Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • De rechten van verdachten in strafzaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De rechten van verdachten in strafzaken - Nederland

In deze informatiebladen wordt u geïnformeerd over wat er gebeurt als iemand verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor hij/zij voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over verkeersovertredingen, waar meestal een vaste straf op staat, zoals een boete, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 5.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hier volgt een samenvatting van de normale gang van zaken bij een strafvervolging.

 • Het opsporingsonderzoek en de arrestatie

De politie kan na het ontstaan van een verdenking dat een strafbaar feit is gepleegd, onderzoek doen. De politie kan onder andere getuigen horen, goederen in beslag nemen, huizen doorzoeken en forensisch onderzoek verrichten. U kunt als verdachte worden gehoord. Tevens kunt u worden aangehouden en in hechtenis worden genomen.

 • Het voorarrest

Onder bepaalde omstandigheden kan de rechtbank beslissen dat u voorafgaand aan de rechtszaak in hechtenis moet worden genomen. De rechtmatigheid van het voortduren van deze detentie wordt door de rechtbank periodiek getoetst.

 • Het onderzoek voor de zitting

Als u vastzit, vertelt men u waarvan u wordt verdacht en hebt u recht op een voorlopig dossier. U of uw advocaat kan naar aanleiding van dit dossier voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting onderzoek doen of de rechter-commissaris of de officier van justitie onderzoek laten doen. De officier van justitie kan ook onderzoek laten verrichten. Uw advocaat mag de rechter-commissaris altijd verzoeken onderzoek te verrichten in uw zaak, ook als u niet in voorarrest zit.

 • De behandeling ter terechtzitting (het proces)

Als het onderzoek is afgerond, wordt de zaak door een rechter behandeld. Op de terechtzitting wordt het dossier voorgedragen en met u besproken en kunnen getuigen worden gehoord.

 • De procedure na de terechtzitting

Na de behandeling ter terechtzitting (het proces) spreekt de rechtbank een vonnis uit. U en het openbaar ministerie kunnen hoger beroep instellen. Uw rechten tijdens het hoger beroep zullen niet in deze informatiebladen worden besproken, maar ze zijn nagenoeg gelijk aan de rechten zoals hier besproken.

Nadere gegevens over al deze stadia van strafvervolging en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en dient slechts ter voorlichting.

Jeugdrecht en terroristische misdrijven

Voor minderjarigen en verdachten van terroristische misdrijven gelden afwijkende regels. Wij raden u aan u hierover te laten informeren door een advocaat. Voor meer informatie over het vinden van een advocaat, ga naar De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridisch advies inwinnen.

De rol van de Europese Commissie

Denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 –  Mijn rechten voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

 • Aanhouding en ondervraging
 • Inverzekeringstelling door de politie
 • Voorgeleiding bij de rechter-commissaris
 • Detentie/voorlopige hechtenis
 • Het onderzoek voor de terechtzitting

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/04/2016