Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Id-drittijiet tal-imputati fil-proċeduri kriminali - Skozja

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: dobrá

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x’jiġri meta persuna tkun suspettata jew tiġi akkużata b’delitt li jinstema’ permezz ta’ proċess quddiem qorti kriminali.


Għal informazzjoni dwar reati minuri tat-traffiku fit-toroq, li normalment jiġu ttrattati b’penali fissa bħal multa, mur fl-Iskeda Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformattiva 5.

Jekk inti vittma ta’ xi delitt, tista’ ssib l-informazzjoni kollha dwar id-drittijiet tiegħek hawnhekk.

Jekk jogħġbok innota li dawn l-iskedi informattivi japplikaw biss għall-Iskozja. Jekk tixtieq tkun taf drittijietek f’partijiet oħra tar-Renju Unit, ara l-iskedi informattivi separati għall-Ingilterra u Wales, u għall-Irlanda ta’ Fuq.

Sommarju tal-proċess kriminali

L-istadji normali fil-proċess kriminali huma dawn li ġejjin:

 • Il-pulizija tagħmel inkjesti biex tiskopri jekk tkunx twettqet xi reat u min wettaqhom. Jiġbru l-provi;
 • Ladarba l-pulizija jidentifikaw suspettat, jagħmlu aktar inkjesti, inkluż l-interrogatorju tas-suspettat;
 • Jekk il-pulizija jqisu li s-suspettat jista’ jkun ikkommetta reat huma jagħmlu rapport lill-prosekutur (magħruf fl-Iskozja bħala l-Prokuratur Fiskali);
 • Il-Prosekutur iqis x’tariffi għandhom jitressqu kontra l-akkużat. Dokument formali jiġi nnotifikat lill-akkużat li jistabbilixxi r-reat li ġie akkużat bih;
 • Qabel il-proċess quddiem il-qorti kriminali, isiru seduti tal-qorti biex ikun magħruf kif l-akkużat jixtieq iwieġeb l-akkuża kontrieh u biex jivverifika li l-każ ikun lest għall-proċess;
 • L-evidenza waqt il-prova hija ppreżentata mill-prosekutur. L-akkużat jista ‘wkoll jippreżenta evidenza biex jiddefendi ruħu. Il-ħtija fil-kawżi l-aktar serji tiġi deċiża minn ġurija, u f’każijiet inqas serji minn imħallef biss;
 • Wara li jitressqu l-provi kollha, l-imħallef jew il-ġurija jagħtu verdett. Jekk l-akkużat jinstab ħati, l-imħallef jiddetermina s-sentenza kontrih;
 • Ladarba tkun ingħatat sentenza, jista’ jkun hemm appell kontra l-kundanna jew is-sentenza (jew it-tnejn li huma).

Id-dettalji dwar dawn l-istadji kollha fil-proċess u dwar id-drittijiet tiegħek jinsabu f’dawn l-iskedi informattivi. Din l-informazzjoni mhijiex sostituzzjoni għal parir legali u hija maħsuba biss bħala gwida.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok kun konxju li l-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda rwol fil-proċeduri kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tassistik jekk ikollok xi lment. F’dawn l-iskedi informattivi għandek issib informazzjoni dwar kif għandek tressaq ilment u lil min għandek tindirizzah.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib l-informazzjoni li teħtieġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida1 — Kif tieħu parir legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2 — id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni ta’ delitt

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3 — Id-drittijiet tiegħi matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali

 • Investigazzjoni
 • Dehriet tal-qorti qabel il-proċess quddiem il-qorti kriminali
 • It-tħejjija tal-każ qabel il-proċess quddiem il-qorti kriminali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida4 — Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 — Reati tat-traffiku fit-triq

Links relatati

L-att dwarIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida il-Proċedura Kriminali (L-Iskozja) (l-Att dwar il-Proċedura Kriminali (l-Iskozja) tal-1995Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qrati u t-Tribunali
Skoċċiżi
,Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Uffiċċju
tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali Skoċċiż

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida, Każijiet Kriminali, il-Kummissjoni ta’ Rieżami


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 05/02/2020