Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Malta

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menej závažných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete naOdkaz sa zobrazí v novom okne informačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestnoprávneho konania

Vždy budete obvinený na magistrátnom súde. Ak budete obvinený počas väzby, súd najprv musí rozhodnúť, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, či môžete požiadať o zaplatenie kaucie. Ak nie ste obvinený počas väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé vypočutie.

V závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám existujú tri druhy súdneho konania:

Skrátené konanie na magistrátnom súde

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Konanie na magistrátnom súde po zozbieraní dôkazov

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia a generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Súdne konanie pred porotou

 • Predbežné námietky a námietky vzťahujúce sa na prípustnosť dôkazov
 • Prečítanie návrhu obžaloby
 • Príhovor prokurátora
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Odpoveď prokuratúry
 • Rýchla odpoveď obhajoby
 • Zhrnutie
 • Verdikt
 • Trest

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie
 • Zatknutie
 • Prvé vypočutie na súde
 • Príprava prípadu pred súdnym konaním
 • Príprava prípadu zo strany obhajoby

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2016