, vai ir pietiekami pierādījumi, lai secinātu, ka persona, kas var arī nebūt nopratināmā persona, ir iesaistīta noziedzīgā nodarījumā.

Apcietināšana

Ja policija uzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, ka persona ir bijusi iesaistīta noziedzīgā nodarījumā, šo personu var aizturēt, lai ļautu policijai noteiktu laiku paturēt viņu apcietinājumā un oficiāli nopratināt. Šīs stadijas mērķis ir izlemt, vai personu var apsūdzēt noziedzīgā nodarījumā vai ne.

Pirmā tiesas sēde

Ja persona tiek apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā, attiecīgā lieta tiks izskatīta tiesā un šai personai tiks izvirzītas apsūdzības. Ja persona atrodas apcietinājumā, vispirms tiesai ir jāizlemj, vai personas turpmāka turēšana apcietinājumā ir pamatota saskaņā ar likumu, un tad jāinformē persona par to, ka tā var pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu.

Pirms tiesas

Pirms lietas nonākšanas tiesā prokuratūrai ir jāsavāc un jāuzrāda visi pierādījumi, kas apstiprina vai noliedz apsūdzētā vainu. Izskatot lietas par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, prokuroram ir jāuzrāda pietiekami daudz pierādījumu, lai pierādītu tiesai, ka lieta pret apsūdzēto ir pamatota.

Apsūdzības uzturētājam, kas šajā stadijā ir policija, nav pienākums izpaust informāciju par to, ar kādiem pierādījumiem viņi plāno pamatot lietu. Policijai nav pienākums informēt apsūdzēto vai viņa advokātu par lietas materiāliem un esošajiem pierādījumiem. Apsūdzētās personas advokāts var strādāt ar apsūdzēto, lai savāktu pierādījumus aizstāvībai.

Parasti pirms tiesas sēdes notiek pirmstiesas izmeklēšana un vairākas pirmstiesas sēdes.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz zemāk sniegtajām saitēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par pirmstiesas izmeklēšanas stadijām.

Izmeklēšana (1)

Kāpēc policija varētu vēlēties mani nopratināt?

Ja policija domā, ka esat kādā veidā iesaistīts noziedzīgā nodarījumā vai ka jūs varētu palīdzēt izmeklēšanā, policija var lūgt jūsu palīdzību izmeklēšanā un aicināt jūs atbildēt uz vairākiem jautājumiem.

Ko man izstāstīs par manām tiesībām?

Policijai nevajadzētu jūs izjautāt ar mērķi iegūt pierādījumus, ja vien policijas darbinieki nav jūs par to brīdinājuši, t. i., informējuši jūs par jūsu tiesībām.

Ja izmeklēšanas gaitā jūs brīvprātīgi ierodaties policijas iecirknī vai pārvaldē, jūs varat doties prom jebkurā laikā, ja vien jūs netiekat aizturēts un jums par to netiek paziņots.

Kas notiek, ja es nerunāju vietējā valodā?

Ja jūs nesaprotat vietējo valodu, policija jums nodrošinās tulku. Tulka pakalpojumi ir bezmaksas. Tulkam ir jāiztulko jums izteiktais brīdinājumus, policistu uzdotie jautājumi un jūsu atbildes.

Vai man būs advokāts?

Jums nav tiesību uz advokāta palīdzību nopratināšanas laikā. Taču vienu stundu pirms nopratināšanas jums ir tiesības runāt ar advokātu. Ja jums nepieciešams tulks, viņš/viņa iztulkos arī jūsu sarunu ar advokātu.

Ja zināt advokāta vārdu un uzvārdu, jūs varat lūgt policijai ar viņu sazināties jūsu vārdā. Ja nezināt nevienu advokātu, policija jums izsniegs Advokātu palātas sagatavotu sarakstu ar advokātu vārdiem un uzvārdiem un jūs no tā varēsiet izvēlēties advokātu. Ja nevarat atļauties maksāt par advokāta pakalpojumiem, policija sazināsies ar valsts apmaksātu advokātu. Valsts apmaksātā advokāta sniegtā juridiskā palīdzība ir pieejama 24 stundas diennaktī. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības saņemšana.

Vai man jāatbild uz policijas jautājumiem?

Jums ir tiesības klusēt. Visu, ko teiksiet, var ierakstīt un izmantot lietas izskatīšanas laikā. Tomēr atbildēt uz jautājumiem var būt arī jūsu paša interesēs. Ja izvēlaties konsultēties ar advokātu un pēc tam izmantojat savas tiesības klusēt, šādu klusēšanu var uzskatīt par apstiprinājumu jebkādiem vainas pierādījumiem.

Vai mani var pārmeklēt vai lūgt sniegt paraugus vai pirkstu nospiedumus?

Ja nekad neesat arestēts, jums var noņemt paraugus tikai ar jūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ja esat arestēts jau agrāk, ar personīgām zonām saistītus un vienkāršus paraugus var noņemt, saņemot no jums atbilstošu piekrišanu. Ja atsakāties dot paraugus (piem., pirkstu nospiedumus), jums var likt to darīt, pamatojoties uz miertiesneša rīkojumu.

Aizturēšana (2)

Kad ir iespējama aizturēšana?

Jebkurš policists var bez ordera aizturēt ikvienu, kas izdara vai ir tikko izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par ko paredzētais sods ir brīvības atņemšana, vai ikvienu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka viņš(-a) gatavojas izdarīt vai ir tikko izdarījis(-usi) šādu noziedzīgu nodarījumu.

Policija var arī veikt aizturēšanu tad, ja:

 • personas identitāte nav zināma;
 • pastāv šaubas attiecībā uz to, vai sniegtie dati ir patiesi;
 • persona nav sniegusi pietiekamu informāciju par dzīvesvietas adresi;
 • tas ir nepieciešams, lai nepieļautu, ka konkrētā persona nodara fizisku kaitējumu sev vai citai personai vai rada zaudējumus vai bojājumu īpašumam;
 • tas ir nepieciešams, lai nepieļautu, ka konkrētā persona pārkāpj sabiedriskās kārtības normas;
 • ir pamatots iemesls uzskatīt, ka aizturēšana ir nepieciešama, lai aizsargātu bērnu vai citu neaizsargātu personu.

Ko man izstāstīs par manu aizturēšanu?

Ja tiekat aizturēts, jums ir jābūt informētam par to, ka esat aizturēts, pat tādā gadījumā, ja aizturēšana ir acīmredzama. Tāpat ir jāpaskaidro jūsu aizturēšanas iemesli. Persona, kas jūs aiztur, nedrīkst piemērot rupju spēku, ierobežojošus vai citus līdzekļus, ja vien tie nav obligāti nepieciešami, lai jūs aizturētu, vai nepieciešami, jo pretojaties aizturēšanas laikā.

Es nerunāju vietējā valodā. Vai man tiks nodrošināts tulks?

Ja jūs nesaprotat vietējo valodu, policijai jums jānodrošina tulks un jūs bez tulka klātbūtnes nopratināt nedrīkst.

Vai es varu tikties ar advokātu?

Ikvienai aizturētai personai ir tiesības uz valsts apmaksāta advokāta juridisko palīdzību. Taču juridiskā palīdzība paredz tikai vienu stundu ilgu konsultēšanos pirms nopratināšanas. Policija sazināsies ar advokātu jūsu vārdā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu Izmeklēšana (3). Jūs varat saņemt konsultācijas arī pa tālruni.

Jums ir tiesības tikties ar advokātu privāti. Ja jums nepieciešams tulks, viņa klātbūtne tiks nodrošināta gan jūsu sarunas laikā ar advokātu, gan tad, kad runāsiet ar policijas darbiniekiem.

Vai man jāatbild uz policijas jautājumiem?

Jums ir tiesības klusēt. Visu, ko teiksiet, var ierakstīt un izmantot lietas izskatīšanas laikā. Tomēr, ja izvēlaties konsultēties ar advokātu un pēc tam izmantojat savas tiesības klusēt, šādu klusēšanu var uzskatīt par apstiprinājumu jebkādiem vainas pierādījumiem.

Kas notiek, ja es pasaku ko tādu, ko lietā var vērst pret mani?

Jums ir tiesības neliecināt pret sevi, un jūs tiksiet brīdināts, ka jums ir tiesības klusēt. Jūs arī brīdinās par to, kādas būs sekas, ja neizmantosiet savas tiesības klusēt. Tas nozīmē, ka jums nav jāsniedz policijai informācija, kas varētu pierādīt jūsu vainu.

Netiks izdarīti nekādi secinājumi, pamatojoties uz jūsu nevēlēšanos sniegt paskaidrojumus, piemēram, kāpēc atradāties noteiktā vietā noteiktā laikā vai kāpēc pie jums atradās konkrēti priekšmeti. Taču nevēlēšanās sniegt šādus paskaidrojumus var negatīvi ietekmēt jūsu lietu.

Vai varu sazināties ar draugu vai ģimenes locekli?

Policijas pienākums ir nekavējoties jūs informēt par jūsu tiesībām pieprasīt, lai jūsu radinieks vai draugs tiktu informēts par jūsu apcietināšanu un atrašanās vietu, ja vien nav pamatotu aizdomu, ka šis radinieks vai draugs ir saistīts ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu.

Es esmu no citas ES dalībvalsts. Vai varu sazināties ar savas valsts vēstniecību?

Parasti policija aicina aizturēto sazināties ar vēstniecību un informēt to par aizturēšanu un tās iemesliem. Nepieciešamības gadījumā vēstniecība var ieteikt jums advokātu.

Vai man noņems pirkstu nospiedumus? Vai man liks nodot DNS paraugus?

Ja esat devis atbilstošu piekrišanu, jums var noņemt pirkstu nospiedumus vai DNS paraugus. Tomēr, ja atsakāties dot pirkstu nospiedumus, jums var likt to darīt, pamatojoties uz miertiesneša rīkojumu. Taču no jums nedrīkst pieprasīt DNS paraugus.

Vai mani pārmeklēs?

Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka varat radīt apdraudējumu sev vai citiem, jūs var pārmeklēt policijas darbinieks, meklējot jebko, ko varētu izmantot bēgšanai no apcietinājuma vai kas varētu kalpot par noziedzīgā nodarījuma pierādījumu.

Ja policijas darbiniekam, kurš jūs aizturējis, radušās pamatotas aizdomas, ka slēpjat priekšmetu, kas saistīts ar noziedzīgo nodarījumu, viņš var lūgt miertiesnesim izdot rīkojumu par pilnu pārmeklēšanu. Miertiesnesis norīkos jūsu dzimuma ekspertu vai (ar jūsu iepriekšēju piekrišanu) ārstu, kas veiks šādu pārmeklēšanu.

Cik ilgi mani var paturēt apcietinājumā?

Pēc aizturēšanas jūs var paturēt apcietinājumā četrdesmit astoņas (48) stundas. Ja netiekat atbrīvots sešu stundu laikā pēc aizturēšanas, policijas darbiniekam, kas jūs aizturējis, jāinformē miertiesnesis un jāsniedz informācija par jūsu aizturēšanas laiku un atrašanās vietu. Pēc četrdesmit astoņām stundām policijai ir jāizvirza jums apsūdzība, jāatbrīvo jūs pret galvojumu vai jāatbrīvo bez nosacījumiem.

Kas notiek, ja esmu aizturēts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja kāda dalībvalsts izdod Eiropas apcietināšanas orderi, jūs var aizturēt citā dalībvalstī un nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo dalībvalsti pēc lietas izskatīšanas miertiesā. Jums ir tiesības uz advokātu un tulku, ja tas jums ir nepieciešams.

Pirmā tiesas sēde (3)

Kāpēc notiek pirmā tiesas sēde?

Ir divas dažādas situācijas:

 • ja esat aizturēts un atrodaties apcietinājumā policijā, pirmās tiesas sēdes mērķis ir panākt, lai tiek nolasītas apsūdzības; tad tiesai vispirms būs jāizlemj, vai jūsu turpmāka turēšana apcietinājumā ir pamatota saskaņā ar likumu, un jūs jāinformē par to, ka varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu;
 • ja jums ir izvirzīta apsūdzība, bet jūs neatrodaties apcietinājumā, pirmās tiesas sēdes mērķis ir panākt, ka tiek nolasītas apsūdzības un prokurors iesniedz pierādījumus, kas pamato izvirzītās apsūdzības.

Ja jūs ir aizturējusi policija, jums pēc iespējas ātrāk ir jāierodas tiesā pēc tam, kad jums ir izvirzītas apsūdzības, lai iepazītos ar prokurora sniegtajiem pierādījumiem, kas pamato izvirzītās apsūdzības, un tiktu pieņemts lēmums, vai jūs var atbrīvot pret galvojumu vai ne.

Ja neesat aizturēts, jums paziņos par apsūdzībām un datumu, kad jums jāierodas tiesā uz pirmo sēdi.

Vai man ir tiesības uz advokātu?

Kad ierodaties tiesā, jums ir tiesības uz advokātu, kuru pats esat izvēlējies. Ja nevarat samaksāt par advokāta pakalpojumiem, valsts jums nodrošinās juridisko palīdzību. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības saņemšana.

Vai man tiks nodrošināts tulks, ja es nerunāju vietējā valodā?

Ja nesaprotat maltiešu valodu, bet runājat angļu valodā, tiesas sēde notiks angļu valodā. Ja nesaprotat angļu valodu, tiesas sēde notiks maltiešu valodā un jums tiks nodrošināti tulka pakalpojumi. Tulka pakalpojumi ir bezmaksas.

Vai man ir jārunā tiesā?

Jums ir tiesības klusēt. Taču jums jautās, vai atzīstat sevi par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā vai ne. Jūsu advokāts jums ieteiks, kā atbildēt.

Vai man ir jāsniedz jebkāda cita informācija?

Pirms jums tiks jautāts, vai atzīstat sevi par vainīgu vai ne, jums bez zvēresta tiks uzdoti daži jautājumi, galvenokārt jautājumi saistībā ar jūsu identitāti un dzīvesvietu.

Vai pēc tiesas sēdes mani atbrīvos vai paturēs apcietinājumā?

Tiesas sēdē tiesa nolems, vai atbrīvot jūs pret galvojumu vai ne.

Ja jums nav iepriekšēju sodāmību un jūs neapdraudat sabiedrību, visticamāk, jūs atbrīvos pret galvojumu, ievērojot dažus nosacījumus. Ja tiesa nolemj jūs neatbrīvot pret galvojumu, tad jūs paturēs apcietinājumā līdz nākamajai tiesas sēdei, kuras laikā jūs vēlreiz varēsiet lūgt jūs atbrīvot pret galvojumu. Tiesa nevar nolemt neatbrīvot jūs pret galvojumu līdz tiesas sēdei. Jūs varat lūgt atbrīvojumu pret galvojumu jebkurā lietas izskatīšanas stadijā.

Parasti tiesa nepiešķir atbrīvojumu pret galvojumu ārzemniekiem, ja vien viņiem nav pastāvīga uzturēšanās adrese.

Vai es varu atstāt valsti pirms tiesas procesa?

Ja varat garantēt, ka atgriezīsieties, lai piedalītos tiesas procesā, tad varat atstāt valsti, bet jums ir jāierodas uz visām tiesas sēdēm. Ja neieradīsieties uz kādu no tiesas sēdēm, tiks izdots orderis atkārtotai apcietināšanai. Jūs var arī apsūdzēt galvojuma noteikumu pārkāpšanā. Vairumā gadījumu viens no galvojuma nosacījumiem paredz, ka jūs nedrīkstat atstāt valsti, bet šādu nosacījumu var mainīt kādā no turpmākajām tiesvedības stadijām.

Lietas sagatavošana pirms tās izskatīšanas tiesā (4)

Kas notiek pirms tiesas sēdes?

Pirms tiesas procesa uzsākšanas ģenerālprokurors apkopo visus savāktos pierādījumus, lai pārliecinātos, ka ir pietiekami daudz pierādījumu lietas izskatīšanai tiesā. Pierādījumi tiek vākti pierādījumu apkopošanas laikā. Jums jābūt klāt šajā tiesvedības stadijā, un jums var palīdzēt jūsu advokāts. Jūs varat pārbaudīt pierādījumus, nopratinot apsūdzības lieciniekus, kā arī jūs varat iesniegt savus pierādījumus.

Vai lieta vienmēr tiek nodota izskatīšanai tiesā?

Miertiesa, kas apkopo pierādījumus, var izlemt, ka nav pietiekama pamatojuma lietas ierosināšanai, un tādā gadījumā jūs no apcietinājuma atbrīvos. Ja tiekat atbrīvots, bet ģenerālprokurors nepiekrīt tiesas lēmumam, viņš viena mēneša laikā var iesniegt prasību krimināltiesā, lai jūs atkārtoti apcietinātu. Ja miertiesa nosūta jūsu lietu izskatīšanai tiesā, ģenerālprokurors joprojām var pieprasīt jūsu atbrīvošanu. Likums neparedz alternatīvu tiesai.

Vai es varu atzīt savu vainu pirms tiesas sēdes?

Jūs varat atzīt savu vainu apsūdzības izvirzīšanas laikā un, ja sods, kas paredzēts par konkrēto nodarījumu, nepārsniedz desmit gadus apcietinājumā, miertiesa izskatīs lietu, lai pasludinātu spriedumu. Ierakstu par šādu spriedumu pievienos jūsu sodāmības vēsturei, izņemot dažus gadījumus, kad tas nav paredzēts.

Ja atzīstat savu vainu izvirzītajās apsūdzībās krimināltiesā, zvērināto tiesa netiks sasaukta un tiesa pasludinās spriedumu.

Vai man izvirzītās apsūdzības var mainīties pirms tiesas sēdes?

Izvirzītās apsūdzības var mainīties pirms tiesas sēdes atkarībā no pierādījumu apkopošanas laikā savāktajiem pierādījumiem. Ģenerālprokurors var iekļaut apsūdzības rakstā jebkādas apsūdzības, pamatojoties uz savāktajiem pierādījumiem. Tāpat pirms tiesas sēdes ir iespējams atcelt visas vai dažas no apsūdzībām.

Kāda veida pierādījumus vāks prokuratūra?

Prokuratūras darbinieki aptaujās lietā iesaistītos lieciniekus, kā arī apkopos fiziskos lietiskos pierādījumus un tiesu medicīnas ekspertīzes atzinumus. Piemēram, prokuratūras darbinieki var pieprasīt dokumentus no jūsu dzīvesvietas vai darbavietas. Miertiesa var likt iesniegt dažādas izziņas, veikt kratīšanu, eksperimentus vai jebkādas citas darbības, kas vajadzīgas lietas pilnīgai izmeklēšanai. Tiesa arī var nozīmēt veikt ekspertīzi jums vai cietušajam attiecībā uz jebkādā ķermeņa daļām, ja tiesa uzskata, ka šādas ekspertīzes atzinums ir būtisks lietas izskatīšanai.

Vai es varu atturēt prokuratūru no noteiktu pierādījumu vākšanas?

Pierādījumu vākšana nav atbilstošā tiesvedības procesa stadija, kurā apspriest pierādījumu pieļaujamību. Lai apstrīdētu pierādījumus, ko grasās iesniegt prokuratūra, jums ir noteikts termiņš, kas sākas no dienas, kad saņemat apsūdzības rakstu. Tomēr, ja pierādījumi ir augstākā mērā nepieļaujami, miertiesa izskatīs iespēju to izmantošanu nepieļaut.

Kad es uzzināšu par pierādījumiem, kas vērsti pret mani?

Pierādījumu apkopošanas laikā jums kopā ar savu advokātu jābūt klāt, un jums tiks dota iespēja nopratināt apsūdzības lieciniekus un iepazīties ar lietiskajiem pierādījumiem.

Kas notiek, ja es dzīvoju citā dalībvalstī?

Ja jums ir atļauts atgriezties savā valstī, jums būs jāierodas Maltā uz katru tiesas sēdi pirms lietas izskatīšanas.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu?

Neatkarīgi no tā, vai jūs notiesā vai attaisno, jūs nevar tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu. Tomēr šādu lēmumu jāpieņem tiesai, kas vada tiesas procesu, jo miertiesai, kura apkopo pierādījumus, ir stingri aizliegts izlemt, vai tiksiet tiesāts vēlreiz par noziedzīgo nodarījumu, par ko jau esat tiesāts iepriekš.

Aizstāvības veiktā lietas sagatavošana (5)

Kas notiek pirms tiesas?

Ja lieta tiks izskatīta miertiesā, prokuratūra savāks un apkopos visus pierādījumus, pirms jūs sagatavosiet savu aizstāvību. Jūs varat nopratināt apsūdzības lieciniekus, ja tādi ir iesaistīti lietā, kā arī jūs varat izmantot savas tiesības nopratināt viņus vēlāk.

Ja lieta tiks izskatīta krimināltiesā, kur procedūras ir daudz nopietnākas, noteiktā termiņā, kas sākas no brīža, kad saņemat apsūdzības rakstu, jums ir jāsagatavo saraksts ar savu liecinieku vārdiem un uzvārdiem un jebkādiem iepriekšējiem oficiāliem paziņojumiem tiesai.

Kad man jāsagatavo sava aizstāvība?

Nav noteikts konkrēts termiņš, kādā jums jāsagatavo sava aizstāvība, ja lieta tiek izskatīta miertiesā. Kad prokuratūra būs sagatavojusi apsūdzību, jums tiks paziņots datums, kad varat sākt gatavot aizstāvību. Jums nav obligāti jāsagatavo sava aizstāvība vienas sēdes laikā.

Ja saņemat apsūdzības rakstu, saistībā ar ko lieta tiks izskatīta krimināltiesā, jūs varat 15 darba dienu laikā paziņot par jebkādiem iepriekšējiem oficiāliem paziņojumiem tiesai, darīt zināmus liecinieku vārdus un uzvārdus un iesniegt dokumentus un citus pierādījumus, ko plānojat izmantot tiesā. Tas ir noteikts termiņš, tāpēc ir ieteicams tikties ar advokātu uzreiz pēc apsūdzības raksta saņemšanas.

Vai es saņemšu informāciju par lieciniekiem un citiem pierādījumiem, kas vērsti pret mani?

Ja lieta tiks izskatīta miertiesā, apsūdzības liecinieki tiks nopratināti un pierādījumi tiks iesniegti jūsu klātbūtnē. Pirms aizstāvības sagatavošanas jūs varat arī pieprasīt lietas materiālu kopijas, kas iekļaus protokolētas liecības un citu iesniegto pierādījumu kopijas.

Ja lieta tiks izskatīta krimināltiesā, ģenerālprokuroram jāiesniedz lietas materiāli kopā ar to liecinieku un dokumentu sarakstu, ko viņš plānot izmantot tiesā. Jūs saņemsiet liecinieku un dokumentu sarakstu kopā ar apsūdzības rakstu. Jūs varat arī pieprasīt lietas materiālu kopijas no Krimināllietu tiesas kancelejas.

Vai es varu neļaut prokuratūrai vākt konkrētus pierādījumus?

Ja lietas tiek izskatītas miertiesā, jūs varat neļaut prokuratūrai iesniegt pierādījumus, kas nav pieņemami, t. i., nav juridiski pieļaujami. To var izdarīt uzreiz vai jebkurā vēlākā lietas izskatīšanas stadijā.

Ja pret jums ir iesniegta apsūdzība un oficiālie paziņojumi tiesai saistībā ar pierādījumiem, ko jāiesniedz prokuratūrai, ir sagatavoti noteiktā termiņā, krimināltiesa noteiks šo paziņojumu izskatīšanas datumu. Tiesa atliks lietas izskatīšanu pēc abu pušu liecību uzklausīšanas. Ja pēc lēmuma pieņemšanas vēlaties iesniegt apelācijas sūdzību Kriminālo apelāciju tiesā, jums jāiesniedz apelācijas sūdzība tūlīt pēc tiesas lēmuma pasludināšanas. Pēc tam apelācijas sūdzību var iesniegt trīs darba dienu laikā.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziedzīgo nodarījumu?

Neskatoties uz to, vai esat notiesāts vai attaisnots, jūs vairs nevar tiesāt par to pašu noziedzīgo nodarījumu. Miertiesā jebkurā procesa stadijā var iesniegt prasību par dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpumu, izņemot gadījumus saistībā ar pierādījumu vākšanu.

Krimināltiesā prasību par dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpumu var iesniegt kā sākotnējo prasību. Jebkurā gadījumā pati tiesa var norādīt uz šādu pārkāpumu jebkurā procesa stadijā, pat tad, ja tiesas uzmanība netiek īpaši pievērsta šim faktam.

Es jau esmu notiesāts par šo noziedzīgo nodarījumu citā dalībvalstī. Kas notiek šādā gadījumā?

Miertiesa vai krimināltiesa izvērtēs citā dalībvalstī pieņemtā lēmuma saturu un jūs atbrīvos, ja tiesa secinās, ka tas ir tas pats noziedzīgais nodarījums, saistībā ar kuru jau esat notiesāts vai attaisnots.

Cik ilgi norisināsies tiesas process?

Miertiesā lieta tiks izskatīta vairākās sēdēs, kas var notikt ar vairāku nedēļu vai mēnešu intervālu.

Lielākā daļa lietu krimināltiesā netiek izskatītas ilgāk par nedēļu. Tomēr nopietnu lietu izskatīšana var prasīt vairāk laika.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

3 – Manas tiesības tiesā


Kur notiks tiesa?

Jūsu lietu izskatīs vai nu miertiesa vai krimināltiesa galvenokārt atkarībā no tā, cik smagas apsūdzības pret jums būs izvirzītas.

Tiesas sēde būs atklāta, izņemot gadījumus, kad, piemēram, nedrīkst atklāt cietušā identitāti.

Ja lietu izskatīs miertiesa, lēmumu pieņems prezidējošais miertiesnesis. Turpretī, ja lietu izskatīs krimināltiesa, lēmumu pieņems zvērinātie, bet notiesājoša sprieduma gadījumā spriedumu nolasīs prezidējošais tiesnesis.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzības?

Apsūdzības drīkst mainīt, ja lietu izskata miertiesa. Prokuratūra drīkst lūgt precizēt apsūdzības, ja pierādījumi liecina, ka būtu piemērotāks cits apsūdzības formulējums vai tad, ja nodarījuma sākotnējā apsūdzība ir bijusi kļūdaina. Tāpat apsūdzības var arī atsaukt vai aizstāt ar citām.

Ja lietu izskata krimināltiesa, pēc tam, kad esat atzinis savu vainu vai to noliedzis, apsūdzības drīkst mainīt noteiktos apstākļos ar nosacījumu, ka mainītās apsūdzības nekļūst smagākas par sākotnējām.

Ja atzīstat savu vainu visās apsūdzībās, tiesa sagatavos spriedumu. Ja atzīstat vainu tikai dažās apsūdzībās, tiesa turpinās lietas izskatīšanu, ja vien prokurors neatsauks pārējās apsūdzības vai ja būs alternatīvas apsūdzības.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Jums ir jābūt klāt lietas izskatīšanā visās tiesas procesa stadijās.

Ja dzīvojat citā dalībvalstī, jūs nevarat piedalīties tiesas sēdē, izmantojot videokonferences iespējas.

Ja nesaprotat maltiešu valodu, bet pārvaldāt angļu valodu, tiesas sēde notiks angļu valodā. Ja nesaprotat angļu valodu, tiesas sēde notiks maltiešu valodā un jums tiks nodrošināts tulks, kas jums palīdzēs.

Jūs drīkstat pats(-i) vadīt savu aizstāvību, taču parasti tiesa uzstās, lai jūs vērstos pēc palīdzības pie advokāta. Jums tiks nozīmēts advokāts. Ja jums tiek nodrošināts valsts apmaksāts advokāts, jūs nevarat izvēlēties citu advokātu. Taču, ja izmantojat sava personīgā advokāta pakalpojumus, jūs drīkstat izvēlēties citu advokātu.

Jums nav obligāti jāizsakās tiesas sēdes laikā, un jūsu klusēšana nebūs par iemeslu jebkādu secinājumu izdarīšanai. Ja jūs tomēr nolemjat uzstāties kā liecinieks, jūs nevarat atteikties atbildēt uz inkriminējošiem jautājumiem saistībā ar jums izvirzītajām apsūdzībām.

Patiesības slēpšana var nopietni ietekmēt uzticību jums, bez tam tādējādi pastāv risks, ka jūsu liecību uzskatīs par nepatiesu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem, kas vērsti pret mani?

Kopumā jūs drīkstat apstrīdēt pierādījumus, kas vērsti pret jums. Ja pierādījumus pret jums sniedz liecinieki, jūs drīkstat viņus nopratināt vai izsaukt savus lieciniekus, lai apstrīdētu viņu liecības. Ja par pierādījumiem kalpo dokumenti, jūs drīkstat nopratināt liecinieku vai ekspertu, kas tos sastādījis, vai izsaukt savus lieciniekus, lai šādus pierādījumus apstrīdētu. Tomēr jūs nedrīkstat iesniegt savus ekspertu atzinumus kā pierādījumus. Ekspertu atzinumus var apstrīdēt, vienīgi nopratinot attiecīgo ekspertu saistībā ar viņa konstatējumiem vai kompetenci.

Jūs drīkstat aicināt lieciniekus un iesniegt dokumentus kā pierādījumus savai aizstāvībai.

Ja jūsu lieta tiek izskatīta krimināltiesā, likums paredz termiņu, kas sākas apsūdzības raksta saņemšanas brīdī, kad jums jāsagatavo visu liecinieku saraksts un citi pierādījumi, ko plānojat izmantot savai aizstāvībai tiesā. Ja jūsu lieta tiek izskatīta miertiesā, šāds termiņš netiek piemērots.

Ja vēlaties, varat izmantot privātdetektīva pakalpojumus, lai iegūtu pierādījumus. Privātdetektīva iegūtie pierādījumi ir pieļaujami, ciktāl likumā nav paredzēts citādi.

Jūsu advokāts drīkst nopratināt apsūdzības lieciniekus un apstrīdēt viņu teikto nopratināšanas laikā.

Vai tiks ņemta vērā informācija par manu sodāmību?

Informācija par sodāmību tiks ņemta vērā, ja apsūdzība ir atkarīga no iepriekšējās sodāmības, piemēram, recidīva gadījumā vai tad, ja nosacīti notiesātais izdara pārkāpumu pārbaudes laikā. Miertiesnesis un tiesnesis arī var ņemt vērā informāciju par sodāmību, lemjot par soda mēru, kāds tiks piemērots, ja tiksiet atzīts par vainīgu.

Izskatot lietu krimināltiesā, informāciju par jūsu sodāmību var ņemt vērā, ja cenšaties pierādīt savu labo reputāciju vai apšaubīt kāda apsūdzības liecinieka reputāciju. Nosakot jums piemērojamo soda mēru, tiesa var ņemt vērā citas valsts tiesas pasludināto galīgo spriedumu.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Tiesas procesa beigās jūs attaisnos vai notiesās par jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs var attaisnot/notiesāt arī daļēji.

Notiesāšanas gadījumā jums var piespriest soda izciešanu ieslodzījumā. Ja ieslodzījuma termiņš nepārsniedz divus gadus, tiesa var atlikt tā stāšanos spēkā ilgākais uz četriem gadiem. Ja par pārkāpumu pienākas sods, kas nepārsniedz septiņu gadu ilgu ieslodzījumu, tiesa var arī atbrīvot jūs nenosacīti vai nosacīti ilgākais uz trim gadiem. Ja pārkāpsiet tiesas noteiktos atbrīvošanas nosacījumus, jums atkal nāksies stāties tiesas priekšā un jums atkal piespriedīs sodu.

Tiesa var arī izdot rīkojumu, nozīmējot jums uz pārbaudes laiku probācijas inspektoru, kas jūs uzraudzīs. Atsevišķos gadījumos tiesa var piemērot arī naudas sodu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Ja lieta tiek izskatīta krimināltiesā, cietušais var būt klāt tiesas procesa laikā un izteikt savus apsvērumus par piemērojamo sodu.

Miertiesā cietušais drīkst aktīvāk piedalīties lietas izskatīšanā, palīdzot prokuroram personīgi vai ar advokāta starpniecību.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

4 – Manas tiesības pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas


Vai es varu to pārsūdzēt?

Jūs varat pārsūdzēt tiesas lēmumu, un jūs varat arī pārsūdzēt spriedumu. To dara, iesniedzot apelācijas sūdzību Kriminālo apelāciju tiesai. Tas jāizdara astoņu darba dienu laikā, ja lēmums pieņemts miertiesā. Ja lēmumu pieņēmusi zvērināto tiesa un pēc tam spriedumu noteikusi krimināltiesa, apelācijas sūdzība jāiesniedz piecpadsmit darba dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

Abos gadījumos jūs varat pārsūdzēt tiesas pieņemto lēmumu pēc būtības vai/un pārsūdzēt spriedumu.

Kas notiek, ja es pārsūdzu?

Ja miertiesa jums ir piespriedusi soda izciešanu ieslodzījumā, iesniedzot apelācijas sūdzību, sprieduma izpilde tiks atlikta līdz galīgā apelācijas sprieduma pasludināšanai.

Turpretī, ja soda izciešanu ieslodzījumā jums ir piespriedusi krimināltiesa, atzīstot jūs par vainīgu, jūs nekavējoties nosūtīs uz cietumu, bet, iesniedzot apelācijas sūdzību, sprieduma izpilde netiks atlikta. Šajā gadījumā jūs varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu līdz apelācijas sprieduma pasludināšanai, taču parasti tas netiek piešķirts.

Nav skaidru noteikumu par to, cik ilgā laikā jūsu apelācija tiks izskatīta, taču parasti līdz apelācijas sūdzības izskatīšanai nepieciešami pāris mēneši.

Parasti nevar iesniegt jaunus pierādījumus apelācijas izskatīšanas laikā, taču ir pāris izņēmumi, piemēram, ja pierādījumi jums nebija zināmi vai tika atzīti par nepieļaujamiem lietas izskatīšanas laikā.

Kas notiek apelācijas tiesas sēdes laikā?

Pārsūdzot miertiesas pieņemto lēmumu, ja liecinieku sniegtās liecības nav protokolētas, šie liecinieki tiks izsaukti liecināt tiesā, un tad jūsu advokāts un prokurors izteiks savus argumentus par un pret apelācijas sūdzību.

Ja liecinieku sniegtās liecības ir protokolētas, tās tiks nolasītas tiesā. Ja tiek pārsūdzēts krimināltiesas pieņemtais spriedums, jūsu advokāts izteiks apsvērumus, kas pamato jūsu apelācijas sūdzību, bet prokurors atbildēs uz šiem apsvērumiem.

Tiesas sēdes noslēgumā jūs attaisnos vai notiesās, balstoties uz jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs var attaisnot/notiesāt arī daļēji.

Kas notiek, ja pārsūdzība ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja pārsūdzība ir veiksmīga, spriedums tiek grozīts vai atcelts atkarībā no tā, kādas bija jūsu prasības apelācijas sūdzībā.

Ja pārsūdzība ir neveiksmīga, tiesas lēmums tiek apstiprināts. Šajā gadījumā, ja spriedumu, kas paredz soda izciešanu ieslodzījumā, ir pieņēmusi miertiesa, jūs nekavējoties apcietinās.

Kriminālās apelācijas tiesas spriedumu nevar pārsūdzēt citā tiesā. Ja pirmais lēmums bija nepareizs, jums automātiski netiek piešķirtas tiesības saņemt kompensāciju.

Ja pārsūdzība ir veiksmīga un lēmums tiek atcelts, netiks saglabāta nekāda informācija par jūsu notiesāšanu.

Jūs tiekat atzīts par vainīgu un spriedums tiek uzskatīts par galīgu pēc miertiesas vai krimināltiesas pieņemtā lēmuma, ja noteiktā termiņā netiek iesniegta apelācijas sūdzība vai ja Kriminālo apelāciju tiesa pieņem lēmumu par sprieduma nemainīšanu.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai mani pēc tiesas var nosūtīt atpakaļ?

Ja esat no citas dalībvalsts, tiesa neizdos pavēli par jūsu nosūtīšanu atpakaļ uz mītnes valsti. Tomēr jūs varat iesniegt valdībai lūgumu ļaut jums izciest sodu savā valstī.

Šādu prasību var iesniegt arī jūsu valsts valdība pēc savas iniciatīvas vai pēc jūsu iepriekš iesniegta lūguma. Lēmums ir jāpieņem, abu valstu valdībām vienojoties.

Pārsūtīšana uz citu valsti nenotiek automātiski. Šis process tiek uzsākts pēc jūsu lūguma vai/un jūsu valsts valdības pieprasījuma.

Lēmumu par jūsu nosūtīšanu atpakaļ uz mītnes valsti nepieņem tiesa, par to vienojas jūsu valsts valdība un tās dalībvalsts valdība, kuras tiesa ir atzinusi jūs par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā. Šādu lēmumu nevar pārsūdzēt.

Informācija par apsūdzībām/sodāmību

Apsūdzības, par kurām esat notiesāts, parādīsies jūsu sodāmības vēsturē. Tomēr atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pārkāpuma izdarīšanas laikā vēl nebijāt sasniedzis 18 gadu vecumu, šī sodāmība netiks iekļauta jūsu sodāmības vēsturē.

Šī informācija glabājas pie galvenās policijas pārvaldes komisāra.

Informāciju par jūsu sodāmību policijas komisārs uzglabā nenoteiktu laiku. Taču sodāmības netiks atzīmētas jūsu sodāmības vēsturē, paejot noteiktam laikam, piemēram, sākot no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem atkarībā no piespriestā soda ilguma. Tomēr ir noteikti sodāmību veidi, piemēram, ar narkotikām saistīta sodāmība, kas neizbēgami tiks atzīmēti jūsu sodāmības vēsturē neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks būs pagājis.

Policijas komisāram nav nepieciešama jūsu piekrišana sodāmības vēstures uzglabāšanai. Jūs nevarat iebilst pret šīs informācijas saglabāšanu, jo to atļauj likums.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, ko pareizi dēvē par noteikumu neievērošanu vai plānotiem pārkāpumiem, izskata tiesas komisārs administratīvā kārtā.


Kā tiek izskatīti maznozīmīgi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi?

Miertiesa izskata tādus pārkāpumus kā atļautā ātruma pārsniegšana un automašīnas novietošana neatļautā vietā tādā pašā kārtībā, kādā tiek izskatīti citi maznozīmīgi pārkāpumi.

Šos pārkāpumus izskatīs tiesas komisārs.

Jūs izsauks ierasties pie komisāra. Uzaicinājuma pavēstē būs iekļauts īss kopsavilkums par apsūdzības faktiem, kā arī brīdinājums, ka neierašanās gadījumā tiks uzskatīts, ka esat atzinis savu vainu šajās apsūdzībās. Pavēstē tiks arī norādīts sods, kādu jums var piespriest, ja tiksiet atzīts par vainīgu šā pārkāpuma izdarīšanā.

Ne vēlāk kā trīs dienas pirms tiesas sēdes jūs varat samaksāt soda naudu un tādējādi atsaukt apsūdzību. Šajā gadījumā jums nebūs jāierodas pie komisāra. Ja nolemjat apstrīdēt apsūdzību, tad lieta tiks izskatīta tiesā kā strīds. Apsūdzības uzturētājs izklāstīs savus argumentus un tad jums tiks dota iespēja izklāstīt savējos. Tad komisārs izlems, vai esat izdarījis pavēstē norādīto pārkāpumu vai ne.

Ja komisārs izlems, ka esat izdarījis konkrēto pārkāpumu, viņš pasludinās jūs par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā un piespriedīs samaksāt naudas sodu, kas nepārsniedz vienu tūkstoti simt sešdesmit četrus euro un sešdesmit deviņus centus (EUR 1 164.69). Minimālā soda nauda ir divdesmit trīs euro un divdesmit deviņi centi (EUR 23.29). Ja tas atbilst likuma prasībām, komisārs var arī likt atsavināt jebkuru priekšmetu, kas izmantots pārkāpuma izdarīšanā vai/un anulēt jūsu vadītāja apliecību, vai arī papildus naudas soda piemērošanai anulēt jūsu vadītāja apliecību uz laiku.

Izsūtot tiesas pavēsti, par izdarītajiem pārkāpumiem var tiesāt arī citu dalībvalstu pilsoņus. Ja jūs saņemat tiesas pavēsti, bet neierodaties uz lietas izskatīšanu, tiks uzskatīts, ka esat atzinis savu vainu pārkāpuma izdarīšanā. Jūs arī drīkstat rakstiski pilnvarot tuvu radinieku vai advokātu ierasties uz lietas izskatīšanu jūsu vietā.

Ja komisāra lēmums jūs neapmierina, trīsdesmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jūs varat griezties ar prasību miertiesā, lai atsauktu vai grozītu šo lēmumu.

Vai šie pārkāpumi parādīsies manā sodāmības vēsturē?

Šie pārkāpumi neparādīsies sodāmības reģistrā vai jūsu sodāmības vēsturē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016