Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

 • Startside
 • Tiltaltes rettigheder i straffesager

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiltaltes rettigheder i straffesager - Sverige

I disse faktablade kan du læse om, hvad der sker, når en person er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, der skal behandles i retten. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se Link åbner i nyt vinduefaktablad 5.

Hvis du selv har været udsat for en forbrydelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.


Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en kort gennemgang af de sædvanlige trin i en straffesag.

 • politiet modtager en anmeldelse af en forbrydelse
 • efterforskningen (forundersøgelsen) varetages af politiet. Ved alvorligere forbrydelser ledes efterforskningen af anklageren
 • i de fleste sager er det muligt at få beskikket en forsvarsadvokat
 • i tilfælde af alvorligere eller gentagne lovovertrædelser kan anklageren bede retten om at varetægtsfængsle dig. Der afholdes så et særligt retsmøde om varetægtsfængsling
 • anklageren indbringer en straffesag for distriktsretten
 • distriktsretten gennemfører en retssag (hovedretsmødet), hvor den vurderer, om det er bevist, at du har begået en forbrydelse, og træffer i bekræftende fald afgørelse om sanktioner osv.
 • hvis en af parterne appellerer sagen, vurderer appelretten, om distriktsrettens dom skal stadfæstes eller omstødes
 • i enkelte tilfælde kan en sag også appelleres til højesteret
 • dommen bliver eksigibel, hvilket vil sige endelig, og straffen fuldbyrdes, hvis der er afsagt dom.

Faktabladene indeholder oplysninger om alle disse faser af straffeprocessen og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende. Hvis du har brug for hjælp, er det altid en god idé at kontakte en advokat eller en anden ekspert for at finde ud af, hvad der er gældende for din situation.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 – Juridisk bistand

Link åbner i nyt vindue2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • afhøring
 • anholdelse
 • varetægtsfængsling
 • fortsættelse af politiets efterforskning
 • forsvarets forberedelse af sagen
 • tiltale

Link åbner i nyt vindue3 – Mine rettigheder under retssagen

Link åbner i nyt vindue4 – Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSvenske domstole

Link åbner i nyt vindueDen svenske anklagemyndighed

Link åbner i nyt vindueDet svenske advokatsamfund

Link åbner i nyt vindueMyndigheden for støtte til ofre for forbrydelser

Link åbner i nyt vindueSveriges kriminalforsorg


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 12/11/2015